RASPORED PREDAVANJA U PRVOM SEMESTRU:
Integrirani pravni studij
Raspored predavanja u prvom semestru

 

TURNUS A


Opća povijest prava i države (Turnus A)  - kod za upis u Teams: zxg28i2

Sociologija (Turnus A) - kod za upis u Teams: 4kid4x7

Teorija prava (Turnus A)  - kod za upis u Teams: kisu6fr


Strani jezici


Engleski jezik pravne struke I (A - GR1)

Engleski jezik pravne struke I (A - GR2)

Engleski jezik pravne struke I (A - GR3)

Engleski jezik pravne struke I (A - GR5)

Engleski jezik pravne struke I (A - GR6)


Seminari


Opća povijest prava i države - seminar (A - GR1)

Opća povijest prava i države - seminar (A - GR2)

Opća povijest prava i države - seminar (A - GR3)


Sociologija - seminar (A - GR1)

Sociologija - seminar (A - GR2)

Sociologija - seminar (A - GR3)

Sociologija - seminar (A - GR4)

Sociologija - seminar (A - GR5)

Sociologija - seminar (A - GR8)


Teorija prava - seminar (A - GR1)

Teorija prava - seminar (A - GR2)

Teorija prava - seminar (A - GR3)

Teorija prava - seminar (A - GR4)

 

 

TURNUS B


Opća povijest prava i države (Turnus B) - kod za upis u Teams: 5iqkmdb

Sociologija (Turnus B)  - kod za upis u Teams: 625smhw

Teorija prava (Turnus B) - kod za upis u Teams: duc2nge

 
Strani jezici


Engleski jezik pravne struke I (B - GR1)

Engleski jezik pravne struke I (B - GR2)


Njemački jezik pravne struke I (B - GR1)

 

Seminari


Opća povijest prava i države - seminar (B - GR1)

Opća povijest prava i države - seminar (B - GR2)

Opća povijest prava i države - seminar (B - GR3)


Sociologija - seminar (B - GR1)

Sociologija - seminar (B - GR2)


Teorija prava - seminar (B - GR1)

Teorija prava - seminar (B - GR2)