doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička
doc. dr. sc.
Sunčana Roksandić Vidlička

Docentica dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička (MB: 301401) predaje kazneno pravo, bioetiku i ljudska prava (UNESCO Core Curriculum), medicinsko pravo, gospodarsko kazneno pravo, tranzicijsku pravdu, kazneno materijalno pravo EU i zaštita žrtava (Pravni fakultet) te  medicinsku etiku pri Medicinskom fakultetu u  Zagrebu.

Bila je stipendist te doktorski kandidat Odjela za kriminologiju Max Planck Instituta za strano i međunarodno kazneno pravo, te je pisala svoju doktorsku disertaciju kao međunarodni dvojni doktorat (Cotutelle de thèse) između Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Freiburgu (napisala i obranila kao summa cum laude). Njena knjiga, temeljena na njenom doktorskom istraživanju pod naslovom Prosecuting serious economic crimeas as international crimes, a new mandate for the ICC? tiskana je  2018 godine od strane izadavača Duncker&Humblot, Berlin:  http://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/balkan_criminology_series/bc2.html#i23230

Stekla je diplomu magistra znanosti iz Prava društava i Trgovačkog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2011) te je diplomirala na istom fakultetu 2000 godine. Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, radila je u praski sedam godina, prvo kao odvjetnička vježbenica u odvjetničkom društvu Bogdanović, Dolički & Partneri, zatim kao  pravna savjetnica Hrvatske liječničke komore.  Položila je pravosudni ispit. Za svoj rad u Hrvatskoj liječničkoj komori dobila je priznanje 2005 godine.

Članica je Max Planck Partner Group for Balkan Criminology. Voditeljica je hrvatske jedinice za bioetiku (Croatian Unit of UNESCO Chair in bioethics) i članica UNODC antikorupcijske akademske inicijative. Voditeljica je Jean Monnet projekta naprednog seminara u EU kaznenom pravu i politici (2016-2019) te suosnivačica i kodirektorica istoimenog tečaja koji se svake godine održava u Interuniverzitetskom Centru u Dubrovniku: http://euclp-sem.eu/ . Suurednica je knjige koja je nastala kao rezultat Projekta  s temom "Dealing with Terrorism": https://www.duncker-humblot.de/en/buch/dealing-with-terrorism-9783428157990/?page_id=0&typ=buc . Vanjska je članica Otto Hahn Group of the Max Planck Society: Architecture of the Security System (ArchiS).

Sunčana Roksandić Vidlička djeluje kao stručnjakinja u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim projektima te kao nacionalni ekspert za implementaciju EU zakonodavstva (Victims' Rights Directive and Forth Anti-Money Laundering Directive).  Članica je Upravnog odbora COST Action: CA18228 - Global Atrocity Justice Constellations te je u istom STSM kordinatorica (2019-2024). 

Jedna od kreatora curriculuma UNODC-a (E4J) u području mira, koprupcije i sigurnosti (peace, corruption and security) te je u 2018 postala Education for Justice (E4J) Champion; University Module for teaching Integrity and Ethics. Bila je članica radne skupine Ministarstva pravosuđa u izradi Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (član) i Kaznenog zakona (vanjski suradnik) te predsjednica radne skupine ministarstva zdravlja za ujednačavanje pravila o informiranom pristanku. Godine 2017. godine bila je suizvjestiteljica za AIDP na temu individualne kaznene odgovornosti gospodarstvenika za međunarodna kaznena djela. Članica je National Risk Assessment Group on the Risk of Money Laundering and Financing of Terrorism u Hrvatskoj (2018-2019, 2013-2014).

U listopadu 2017. godine predavala je kao pozvani gostujući nastavnik na Pravnom fakultetu Sveučilišta Lomonosov (Moskva, Rusija). U travnju 2016. godine predavala je u Shanghaiju, Kina.

Godine 2011. godine primila je Godišnju nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika Sveučilišta u Zagrebu za najboljeg mladog znanstvenika u području društvenih znanosti te je 2015. pozvana kao sudionica u USA International Visitor Leadership programu „Women countering violent extemism“.

Objavljuje, osim na hrvatskom jeziku, na engleskom, hrvatskom i njemačkom jeziku, prvenstveno u područjima koja povezuju zaštitu međunarodno priznatih ljudskih prava  s (međunarodnim) kaznenim pravom. Popis publikacija dostupan je ovdje: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=301401. Pozvani je predavač te aktivna sudionica domaćih, regionalnih te međunarodnih konferencija te (su)organizatorica istih same (e.g. World Congress in Medical Law (2010, 400 sudionika), Countering violent extremism (2015, 50 sudionika). Članica je Uredništva Zagrebačke pravne revije. Članica je Upravnog odbora Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu. Članica je domaćih i međunarodnih kaznenih i kriminoloških udruženja (ECS) te European Consortium for Political Research (ECPR). Članica je Društva Sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu te vanjska članica Akademije Pravnih Znanosti.

Sudjelovala je te vodila moot court natjecanja te je sudila u domaćem, regionalnom i međunarodnom natjecanju (2nd place, Bassiouni's moot in international criminal law); (su)vodila moot court timove (UN Model Law, ICC Moot, Price Media Law) te sudila (ICC Moot, Regional Price Media Law, and regional Human Rights, Moot Court Croatia). Inicijatorica je osnivanja Grupe za zaštitu prava pacijenata pri Pravnoj klinici Fakulteta u Zagrebu gdje djeluje kao akademska mentorica. Članica je Fakultetskog odbora za promicanje studentske izvrsnosti.  

Dodatne informacije dostupno je na: http://balkan-criminology.eu/en/group_and_projects/member/roksandic_suncana.html

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Array