RASPORED PREDAVANJA IZ STRANIH JEZIKA:
Integrirani pravni studij
Raspored predavanja iz stranih jezika pravne struke III

IZMIJENJENI RASPORED STUDENATA PO TURNUSIMA, POPIS DODIJELJENIH SEMINARA I STRANIH JEZIKA DOSTUPAN JE NA OVOM LINKU. Mole se studenti kojima eventualno nije pravilno upisana grupa (nakon odobrene molbe za izmjenu) da se jave prodekanu za nastavu osobno u utorak 1. listopada u 9 sati, ili mailom na marko.juric@pravo.hr.

 

GRUPA DVORANA VRIJEME
Turnus A TRH 3, dv. III Utorkom od 12 do 14
Turnus B TRH 3, dv. III Ponedjeljkom od 15,30 do 17
Turnus C TRH 3, dv. III Srijedom od 12 do 13,30