RASPORED SEMINARA:
Integrirani pravni studij
Raspored seminara u trećem semestru

IZMIJENJENI RASPORED STUDENATA PO TURNUSIMA, POPIS DODIJELJENIH SEMINARA I STRANIH JEZIKA DOSTUPAN JE NA OVOM LINKU. Mole se studenti kojima eventualno nije pravilno upisana grupa (nakon odobrene molbe za izmjenu) da se jave prodekanu za nastavu osobno u utorak 1. listopada u 9 sati, ili mailom na marko.juric@pravo.hr.

 

GRUPA DVORANA VRIJEME PRVI SEMINAR
OP-A-1 Dv. 2, TRH 3 ponedjeljkom i petkom od 13-16 (doc. dr. sc. Anica Čulo Margaletić) 8.11.
OP-A-2 Dv. 4, TRH 3 utorkom i četvrtkom od 13-16 (prof. dr. sc. Irena Majstorović) 7.11.
UP-B-1 Dv. 2, TRH 3 utorkom i četvrtkom od 16 do 19 (prof.dr.sc. Kostadinov) 7.11. u 16,00
UP-B-2 Dv. 2, TRH 3 ponedjeljkom i petkom od od 8 do 11 sati (doc.dr.sc. Horvat Vuković) 11.11. U 8,30
PIT-C-1 Informatička dvorana, TRH 14 ponedjeljkom i srijedom od 13,30 (doc.dr.sc. Jurić) 11.11 u 14,00
PIT-C-2 Informatička dvorana, TRH 14 utorkom i četvrtkom od 13,30 (doc.dr.sc. Jurić) 12.11. U 14,00