RASPORED NASTAVE U PRVOM SEMESTRU:
Raspored nastave u prvom semestru

U prvom semestru integriranog pravnog studija studenti su razvrstani u četiri turnusa (A, B, C, D). Obvezne predmete studenti polažu u blokovima (jedan za drugim), prema shemi ispod. Nakon svakog odslušanog bloka studenti imaju mogućnost polagati predmet tog bloka. Studenti mogu polagati svaki predmet samo jednom tijekom prva tri bloka (u onom bloku u kojem su pohađali predavanja iz tog predmeta). Predmet koji student ne položi nakon predavanja u bloku može se do kraja semestra pohađati još jednom (na općem ispitnom roku). Na ovaj način se svaki predmet prvog semestra može polagati dva puta (jednom u bloku i jednom na općem ispitnom roku).

Nastava iz stranog jezika pravne struke ne odvija se u blokovima nego kontinuirano kroz čitav semestar. Studenti mogu polagati strani jezik nakon odslušanih predavanja i nakon toga još jednom u općem ispitnom roku. 

Svaki student na početku godine upisuje i seminar iz jednog od obveznih predmeta. Seminar se pohađa i polaže u onom bloku u kojem se pohađaju i predavanja iz istog predmeta. 

Raspored studenata po turnusima i seminarima u prvom semestru ak.god. 2019./2010. može se vidjeti ovdje

Raspored održavanja dodjeljenih seminara (dvorane i vrijeme održavanja) bit će objavljeni u nedjelju, 22. rujna poslije 16 sati, a stranih jezika u ponedjeljak 23. rujna.

Raspored predavanja:

Sva predavanja započinju u ponedjeljak, 23. rujna, prema sljedećem rasporedu:

Turnus A: Dvorana I, TRH 14, od 8 do 12 sati

Turnus B: Dvorana I, TRH 14, od 12 do 16 sati

Turnus C: Dvorana I, TRH 14, od 16 do 20 sati

Turnus D: Dvorana IV, Gundulićeva 10, od 8 do 12 sati

ZAMJENE TURNUSA I SEMINARA: Studenti mogu mijenjati turnuse i seminare na podrska.pravo.hr, uz sljedeće uvjete:

  • Ako dvoje studenata odluči sporazumno zamijeniti turnus i seminar, to mogu učiniti podnošenjem zahtjeva na podrska.pravo.hr. Dovoljno je da jedan student podnese zahtjev u ime obje osobe koje se zamjenjuju.
  • U slučaju zamjene, mijenjaju se obavezno i turnus predavanja i seminar. Drugim riječima, ako se student X upisan u turnus A i seminar iz Teorije prava zamjenjuje sa studenticom Y iz turnusa C i seminarom iz Sociologije, prvi student će dobiti turnus C i seminar iz Sociologije (umjesto Teorije prava), i obrnuto.
  • Zahtjeve za zamjenu moguće je postaviti do nedjelje u 16 sati, a bit će riješeni do ponedjeljka u 9 sati.