PRVA GODINA:
Integrirani pravni studij
I. godina integriranog pravnog studija

U svakom semestru studenti upisuju po tri obvezna predmeta, po jedan od tri ponuđena seminara i po jedan strani jezik pravne struke. Student pravnog studija koji u srednjoj školi nije učio latinski jezik najmanje dvije godine, dužan je na Fakultetu pohađati tečaj i položiti ispit iz latinskog jezika za pravnike do početka ljetnog semestra prve godine studija.

Za upis druge godine studija potrebno je tijekom prve godine studija ostvariti najmanje 50 ECTS bodova.


Obvezni predmeti

Predmeti

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Opća povijest prava i države 1 8.0
0,0,0
INFO
Sociologija 1 8.0
0,0,0
INFO
Teorija prava 1 8.0
0,0,0
INFO
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu 2 8.0
0,0,0
INFO
Politička ekonomija 2 8.0
0,0,0
INFO
Rimsko privatno pravo 2 8.0
0,0,0
INFO
Seminar

Predmeti

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Opća povijest prava i države - seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Sociologija - seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Teorija prava - seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar 2 4.0
0,0,0
INFO
Politička ekonomija - seminar 2 4.0
0,0,0
INFO
Rimsko privatno pravo - seminar 2 4.0
0,0,0
INFO
Strani jezik pravne struke

Predmeti

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Engleski jezik pravne struke I 1 2.0
1,1,1
INFO
Njemački jezik pravne struke I 1 2.0
1,1,1
INFO
Engleski jezik pravne struke II 2 2.0
1,1,1
INFO
Njemački jezik pravne struke II 2 2.0
1,1,1
INFO