izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić
izv. prof. dr. sc.
Sunčana Roksandić

Izv.prof. dr. sc. Sunčana Roksandić (MB: 301401) kao stipendistica te doktorska kandidatkinja Odjela za kriminologiju Max Planck Instituta za strano i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu (2012.-2016.), završila je doktorski studij kaznenopravnih znanosti na matičnom fakultetu (2015.) te doktorski studij Albert-Ludwig Sveučilišta u Freiburgu (2016.) obranivši disertaciju kao međunarodni dvojni doktorat (Cotutelle de thèse) s ocjenom summa cum laude. Njena knjiga, temeljena na njenom doktorskom istraživanju pod naslovom Prosecuting serious economic crimeas as international crimes, a new mandate for the ICC? tiskana je  2018 godine od strane izadavača Duncker&Humblot, Berlin:  http://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/balkan_criminology_series/bc2.html#i23230.

Dobitnica je stipendije za postdoktorsko istraživanje od strane Zaklade Marija i Mirjan Damaška (2019/2020).dobitnica je počasnog doktorata (doctor honoris causa)  East European University u Tibilisi, Gruzija za njezino istraživanje i djelovanje vezano uz "the responsibility of transnational corporations and other business enterprises for breaches of human rights" 2019 godine.

Rođena je u Zagrebu gdje je pohađala osnovnoškolsko i gimnazijsko obrazovanje (Klasična gimnazija). Maturirala je u SAD-u. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila je među tri posto najboljih studenata u 2000. godini. S istim rezultatom završila je i  magisterij znanosti iz Prava društava i trgovačkog prava na Pravnom fakultetu (2011.). Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, radila je u praski sedam godina, prvo kao odvjetnička vježbenica u odvjetničkom društvu Bogdanović, Dolički & Partneri, zatim kao  pravna savjetnica Hrvatske liječničke komore.  Položila je pravosudni ispit. Za svoj rad u Hrvatskoj liječničkoj komori dobila je priznanje 2005 godine.

Članica je istraživačica Max Planck Partner Group for Balkan Criminology (2013-2019). Voditeljica je hrvatske jedinice za bioetiku (Croatian Unit of UNESCO Chair in bioethics) i članica UNODC antikorupcijske akademske inicijative. Voditeljica je Jean Monnet projekta naprednog seminara u EU kaznenom pravu i politici (2016-2019) te suosnivačica i kodirektorica istoimenog tečaja koji se svake godine održava u Interuniverzitetskom Centru u Dubrovniku: http://euclp-sem.eu/ . Suurednica je knjige koja je nastala kao rezultat Projekta  s temom "Dealing with Terrorism": https://www.duncker-humblot.de/en/buch/dealing-with-terrorism-9783428157990/?page_id=0&typ=buc . Osim na tom tečaju, pozvana je predavačica tečaja Geoffrey Nice Foundation, od 2017. godine.

Vanjska je članica Otto Hahn Group of the Max Planck Society: Architecture of the Security System (ArchiS).

Sunčana Roksandić kao stručnjakinja u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim projektima (npr. UNODC, UNDP, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Global Initiative Against Transnational Organized Crime)  te kao nacionalni ekspert za implementaciju EU zakonodavstva (Victims' Rights Directive and Forth Anti-Money Laundering Directive, Confistaction of Assets, Impementation of Directives concering Drug Abuse, Firearms).  Članica je Upravnog odbora COST Action: CA18228 - Global Atrocity Justice Constellations te je u istom STSM kordinatorica (2019-2024). Članica je Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije ICC –Hrvatske (International Chamber of Commerce- Hrvatska) od 2019. godine. 

Od projekta Hrvatske Zaklade za znanost (HRZZ), sudjelovala je kao istraživač na projektu „Multidisciplinary Research Cluster on Crime in Transition –Trafficking in Human Beings, Corruption and Economic Crimea danas je istraživač na projektu „Projekt nedužnosti u Hrvatskoj“ (Innocence project; CroINOP), voditelj prof.dr.sc. D. Derenčinović.  Voditeljica je Sveučilišnog projekta: „Istraživačka mreži tranzicijske pravde“ (2019/2020), Kazneno pravo u izvanrednim situacijama (2020/2021).

Jedna od kreatora curriculuma (prvi nacrt) UNODC-a (E4J) u području mira, koprupcije i sigurnosti (peace, corruption and security) te je u 2018 postala Education for Justice (E4J) Champion; University Module for teaching Integrity and Ethics. Bila je članica radne skupine Ministarstva pravosuđa u izradi Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (član) i Kaznenog zakona (vanjski suradnik) te predsjednica radne skupine ministarstva zdravlja za ujednačavanje pravila o informiranom pristanku. Članica je Povjerenstva za praćenje primjena ZZODS-a (od 2019-) Ministarstva pravosuđa. Godine 2017. godine bila je suizvjestiteljica za AIDP na temu individualne kaznene odgovornosti gospodarstvenika za međunarodna kaznena djela. Članica je Radne grupe za procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj (2018-, 2013-2014). Godine 2017. godine bila je suizvjestiteljica za AIDP (Međunarodnog udruženja za kazneno pravo) na temu individualne kaznene odgovornosti gospodarstvenika za međunarodna kaznena djela. U 2019. godini, bila je pozvani gost predavač specijalnog panela Konferencije organizirane uz Skupštinu država članica Međunarodnog kaznenog suda u Haagu s temom: The prosecution of economic and financial crimes: new mandate for the ICC or creation of a new international criminal court?

U travnju 2020 godine predavala je kao pozvani gostujući profesor na Sveučilištu Lund u Švedskoj (online), a u listopadu 2017. godine predavala je kao pozvani gostujući nastavnik na Pravnom fakultetu Sveučilišta Lomonosov te High School of Economics (Moskva, Rusija). U travnju 2016. godine predavala je u Shanghaiju, Kina (Erasmus + Program). Također, u studenom 2019 godine bila je pozvani gostujući predavač na Gruzijskom Pravnom fakultetu, Technical University te East European University u Tibilisi, gdje je i primila počasni doktorat (doctor honoris causa).

Godine 2011. godine primila je Godišnju nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika Sveučilišta u Zagrebu za najboljeg mladog znanstvenika u području društvenih znanosti te je 2015. pozvana kao sudionica u USA International Visitor Leadership programu „Women countering violent extemism“.

Objavljuje, osim na hrvatskom jeziku, na engleskom, hrvatskom i njemačkom jeziku, prvenstveno u područjima koja povezuju zaštitu međunarodno priznatih ljudskih prava (gospodarskih zdravstvenih i kulturnih)  s (međunarodnim) kaznenim pravom. Popis publikacija dostupan je ovdje: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=301401. Pozvani je predavač te aktivna sudionica domaćih, regionalnih te međunarodnih konferencija te (su)organizatorica istih same (e.g. World Congress in Medical Law (2010, 400 sudionika), Countering violent extremism (2015, 50 sudionika). Članica je Uredništva Zagrebačke pravne revije. Članica je Upravnog odbora Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu (2016-2020). Članica je domaćih i međunarodnih kaznenih i kriminoloških udruženja (ECS) te European Consortium for Political Research (ECPR). Članica je Društva Sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu te vanjska članica Akademije Pravnih Znanosti. Od 2020 (do 2024) članica je Vijeća GONG-a. 

Sudjelovala je te vodila moot court natjecanja te je sudila u domaćem, regionalnom i međunarodnom natjecanju (2nd place, Bassiouni's moot in international criminal law); (su)vodila moot court timove (UN Model Law, ICC Moot, Price Media Law) te sudila (ICC Moot, Regional Price Media Law, and regional Human Rights, Moot Court Croatia). Inicijatorica je osnivanja Grupe za zaštitu prava pacijenata pri Pravnoj klinici Fakulteta u Zagrebu gdje djeluje kao akademska mentorica. Kroz svoj rad u Pravnoj klinici, bila je jedna od inicijatora i izradila je nacrt Zakona o naknadi štete žrtvama seksualnog nasilja za vrijeme Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj (poslije usvojen) i nacrt Zakona o naknadi štete za nastalu HIV infekciju (nije prošao).

She is aČlanica je Odbora za poticanje izvrsnosti studenata te Odobra za alumnije Pravnog fakulteta. Članica je Znanstvenog odbora Centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu. Ujdeno, članica je Povjerenstva za COVID-19 Pravnog fakulteta.

Dodatne informacije dostupno je na: http://balkan-criminology.eu/en/group_and_projects/member/roksandic_suncana.html

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .