RASPORED PREDAVANJA U PETOM SEMESTRU:
Raspored predavanja u ljetnom semestru za redovite studente

Nastavu u prvom turnusu pohađaju studenti s početnim slovom prezime od A do K.

 

 

Nastavu u drugom turnusu pohađaju studenti s početnim slovom prezime od L do Ž.