RASPORED PREDAVANJA U DRUGOM SEMESTRU:
Integrirani pravni studij
Raspored nastave u drugom semestru ak. god. 2021/22

 

TURNUS A

Politička ekonomija (Turnus A)  - kod za upis u Teams: ytc8360


Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu (Turnus A)


Rimsko privatno pravo (Turnus A)


Seminari

Politička ekonomija - seminar (A - GR1)

Politička ekonomija - seminar (A - GR2)

Politička ekonomija - seminar (A - GR3)


Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar (A - GR1)

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar (A - GR2)

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar (A - GR3)


Rimsko privatno pravo - seminar (A - GR1)

Rimsko privatno pravo - seminar (A - GR2)

Rimsko privatno pravo - seminar (A - GR3)

Rimsko privatno pravo - seminar (A - GR4)


Strani jezici

Engleski jezik pravne struke II (A - GR1)

Engleski jezik pravne struke II (A - GR2)

Engleski jezik pravne struke II (A - GR3)

Engleski jezik pravne struke II (A - GR4)

Engleski jezik pravne struke II (A - GR5)

Njemački jezik pravne struke IITURNUS B

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu (Turnus B)  - kod za upis u Teams: 9dj79iz


Rimsko privatno pravo (Turnus B)


Politička ekonomija (Turnus B)
 


Seminari

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar (B - GR1)

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar (B - GR2)


Rimsko privatno pravo - seminar (B - GR1)

Rimsko privatno pravo - seminar (B - GR2)


Politička ekonomija - seminar (B - GR1)

Politička ekonomija - seminar (B - GR2)


Strani jezici

Engleski jezik pravne struke II (B - GR1)

Engleski jezik pravne struke II (B - GR2)