RASPORED PREDAVANJA U PETOM SEMESTRU:
Integrirani pravni studij
Raspored predavanja u petom semestru

Studenti su na predavanjima i seminarima podijeljeni u grupe koje su vidljive u ovoj tablici. Unos podataka u ISVU i Merlin je u tijeku, pa je moguće da su neki studenti u Merlinu ili u ISVU-u razvrstani u pogrešnu grupu. Referada će samostalno ispraviti sve pogrešne upise. Studenti ne moraju obavještavati referadu o tome da su u ISVU-u ili Merlinu pogrešno grupirani.

Termini i lokacije održavanja nastave vidljivi su iz dokumenata u nastavku.

TURNUS A


Građansko pravo I - opći dio i obvezno pravo (Turnus A) - kod za upis u Teams: cf2sbqo

Financijsko pravo i financijska znanost (Turnus A) - kod za upis u Teams: zq07z3o

Kazneno procesno pravo (Turnus A) - kod za upis u Teams: qr89a47


Seminari


Građansko pravo I - opći dio i obvezno pravo - seminar (A - GR1)

Građansko pravo I - opći dio i obvezno pravo - seminar (A - GR2)


Financijsko pravo i financijska znanost - seminar (A - GR1)

Financijsko pravo i financijska znanost - seminar (A - GR2)

Financijsko pravo i financijska znanost - seminar (A - GR3)
 

Kazneno procesno pravo - seminar (A - GR1)

Kazneno procesno pravo - seminar (A - GR2)

Kazneno procesno pravo - seminar (A - GR3)

 

 

TURNUS B

 

Građansko pravo I - opći dio i obvezno pravo (Turnus B) - kod za upis u Teams: pc1s5qb

Financijsko pravo i financijska znanost (Turnus B) - kod za upis u Teams: mhdzgp6

Kazneno procesno pravo (Turnus B) - kod za upis u Teams: a31e76pSeminari


Građansko pravo I - opći dio i obvezno pravo - seminar (B - GR1)

Financijsko pravo i financijska znanost - seminar (B - GR1)

Kazneno procesno pravo - seminar (B - GR1)

 

 


Repozitorij