IZBORNI PREDMETI:
Integrirani pravni studij
Izborni predmeti

Predmeti

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Alternative Dispute Resolution 9 4.0
1,1,1
INFO
Anti-discrimination Employment Law and Social Security Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Antidiskriminacijsko radno i socijalno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Autorsko pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Bankarsko pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Bioethics and Human Rights 9 4.0
1,1,1
INFO
Bioetika i ljudska prava 9 4.0
0,0,0
INFO
Byzantine Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Carriage of Goods by Sea 9 4.0
1,1,1
INFO
Children's Procedural Rights and Civil Justice 9 4.0
1,1,1
INFO
Civilno društvo 9 4.0
0,0,0
INFO
Comparative Civil Procedure 9 4.0
1,1,1
INFO
Comparative Criminology 9 4.0
1,1,1
INFO
Comparative Legal Linguistics 9 4.0
1,1,1
INFO
Consumer Protection 9 4.0
1,1,1
INFO
Contemporary Political Systems 9 4.0
1,1,1
INFO
Corporate tax avoidance 9 4.0
1,1,1
INFO
Criminal Law of the European Union 9 4.0
1,1,1
INFO
Cybersecurity and Cybecrime 9 4.0
1,1,1
INFO
Deliktni statut u europskom međunarodnom privatnom pravu 9 4.0
0,0,0
INFO
Development of European Integration and Institutions 9 4.0
1,1,1
INFO
Development of International Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Diplomatsko i konzularno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Economic Analysis of Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Economic Criminal Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Economy and Institutions of EU 9 4.0
1,1,1
INFO
Ekonomska analiza prava 9 4.0
0,0,0
INFO
Electronic communications regulation 9 4.0
1,1,1
INFO
Electronic Media Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Engleski jezik pravne struke 9 4.0
1,1,1
INFO
English for Lawyers V 9 4.0
1,1,1
INFO
EU Internal Market Law (Jean Monnet module) 9 4.0
1,1,1
INFO
EU Legal Architecture 9 4.0
1,1,1
INFO
EU Migration Law and Policy 9 4.0
1,1,1
INFO
European and International Cooperation in Criminal Matters 9 4.0
1,1,1
INFO
European Convention on Human Rights and Administrative Law 9 4.0
1,1,1
INFO
European Private International Law 9 4.0
1,1,1
INFO
European Transport Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Europsko međunarodno privatno pravo 9 4.0
1,0,0
INFO
Europsko prometno pravo 9 4.0
1,1,1
INFO
EU Substantive Criminal Law and Protection of Victims 9 4.0
1,1,1
INFO
Filozofija prava 9 4.0
0,0,0
INFO
Financijska tržišta i regulacija u EU 9 4.0
0,0,0
INFO
Foundations of European Private Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Francuski jezik pravne struke 9 4.0
0,0,0
INFO
Freedom of Expression Law Clinic 9 4.0
1,1,1
INFO
French for Lawyers 9 4.0
0,0,0
INFO
Fundamental Rights and Freedoms in Comparative Constitutional Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Fundamental Rights in the European Union 9 4.0
1,1,1
INFO
German for Lawyers V 9 4.0
1,1,1
INFO
Gospodarsko kazneno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Građansko pravo - ugovorne obveze 9 4.0
0,0,0
INFO
Hipotekarno osiguranje - povijesni aspekti 9 4.0
0,0,0
INFO
History of Modern Time Political Theories 9 4.0
1,1,1
INFO
Human rights and atrocity crimes prevention 9 4.0
1,1,1
INFO
Human Rights and Criminal Justice 9 4.0
1,1,1
INFO
Imovinsko porezno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Insolvencijsko pravo 9 4.0
1,0,0
INFO
Insurance Law 9 4.0
1,1,1
INFO
International Air Law 9 4.0
1,1,1
INFO
International and EU Energy Law and Energy Security 9 4.0
1,1,1
INFO
International Criminal Law 9 4.0
1,1,1
INFO
International Criminal Procedure 9 4.0
1,1,1
INFO
International Cultural Heritage Law 9 4.0
1,1,1
INFO
International Law of the Sea 9 4.0
1,1,1
INFO
Internet Governance and Regulation 9 4.0
1,1,1
INFO
Introduction to Croatian Criminal Justice System 9 4.0
1,1,1
INFO
Introduction to Family Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Introduction to Financial Law and Financial Science 9 4.0
1,1,1
INFO
Introduction to Information Security 9 4.0
1,1,1
INFO
Ius Commune -Foundations of European Private Legal Systems 9 4.0
1,1,1
INFO
Ius commune - temelji europskih privatnopravnih sustava 9 4.0
0,0,0
INFO
Izborni predmet IX. pravni studij 9 4.0
0,0,0
INFO
Izborno pravo i izborni sustavi 9 4.0
0,0,0
INFO
Izvanparnično i ovršno pravo 9 4.0
1,0,0
INFO
Izvanredna stanja u komparativnom ustavnom pravu 9 4.0
0,0,0
INFO
Izvansudsko rješavanje sporova 9 4.0
1,0,0
INFO
Javna nabava 9 4.0
0,0,0
INFO
Javnobilježničko pravo 9 4.0
1,0,0
INFO
Javno financijsko pravo Europske unije 9 4.0
0,0,0
INFO
Jurisdiction and Role of the European Court of Justice 9 4.0
1,1,1
INFO
Kanonsko pravo i hrvatski pravni sustav 9 4.0
1,0,0
INFO
Kaznenopravni aspekti trgovanja ljudima i nezakonitih migracija 9 4.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo Europske unije 9 4.0
0,0,0
INFO
Komparativna javna uprava 9 4.0
0,0,0
INFO
Komparativna kriminologija 9 4.0
0,0,0
INFO
Komparativno građansko procesno pravo 9 4.0
1,0,0
INFO
Kriminalistika 9 4.0
0,0,0
INFO
Kriminologija 9 4.0
0,0,0
INFO
Legal Philosophy 9 4.0
1,1,1
INFO
Lokalna samouprava 9 4.0
0,0,0
INFO
Ljudska prava i kazneno pravosuđe 9 4.0
0,0,0
INFO
Ljudska prava i sprečavanje masovnih zločina 9 4.0
1,1,1
INFO
Ljudska prava u teoriji prava 9 4.0
1,1,0
INFO
Maloljetničko kazneno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Medicina i pravo 9 4.0
1,1,0
INFO
Medicinsko odštetno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno financijsko pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo 9 4.0
1,1,0
INFO
Međunarodno kazneno procesno pravo 9 4.0
1,0,0
INFO
Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava 9 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno pravo mora 9 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo obiteljskih i nasljednih odnosa 9 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno radno i socijalno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno zračno pravo 9 4.0
1,1,1
INFO
Metodologija prava 9 4.0
0,0,0
INFO
Mirovinski sustavi 9 4.0
1,1,0
INFO
Mjere afirmativne akcije u poredbenom ustavnom pravu 9 4.0
0,0,0
INFO
Njemački jezik pravne struke 9 4.0
1,1,1
INFO
Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje 9 4.0
0,0,0
INFO
Organisation of the Judiciary 9 4.0
1,1,1
INFO
Organizacija pravosuđa 9 4.0
1,0,0
INFO
Osnove europskog privatnog prava 9 4.0
0,0,0
INFO
Osnove informacijske sigurnosti 9 4.0
0,0,0
INFO
Osnove radnog i socijalnog prava EU 9 4.0
0,0,0
INFO
Osobna prava 9 4.0
0,0,0
INFO
Outline of EU Employment and Social Security Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Penitencijarno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Pension Schemes 9 4.0
1,1,1
INFO
Poduzetništvo i menadžment 9 4.0
0,0,0
INFO
Povijest novovjekovnih političkih teorija (15-20 st.) 9 4.0
0,0,0
INFO
Praktične vježbe/pravne klinike/moot courts 9 10.0
0,0,0
INFO
Prava građana - tradicijske osnove 9 4.0
0,0,0
INFO
Pravna povijest žena - hrvatska baština i europsko okruženje 9 4.0
1,1,0
INFO
Pravni okvir pružanja privatnih sigurnosnih usluga 9 4.0
0,0,0
INFO
Pravo elektroničkih medija 9 4.0
0,0,0
INFO
Pravo industrijskog vlasništva 9 4.0
0,0,0
INFO
Pravo konkurencije 9 4.0
0,0,0
INFO
Pravo kroz film 9 4.0
1,1,0
INFO
Pravo međunarodnih organizacija 9 4.0
0,0,0
INFO
Pravo okoliša 9 4.0
0,0,0
INFO
Pravo osiguranja 9 4.0
0,0,0
INFO
Pravo transportnog osiguranja 9 4.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Privacy and Electronic Communications 9 4.0
1,1,1
INFO
Private Security Services and Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Privatnost i elektroničke komunikacije 9 4.0
0,0,0
INFO
Psihijatrija i pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Razvoj državljanstva 9 4.0
1,1,0
INFO
Razvoj europskih integracija i institucija 9 4.0
0,0,0
INFO
Razvoj međunarodnog prava 9 4.0
0,0,0
INFO
Reforma javne uprave u europskom kontekstu 9 4.0
1,1,1
INFO
Reforming Public Administration in the European Context 9 4.0
1,1,1
INFO
Reguliranje elektroničkih komunikacija 9 4.0
0,0,0
INFO
Religija, pravo i društvo 9 4.0
0,0,0
INFO
Retorika i pravna argumentacija-povijesni aspekt 9 4.0
0,0,0
INFO
Rights of Minorities in Europe 9 4.0
1,1,1
INFO
Rješavanje sporova arbitražom i mirenjem 9 4.0
0,0,0
INFO
Settlement of Disputes through Arbitration and Mediation 9 4.0
1,1,1
INFO
Socijalna politika 9 4.0
0,0,0
INFO
Sociologija uprave 9 4.0
1,1,0
INFO
Sociology of Croatian Society 9 4.0
1,1,1
INFO
Sportsko pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
States of Emergency in Comparative Constitutional Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Stvarnopravno osiguranje tražbina 9 4.0
0,0,0
INFO
Sudska medicina 9 4.0
0,0,0
INFO
Sudska psihologija 9 4.0
0,0,0
INFO
Sustav sprječavanja pranja novca 9 4.0
0,0,0
INFO
Sveučilišno pravo i pravo znanstvenih organizacija 9 4.0
0,0,0
INFO
Temeljna prava i slobode u komparativnom ustavnom pravu 9 4.0
0,0,0
INFO
Transitional Justice 9 4.0
1,1,1
INFO
Transport Insurance Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Upravno procesno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Victimology 9 4.0
1,1,1
INFO
Viktimologija 9 4.0
0,0,0
INFO
Women's Rights 9 4.0
1,0,0
INFO
Zakonito izbjegavanje obveze poreza na dobit 9 4.0
0,0,0
INFO
Zaštita potrošača 9 4.0
0,0,0
INFO
Zemljišnoknjižno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO