KAZNENOPRAVNI MODUL: PREDMETI MODULA:
Integrirani pravni studij
Kaznenopravni modul: predmeti modula

Predmeti

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Kriminalistika 9 4.0
0,0,0
INFO
Kriminologija 9 4.0
0,0,0
INFO
Ljudska prava i kazneno pravosuđe 9 4.0
0,0,0
INFO
Maloljetničko kazneno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo 9 4.0
1,1,0
INFO
Penitencijarno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO