PRIJE OBRANE DIPLOMSKOG RADA:
Integrirani pravni studij
Postupak prijave diplomskog rada

Za prijavu teme diplomskog rada nakon upisanog sadržaja Napredni seminar – diplomski rad i dodijele mentora student je dužan nabaviti obrazac za prijavu diplomskog rada (dostupan u rubrici "Obrasci" ili u Knjižari Pravnog fakulteta, Trg Republike Hrvatske 3) i javiti se dodijeljenom mentoru za utvrđivanje teme rada.

Nakon položenih svih ispita, a prije obrane diplomskog rada student s indeksom (indeksima) donosi obrazac "Prijava diplomskog rada" sa zadanom temom, potpisan od strane mentora, u studentsku referadu, sobu 51/II kat, radi ishođenja zabilješke o stečenim uvjetima za obranu diplomskog rada.