RASPORED NASTAVE U DRUGOM SEMESTRU:
Integrirani pravni studij
Raspored nastave u drugom semestru

1) Predavanja za studente koji su prvi put upisali pojedini predmet

U drugom semestru integriranog pravnog studija studenti su razvrstani u tri turnusa (A, B, C). Obvezne predmete studenti polažu u blokovima, jedan za drugim. Nakon svakog odslušanog bloka studenti imaju mogućnost polagati predmet tog bloka. Studenti mogu polagati svaki predmet samo jednom tijekom prva tri bloka (u onom bloku u kojem su pohađali predavanja iz tog predmeta). Predmet koji student ne položi nakon predavanja u bloku može se do kraja semestra pohađati još jednom (na općem ispitnom roku). Na ovaj način se svaki predmet prvog semestra može polagati dva puta (jednom u bloku i jednom na općem ispitnom roku).

 

2) Predavanja za studente koji ponovno upisuju predmet

Studenti mogu prisustvovati predavanja u kojem god turnusu odaberu, a ispit mogu polagati na bilo kojem ispitnom roku.

3) Seminari

Seminarska grupa Dan i vrijeme Dvorana
HPPEK-C-GR1 Ponedjeljkom i srijedom od 12,30 TRH 3, dvorana 5
HPPEK-C-GR2 Ponedjeljkom i srijedom od 12,30 ĆM 4, dvorana 2
RPP-A-GR1 Utorkom i četvrtkom od 13,00 ĆM 4, dv. 5 i dv. 7
RPP-A-GR2 Srijedom i četvrtkom od 22,30 TMT 3, dvorana 2
RPP-A-GR3 Utorkom i četvrtkom od 12,30 ĆM 4, dvorana 3

4) Strani jezici

Grupa Dan i vrijeme Dvorana
ENG-A-GR1 Ponedjeljkom u 12,00 G10, dv. 4
ENG-A-GR2 Srijedom u 12,00 G10, dv. 1
ENG-B-GR1 Utorkom u 10,00 G10, dv. 4
ENG-B-GR2 Srijedom u 10,00 G10, dv. 9
ENG-C-GR1 Četvrtkom u 13,00 G10, dv. 1
ENG-C-GR2 Četvrtkom u 14,00 TRH 14, dv. 5
NJEM-A-GR1 Ponedjeljkom u 12,30 G10, dv. 8