MEĐUNARODNOPRAVNI MODUL: PREDMETI MODULA:
Integrirani pravni studij
Međunarodnopravni modul: predmeti modula

Predmeti

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Diplomatsko i konzularno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava 9 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno pravo mora 9 4.0
0,0,0
INFO
Pravo međunarodnih organizacija 9 4.0
0,0,0
INFO
Razvoj međunarodnog prava 9 4.0
0,0,0
INFO