RASPORED PREDAVANJA U PRVOM SEMESTRU:
Integrirani pravni studij
Raspored predavanja u prvom semestru

U prvom semestru integriranog pravnog studija studenti su razvrstani u četiri turnusa (A, B, C,). Obvezne predmete studenti polažu u blokovima (jedan za drugim), prema shemi ispod. Nakon svakog odslušanog bloka studenti imaju mogućnost polagati predmet tog bloka. Studenti mogu polagati svaki predmet samo jednom tijekom prva tri bloka (u onom bloku u kojem su pohađali predavanja iz tog predmeta). Predmet koji student ne položi nakon predavanja u bloku može se do kraja semestra pohađati još jednom (na općem ispitnom roku). Na ovaj način se svaki predmet prvog semestra može polagati dva puta (jednom u bloku i jednom na općem ispitnom roku).

Nastava iz stranog jezika pravne struke ne odvija se u blokovima nego kontinuirano kroz čitav semestar. Studenti mogu polagati strani jezik nakon odslušanih predavanja i nakon toga još jednom u općem ispitnom roku.

Predavanja započinju 23. rujna, a održavat će se putem aplikacije Google Meet.

Linkovi za predavanja objavljuju se u sustavu Merlin, na stranicama svakog predmeta. Iznimno, linkovi za predavanja koja se održavaju 23., 24. i 25. rujna objavljeni su dodatno i ispod (jer studenti koji još nemaju aktivan AAI ne mogu pristupiti Merlinu.

Predmet Merlin Predavanje 23. rujna Predavanje 24. rujna Predavanje 25. rujna
Opća povijest prava i države   https://meet.google.com/upk-fqcg-oaw https://meet.google.com/rjk-qtdg-foq  
Teorija prava   https://meet.google.com/gwm-sykr-sfm meet.google.com/sqz-bvch-dhx  
Sociologija   https://meet.google.com/gkn-cffq-rpt https://meet.google.com/mvu-ypxw-mac https://meet.google.com/pqv-vafq-ymx

Raspored studenata po turnusima dostupan je ovdje. U rasporedu je uz svakog studenta naznačeno kojem turnusu pripada. Studenti u turnusu A imaju u prvom bloku predavanja nastavu iz Opće povijesti prava i države, u turnusu B iz Teorije prava, a u turnusu C iz Sociologije.

Promjene turnusa omogućavat će se samo kao zamjene. Dakle, ako želite zamijeniti turnus, morate sami pronaći drugog studenta / icu s kojim ćete zamijeniti turnus i o tome obavijestiti referadu popunjavanjem obrasca na podrska.pravo.hr. Studenti koji su upisali Njemački jezik pravne struke ne mogu mijenjati turnus.

 

Svaki student na početku godine upisuje i seminar iz jednog od obveznih predmeta. Seminar se pohađa i polaže u onom bloku u kojem se pohađaju i predavanja iz istog predmeta. Seminari će započeti od 28. rujna, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Nastava iz stranih jezika također započinje od 28. rujna, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.