RASPORED PREDAVANJA U ČETVRTOM SEMESTRU:
Integrirani pravni studij
Raspored nastave u četvrtom semestru

Oblik nastave

Sva predavanja i seminari u ljetnom semestru ak.god. 2020./2021. izvoditi će se online​​​​​.

Predavanja za studente koji su prvi put upisali pojedini predmet

U četvrtom semestru integriranog pravnog studija studenti su razvrstani u dvaturnusa (A, B). Obvezne predmete studenti polažu u blokovima, jedan za drugim. Nakon svakog odslušanog bloka studenti imaju mogućnost polagati predmet tog bloka. Studenti mogu polagati svaki predmet samo jednom tijekom prva tri bloka (u onom bloku u kojem su pohađali predavanja iz tog predmeta). Predmet koji student ne položi nakon predavanja u bloku može se do kraja semestra pohađati još jednom (na općem ispitnom roku). Na ovaj način se svaki predmet prvog semestra može polagati dva puta (jednom u bloku i jednom na općem ispitnom roku).

Raspored studenata po turnusima - BITNO

Studenti su raspoređeni u dva turnusa (A i B). Raspored po turnusima možete saznati tako da u Studomatu pogledate u koju grupu ste pridruženi na predmetima prvog bloka (Europsko javno pravo i Ekonomska politika). Upute: https://www.pravo.unizg.hr/studij/integrirani-pravni/referada/grupe_isvu

Promjene turnusa moguće su samo temeljem dogovora dvoje studenata. Zahtjev za promjenu podnosi se na https://forms.gle/AbndYzkbD9p8a2yF7

Zahtjeve za promjenu turnusa moguće je postaviti do utorka, 2. ožujka u 9 sati.

 

Raspored studenata po turnusima bit će objavljen 1. ožujka u poslijepodnevnim satima.