RASPORED PREDAVANJA U DEVETOM SEMESTRU:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
Raspored predavanja u devetom semestru