Ispitni rokovi na prvoj godini integriranog pravnog studija

Zbog uvođenja modularnog sustava izvedbe nastave na prvoj godini pravnog studija usvojen je i novi raspored ispitnih rokova. 

Studenti koji su u ak.god. 2018./2019. prvi put upisali prvu godinu pravnog studija polažu ispite na rokovima koji su dostupni ovdje, pri čemu obvezne predmete (Opća povijest prava i države, Sociologija, Teorija prava, Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu, Politička ekonomija, Rimsko pravo) studenti mogu polagati samo u onom bloku u kojem su slušali predmet i pored toga na općim ispitnim rokovima u veljači, srpnju i rujnu.

Studenti koji su u ak.god. 2018./2019. ponovno upisali predmete prve godine pravnog studija mogu ih polagati na rokovima koji su navedeni ovdje. Studenti koji ponavljaju predmete prve godine u ak.god. 2018./2019. nisu vezani za pojedini blok i mogu polagati predmet na bilo kojem od rokova koji postoje za taj predmet u akademskoj godini. Prijava predmeta ljetnog semestra bit će moguća putem sustava ISVU nakon što završe upisi u ljetni semestar (predvidivo do 8. ožujka).