POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJI:

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis polaznika na poslijediplomske specijalističke studije 

1.    Građanskopravne i obiteljskopravna znanost

Studiji izvode se u trajanju od četiri semestra.

Na studije ima pravo upisati se:

- osoba koja je završila diplomski ili dodiplomski sveučilišni pravni studij 
- osoba koja je završila drugi diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja

Nastava započinje u ljetnom semestru akademske 2019./2020. godine.

Školarina iznosi 8.500,00 kuna po semestru. 
 
Prijave se primaju do 15. veljače 2020. na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.


Uz prijavu je obvezno priložiti: 

- životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti;
- diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena;
- potvrde / izjavu o znanju jezika 


O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 15 dana nakon zaključenja natječaja.

Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskih studija objavljen je na web stranici www.pravo.hr. 

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail: jasmin.mujinovic@pravo.hr odnosno na telefon broj: 4564 383.
    
 

Popis obavijesti