doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička
doc. dr. sc.
Sunčana Roksandić Vidlička

Docentica dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička (MB: 301401) predaje kazneno pravo, bioetiku i ljudska prava (UNESCO Core Curriculum), medicinsko pravo, gospodarsko kazneno pravo, tranzicijsku pravdu, kazneno materijalno pravo EU i zaštita žrtava (Pravni fakultet) te  medicinsku etiku pri Medicinskom fakultetu u  Zagrebu.

Bila je stipendist te doktorski kandidat Odjela za kriminologiju Max Planck Instituta za strano i međunarodno kazneno pravo, te je pisala svoju doktorsku disertaciju kao međunarodni dvojni doktorat (Cotutelle de thèse) između Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Freiburgu (napisala i obranila kao summa cum laude). Njena knjiga, temeljena na njenom doktorskom istraživanju pod naslovom Prosecuting serious economic crimeas as international crimes, a new mandate for the ICC? tiskana je  2018 godine od strane izadavača Duncker&Humblot, Berlin:  http://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/balkan_criminology_series/bc2.html#i23230

Stekla je diplomu magistra znanosti iz Prava društava i Trgovačkog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2011) te je diplomirala na istom fakultetu 2000 godine. Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, radila je u praski sedam godina, prvo kao odvjetnička vježbenica u odvjetničkom društvu Bogdanović, Dolički & Partneri, zatim kao  pravna savjetnica Hrvatske liječničke komore.  Položila je pravosudni ispit. Za svoj rad u Hrvatskoj liječničkoj komori dobila je priznanje 2005 godine.

Članica je Max Planck Partner Group for Balkan Criminology. Voditeljica je hrvatske jedinice za bioetiku (Croatian Unit of UNESCO Chair in bioethics) i članica UNODC antikorupcijske akademske inicijative. Voditeljica je Jean Monnet projekta naprednog seminara u EU kaznenom pravu i politici (2016-2019) te suosnivačica i kodirektorica istoimenog tečaja koji se svake godine održava u Interuniverzitetskom Centru u Dubrovniku: http://euclp-sem.eu/ . Suurednica je knjige koja je nastala kao rezultat Projekta  s temom "Dealing with Terrorism": https://www.duncker-humblot.de/en/buch/dealing-with-terrorism-9783428157990/?page_id=0&typ=buc . Vanjska je članica Otto Hahn Group of the Max Planck Society: Architecture of the Security System (ArchiS).

Sunčana Roksandić Vidlička djeluje kao stručnjakinja u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim projektima te kao nacionalni ekspert za implementaciju EU zakonodavstva (Victims' Rights Directive and Forth Anti-Money Laundering Directive).  Članica je Upravnog odbora COST Action: CA18228 - Global Atrocity Justice Constellations te je u istom STSM kordinatorica (2019-2024). 

Jedna od kreatora curriculuma UNODC-a (E4J) u području mira, koprupcije i sigurnosti (peace, corruption and security) te je u 2018 postala Education for Justice (E4J) Champion; University Module for teaching Integrity and Ethics. Bila je članica radne skupine Ministarstva pravosuđa u izradi Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (član) i Kaznenog zakona (vanjski suradnik) te predsjednica radne skupine ministarstva zdravlja za ujednačavanje pravila o informiranom pristanku. Godine 2017. godine bila je suizvjestiteljica za AIDP na temu individualne kaznene odgovornosti gospodarstvenika za međunarodna kaznena djela. Članica je National Risk Assessment Group on the Risk of Money Laundering and Financing of Terrorism u Hrvatskoj (2018-2019, 2013-2014).

U listopadu 2017. godine predavala je kao pozvani gostujući nastavnik na Pravnom fakultetu Sveučilišta Lomonosov (Moskva, Rusija). U travnju 2016. godine predavala je u Shanghaiju, Kina.

Godine 2011. godine primila je Godišnju nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika Sveučilišta u Zagrebu za najboljeg mladog znanstvenika u području društvenih znanosti te je 2015. pozvana kao sudionica u USA International Visitor Leadership programu „Women countering violent extemism“.

Objavljuje, osim na hrvatskom jeziku, na engleskom, hrvatskom i njemačkom jeziku, prvenstveno u područjima koja povezuju zaštitu međunarodno priznatih ljudskih prava  s (međunarodnim) kaznenim pravom. Popis publikacija dostupan je ovdje: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=301401. Pozvani je predavač te aktivna sudionica domaćih, regionalnih te međunarodnih konferencija te (su)organizatorica istih same (e.g. World Congress in Medical Law (2010, 400 sudionika), Countering violent extremism (2015, 50 sudionika). Članica je Uredništva Zagrebačke pravne revije. Članica je Upravnog odbora Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu. Članica je domaćih i međunarodnih kaznenih i kriminoloških udruženja (ECS) te European Consortium for Political Research (ECPR). Članica je Društva Sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu te vanjska članica Akademije Pravnih Znanosti.

Sudjelovala je te vodila moot court natjecanja te je sudila u domaćem, regionalnom i međunarodnom natjecanju (2nd place, Bassiouni's moot in international criminal law); (su)vodila moot court timove (UN Model Law, ICC Moot, Price Media Law) te sudila (ICC Moot, Regional Price Media Law, and regional Human Rights, Moot Court Croatia). Inicijatorica je osnivanja Grupe za zaštitu prava pacijenata pri Pravnoj klinici Fakulteta u Zagrebu gdje djeluje kao akademska mentorica. Članica je Fakultetskog odbora za promicanje studentske izvrsnosti.  

Dodatne informacije dostupno je na: http://balkan-criminology.eu/en/group_and_projects/member/roksandic_suncana.html

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Prosecuting Serious Economic Crimes as International Crimes: A New Mandate for the ICC? .
Berlin : Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Duncker & Humblot, 2017 (monografija).

2. Garašić, Jasnica; Goreta, Miroslav; Grđan, Kristijan; Grozdanić, Velinka; Roksandić Vidlička, Sunčana; Škorić, Marissabell; Tripalo, Dražen, Veselić, Ivica.
Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama s provedbenim propisima, primjerima sudskih odluka, međunarodnim dokumentima i presudama Europskog suda za ljudska prava .
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2015 (komentar zakona).

3. Turković, Ksenija; Novoselec, Petar; Grozdanić, Velinka; Kurtović Mišić, Anita; Derenčinović, Davor; Bojanić, Igor; Munivrana Vajda, Maja; Mrčela, Marin; Nola, Sanja; Roksandić Vidlička, Sunčana; Tripalo, Dražen; Maršavelski, Aleksandar.
Komentar Kaznenog zakona .
Zagreb : Narodne novine, 2013 (monografija).

4. Nemeth Blažić, Tatjana; Kosanović, Mirjana Lana; Kaić, Bernard; Begovac, Josip; Borovečki, Ana; Klišmanić, Zorana; Ničea Gruber, Ema; Pavić Šimetin, Ivana; Pavlić, Jasmina; Pem Novosel, Iva; Roksandić Vidlička, Sunčana; Sviben, Mario; Turković, Ksenija; Vilibić-Čavlek, Tatjana.
Priručnik za HIV, Savjetovanje i testiranje .
Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2009 (priručnik).

5. Babić, Tatjana; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Osnove zdravstvenog prava .
Zagreb : Tipex d.o.o., 2006 (monografija).

6. Nemeth Blažić, Tatjana; Kolarić, Branko; Kaić, Bernard; Rončević, Dobrica; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Organizacija službe za dobrovljno HIV savjetovanje i testiranje .
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2006 (priručnik).
 
  Uredničke knjige
 

1. Dealing with Terrorism: Empirical and Normative Challenges of Fighting the Islamic State / Engelhart, Marc; Roksandić Vidlička, Sunčana (ur.).
Berlin : Duncker & Humblot, 2019 (ostalo).

2. Hrestomatija hrvatskoga medicinskog prava / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet, 2016 (monografija).

3. Podučavanje etike u presađivanju organa i darivanju tkiva / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. (priručnik).

4. Predavanja etike u psihijatriji: Skice slučajeva / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveucilista u Zagrebu, 2012 (priručnik).

5. Reproduktivno zdravlje - Analiza slučajeva s etičkim komentarom / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Pravni fakutet Sveučilište u Zagrebu, 2011 (priručnik).

6. Book of Proceedings of the 18th World Congress on Medical Law, Zagreb Croatia / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2010 (zbornik).

7. Book of Abstracts of the 18th World Congress on Medical law, Zagreb, 2010 / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2010 (zbornik).

8. Informirani pristanak / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana (ur.).
Zagreb : Sveučilište, 2009 (priručnik).

9. Liber Amicorum Zvonimir Šeparović / Turković, Ksenija; Maršavelski, Aleksandar; Roksandić Vidlička, Sunčana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Munivrana Vajda, Maja; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Establishing ICC Jurisdiction Over Crimes Committed by ISIL – Did Humanity Fail the Countries of Syria and Iraq? // Dealing with Terrorism Empirical and Normative Challenges of Fighting the Islamic State / Engelhart, Marc ; Roksandić Vidlička, Sunčana (ur.).
Berlin : Duncker & Humblot, 2019. Str. 17-34.

2. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Kaznena djela protiv gospodarstva // Kazneno pravo Posebni dio-.
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018. Str. 346-390.

3. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Kaznena djela protiv zdravlja ljudi // Kazneno pravo Posebni dio-.
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018. Str. 253-268.

4. Ivičević Karas, Elizabeta; Roksandić Vidlička, Sunčana.
The Relevance of Asset Recovery Policies in Transitional Societies: The Croatian Perspective // Chasing Criminal Money Challenges and Perspectives On Asset Recovery in the EU / Ligeti, Katalin ; Simonato, Michele (ur.).
UK : Hart Publishing, 2017. Str. 229-254.

5. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Pravo okoliša i gospodarsko kazneno pravo: pojačano naoružanje za očuvanje okoliša i suočavanje s klimatskim promjenama Što možemo naučiti od SAD-a - Primjer ExonnMobila // Kaznenopravna zaštita okoliša (Modernizacija prava, Knjiga 37) / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2017. Str. 63-88.

6. Roksandić Vidlička, Sunčana; Goldner Lang, Iris; Maršavelski, Aleksandar.
Regulating breaches of professional ethics and conducting disciplinary proceedings against physicians in Europe (Chapter 33) // European Health Law / A. den Exter (ur.).
Antwerpen : Maklu Publishers, 2017. Str. 669-700.

7. Roksandić Vidlička, Sunčana; Goldner Lang, Iris; Maršavelski, Aleksandar.
Regulating breaches of professional ethics and conducting disciplinary proceedings against physicians in Europe // Compendium of European Health Law / den Exter, André ; Buijsen, Martin (ur.).
Antwerpen | Apeldoorn | Portland : Maklu, 2017. Str. 661-691.

8. Roksandić Vidlička, Sunčana; Goldner Lang, Iris; Maršavelski, Aleksandar.
Regulating breaches of professional ethics and conducting disciplinary proceedings against physicians in Europe // Compendium on European Health Law / den Exter, Andre (ur.).
Antwerpen : Maklu, 2017. Str. 669-700.

9. Paramonova, Svetlana; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Protection of the Unborn Child under the European Convention on Human Rights // Zbornik Radova sa simpozija s međunarodnim sudjeovanjem / Blagaić, Velimir ; Čizmić, Jozo (ur.).
Zagreb : Klinika za ginekologiju i porodništvo Medicinskog fakulteta Svuečilišta u Zagrebu, Bolnica Sveti duh, 2016. Str. 69-78.

10. Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Brozović, Juraj.
Informirani pristanak djece u hrvatskom zakonodavstvu // Hrestomatija hrvatskoga medicinskog prava / Ksenija, Turković ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016. Str. 572-584.

11. Novoselec, Petar; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar.
Retroactive prosecution of transitional economic crimes in Croatia – testing the legal principles and human rights // The Routledge Handbook of White-Collar and Corporate Crime in Europe / van Erp, Judith ; Huisman, Wim ; Walle, Gudrun Vande (ur.).
Abingdon ; New York : Routledge, 2015. Str. 198-217.

12. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Severe Economic Crimes Committed in Transitional Periods – Crimes under International Criminal Law? // Mapping the Criminological Landscape of the Balkans / Getoš Kalac, Ana-Maria ; Albrecht, Hans-Jörg. ; Kilchling, Michael (ur.).
Berlin : Max-Planck-Institut ; Duncker and Humbolt, 2014. Str. 467-498.

13. Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Brozović, Juraj.
Informirani pristanak djece u hrvatskom zakonodavstvu // Bioetika i dijete / Čović, Ante ; Radonić, Marija (ur.).
Zagreb : Pergamena d.o.o. ; Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, 2011. Str. 191-214.

14. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Liječnici kao stalni sudski vještaci - uvjeti za imenovanje i uloga u parničnom postupku // Liber Amicorum Zvonimir Šeparović / Turković, Ksenija ; Maršavelski, Aleksandar ; Roksandić Vidlička, Sunčana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 401-425.

15. Rumek-Črne, Radmila; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Sud Hrvatske liječnike komore s pravnog aspekta // Hrvatska liječnička komora 1903-1995-2005, Spomen knjiga u povodu desete obljetnice obnove Hrvatske liječničke komore / Željko Poljak (ur.).
Zagreb, Hrvatska : Hrvatska liječnička komora, 2005. Str. 237-244.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Cvitanović, Leo; Derenčinović, Davor; Turković, Ksenija; Munivrana Vajda, Maja; Dragičević Prtenjača, Marta; Maršavelski, Aleksandar; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Kazneno pravo: posebni dio .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018.

2. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Smjernice za zaštitu prava i poboljšanje društvene uključenosti oboljelih od infekcije HIV-om u Hrvatskoj / Beganović, Tomislav ; Duvančić, Kristina (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatititsa, 2017.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Đurić, Nevenka; Roksandić Vidlička, Sunčana; Bogush, Gleb.
Legal Protection of Sexual Minorities in International Criminal Law. // Russian law journal. 6 (2018) , 1; 28-57 (članak, znanstveni).

2. Roksandić Vidlička, Sunčana; Dragičević Prtenjača, Marta.
克罗地亚过渡时期反腐败政策的发展与经济犯罪研究 (The Development of Anti-Corruption Criminal Policy in Croatia during the Transition Period and the related Economic Crimes). // Economic Criminology, Shanghai Academy of Social Sciences Press (经济刑法). 18 (2018) , 1; 307-337 (pregledni rad, znanstveni).

3. Roksandić Vidlička, Sunčana; Mamić, Krešimir.
Zlouporaba društvenih mreža u javnom poticanju na nasilje i mržnju i širenju lažnih vijesti: potreba transplantiranja njemačkog Zakona o jačanju provedbe zakona na društvenim mrežama?. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 25 (2018) , 2; 329-358 (pregledni rad, znanstveni).

4. Derenčinović, Davor; Roksandić Vidlička, Sunčana; Dragičević Prtenjača, Marta.
“Projekti nedužnosti” i naknadna DNK vještačenja u Republici Hrvatskoj : moguća stvarnost ili nedostižna želja. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 67 (2017) , 3/4; 373-404 (članak, znanstveni).

5. Munivrana Vajda, Maja; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Croatian Report on Individual Liability for Business Involvement in International Crime. // Revue International de Droit Penal (Internatioanl Review of Penal Law). 88 (2017) , 1; 195-222 (članak, znanstveni).

6. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Transitional Justice Measures and Application of Law for Economic Crimes in Croatia: What Can Macedonia and Balkan Countries Learn Out of Them?. // акедонска ревија за казнено право и криминологија / Macedonian Journal for Criminal Law & Criminology (1409-5327) God. 24, Br. 1 2017. 1 (2017) ; 343-362 (pregledni rad, znanstveni).

7. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Filling the void: the case for international economic criminal law. // Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. 129 (2017) , 3; 581-884 (članak, znanstveni).

8. Roksandić Vidlička, Sunčana; Šikoronja, Stjepan.
Pravna zaštita starijih osoba, osobito s duševnim smetnjama, iz hrvatske perspektive: zašto nam je potrebna Konvencija UN-a o pravima starijih osoba. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 38 (2017) , 3; 1101-1132 (članak, znanstveni).

9. Roksandić Vidlička, Sunčana; Zibar, Lada; Čizmić Jozo; Grđan, Kristijan.
Pravo Jehovinih svjedoka na ostvarivanje kirurške zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj - prema vrijedećim zakonima (de lege lata). // Liječnički Vjesnik. 3-4 (2017) ; 91-99 (članak, znanstveni).

10. Roksandić Vidlička, Sunčana; Galiot, Vinko.
Eksperimenti na ljudima kao zločin protiv čovječnosti : Od Nürnberškog Medicinskog suđenja do predmeta Pfizer. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 7 (2016) , 1; 186-253 (članak, znanstveni).

11. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Recent Changes in the Regulation of the Statute of Limitations in Croatia for Transitional Economic Crimes. // Justice Actualiés Report. 29 (2014) , 2; 25-27 (osvrt, znanstveni).

12. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Possible Future Challenge for the ECtHR?: Importance of the Act on Exemption and the Sanader Case for Transitional Justice Jurisprudence and the Development of Transitional Justice Policies. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014) , 5/6; 1091-1119 (pregledni rad, znanstveni).

13. Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar.
Die Unverjährbarkeit von Wirtschaftsdelikten in der Transformationsperiode in Kroatien. // Freilaw, Freiburg Law Students Journal Ausgabe 4/2014. 4 (2014) ; 17-20 (prethodno priopćenje, znanstveni).

14. Munivrana Vajda, Maja; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Novije promjene u uređenju zastare u Republici Hrvatskoj - na tragu političke instrumentalizacije ili težnje ka ostvarenju pravednosti?. // Žurnal za kriminalistiku i pravo. XVIII (2013) , 2; 43-60 (članak, znanstveni).

15. Roksandić Vidlička, Sunčana; Hrstić, Dijana; Kirin, Zrinka.
Bioethical and legal challenges of surrogate motherhood in the Republic of Croatia. // Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 3 (2012) , 5; 37-67 (članak, znanstveni).

16. Božičević-Grbić, Melita; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Reforma maloljetničkog kaznenog prava i sudovanja. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 2 (2011) ; 679-717 (članak, znanstveni).

17. Novoselec, Petar; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Gospodarska kaznena djela u novom Kaznenom zakonu. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 2; 699-729 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

18. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Aktualna pitanja pojedinih kaznenih djela protiv zdravlja ljudi u svjetlu donošenja nacrta izmjena hrvatskog Kaznenog zakona. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 1 (2010) , 1/2010; 93-146 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

19. Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar.
Eutanazija i potpomognuto samoubojstvo – etičke dileme kriminalne politike. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 1; 223-245 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

20. Roksandić Vidlička, Sunčana; Babić, Tatjana; Budić, Nikolina.
Zdravstvena prava za starije osobe u Republici Hrvatskoj. // Medicus. 14 (2005) , 2; 313-321 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Roksandić Vidlička, Sunčana; Bilić, Antun.
Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju s posebnim osvrtom na kaznenu odgovornost članova uprave. // Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu. 24 (2017) , 2; 617-650 (članak, stručni).

2. Roksandić Vidlička, Sunčana; Šamota Galjer, Marta.
Političko-gospodarski kriminalitet i prošireno oduzimanje imovinske koristi:Quo vadis Hrvatska?. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 22 (2015) , 2; 523-558 (članak, stručni).

3. Bonačić, Marin; Munivrana Vajda, Maja; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Drugi simpozij mladih penalista: tranzicijska pravda, 29. rujan - 01. listopada 2011, La Rochelle, Francuska. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 2 (2011) ; 827-830 (prikaz, ostalo).

4. Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar.
XVIII. svjetski kongres iz medicinskog prava - prikaz i zaključci (Zagreb, 8.-12. kolovoz 2010).. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 2; 977-990 (prikaz, ostalo).

5. Turković, Ksenija; Goldner Lang, Iris; Nikšić, Saša; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar; Brozović, Juraj.
Hrvatsko medicinsko pravo u svjetlu europskih standarda. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 1; 211-222 (prikaz, stručni).

6. Roksandić Vidlička, Sunčana; Dragičević Prtenjača, Marta.
III. međunarodna interkatedarska konferencija nastavnika kaznenopravnih znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu i Pravnog fakulteta u Ljubljani. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 16 (2009) , 1; 369-383 (prikaz, ostalo).

7. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Specifičnosti patentne zaštite i ustupanje prava o korištenju patenata temeljem ugovora o licenciji. // Pravo i porezi, RRIf. 7 (2008) ; 49-57 (članak, stručni).

8. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Pružatelji zdravstvenih usluga i najčešće povrede prilikom obavljanja zdravstvne djelatnosti. // Hrvatska pravna revija. 7 (2007) , 4; 67-74 (članak, stručni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Implementacija Direktive 2012/29/EU o pravima žrtava kaznenih djela // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

2. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Managing Complex Trial Processes and Prosecution of Organized Economic Crimes and the Role of the Judge and the Media // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Victims of sexual violence in war and restorative justice: the experience of Croatia // Book of Abstracts: Victims’ protection: International law, national legislations and practice, Fifth Annual Conference of the Victimology Society of Serbia.
Beograd : Viktimološko Društvo Srbije, 2014. 11-12 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Roksandić Vidlička, Sunčana; Pražetina Kaleb, Renata.
Utvrđivanje pravnog kontinuiteta i tumačenje elementa bića kaznenog djela nesavjesnog liječenja // Zbornik radova s međunarodnog kongresa: "1 KONGRES KOKOZA I 3. HRVATSKI KONGRES MEDICINSKOG PRAVA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM" / Kurtović Mišić, Anita et al. (ur.).
Split : Sveučilište u Splitu Pravni fakultet, 2019. 307-327 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Pravo okoliša i gospodarsko kazneno pravo: pojačano naoružanje za očuvanje okoliša i suočavanje s klimatskim promjenama Što možemo naučiti od SAD-a - Primjer ExonnMobila // .
2017. 63-88 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Roksandić Vidlička, Sunčana; Paramonova, Svetlana.
The rights of unborn child and ECHR // Zbornik Radova sa simpozija s međunarodnim sudjeovanjem / Blagaić, Velimir ; Čizmić, Jozo (ur.).
Zagreb : Klinika za ginekologiju i porodništvo Medicinskog fakulteta Svuečilišta u Zagrebu, Bolnica Sveti duh, 2016. 69-187 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar.
Pravni položaj počinitelja s duševnim smetnjama prema novom Kaznenom zakonu // V. Kongres pravnika u zdravstvu s međunarodnim sudjelovanjem / Snježana Cerjan, mag.iur (ur.).
Varaždin : Udruga pravnika u zdravstvu, 2012. 8-23 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Roksandić Vidlička, Sunčana; Brozović, Juraj.
Kazneno djelo nesavjesnog liječenja u hrvatskom zakonodavstvu // IV. kongres Udruge pravnika u zdravstvu Aktualna problematika u zdravstvu : zbornik radova / Cerjan, Snježana (ur.).
Varaždin ; Split : Udruga pravnika u zdravstvu ; Grad Split, 2011. 191-222 (pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni).

6. Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Reforma kaznenog zakonodavstva u području zdravstva // Zbornik radova Aktualnosti zdravstvenog zakonodavstva i pravne prakse, II. znanstveni skup / Čizmić, Jozo ; Klarić, Mirko ; Šinković, Zoran (ur.).
Novalja, 2011. 111-136 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Staleško pravo liječnika // Bioetika i medicinsko pravo, Zbornik radova 9. bioetičkog okruglog stola / Sorta-Bilajac, Iva (ur.).
Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2009. 150-170 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Ćepulić Egidio; Roksandić Vidlička, Sunčana; Babić, Tatjana.
Skandinavski model osiguranja od medicinske greške - mogu li zaživjeti u okviru naših propisa // Građanskopravna odgovornost u medicini / akademik Jakša Barbić (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2008. 125-133 (pozvano predavanje,objavljeni rad).

9. Roksandić Vidlička, Sunčana; Ćepulić, Egidio; Babić, Tatjana.
Liječnička pogreška i odgovornost ; Skandinavski model osiguranja od medicinske pogreške - može li zaživjeti u okviru naših propisa // Zbornik radova, 1. Kongres pravnika u zdravstvu.
2008. 87-101 (pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni).

10. Sunčana Roksandić Vidlička.
Pružatelji zdravstvenih usluga i najčešće povrede prilikom obavljanja zdravstvne djelatnosti // Liječnička pogreška-medicinski i pravni aspekti, Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije / prof.dr.sc. Stipan Janković, prof.dr.sc. Jozo Ćizmić (ur.).
Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2007. 239-255 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Roksandić Vidlička, Sunčana; Dragičević Prtenjača, Marta.
DOES THE CRIME PAY OFF – (UN)EFFICIENCY OF CONFISCATION IN CROATIA - NEW PROPOSALS FOR ITS 60TH BIRTHDAY // ECLIC- EU AND COMPARATIVE LAW ISSUES AND CHALLENGES SERIES (ECLIC 3) - International Scientific Conference “EU and Member States – legal and economic issues“ / Duić, Dunja ; Petrašević, Tunjica (ur.).
Osijek : University Josip Juraj Strossmayer of Osijek Faculty of Law Osijek, 2019. 549-582 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar.
Criminal responsibility of political parties for economic crime : Democracy on test // The 15th Cross-border Crime Colloquium of The Criminal Policy Research Centre "The Relativity of Wrongdoing : Corruption, organized crime, fraud and money laundering in perspective" : proceedings / Van Duyne, Petrus C. ; Maljević, Almir ; Antonopoulos, Georgios A. ; Harvey, Jackie ; Von Lampe, Klaus (ur.).
Oisterwijk : Wolf Legal Publishers, 2015. 329-346 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar.
Recommendation on alternative dispute resolution in medical liability in Council of Europe member states // Book of proceedings of the 18th World Congress on medical law, Zagreb, Croatia / Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2010. rad na CDu pod posebnim naslovom 1-rad na CDu pod posebnim naslovom 13 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Rights and obligations of physicians and patients in realisation of health protection in Croatia // Book of proceedings, 17. World Congress on medical law.
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Roksandić Vidlička, Sunčana; Babić, Tatjana; Budić, Nikolina.
Legal Classification of Relations between doctors and patients in Republic of Croatia // Book of proceedings, International Congress of medical law.
Korea, 2005. 819-828 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Roksandić Vidlička, Sunčana; Bilić, Antun.
Kaznena odgovornost menađera // .
617-650 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

2. Roksandić Vidlička, Sunčana; Šamota Galjer, Marta.
Političko-gospodarski kriminalitet i prošireno oduzimanje imovinske koristi: Quo vadis, Hrvataska? // .
(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Božičević-Grbić, Melita; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Reforma maloljetničkog kaznenog prava i sudovanja // Hrvatski ljetopis za kazeno pravo i praksu.
Zagreb, 2011. 679-717 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Kaznena djela protiv tržišta kapitala // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (1330- 6286) 17 (2010), 2 ; 699-729 / Davor Krapac (ur.).
Zagreb, 2010. 699-729 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Roksandić Vidlička, Sunčana.
UNCAC Anti-Corruption Modules, Module on Corruption, Peace and Security // .
(međunarodna recenzija,znanstveni).

2. Roksandić Vidlička, Sunčana.
UNODC Anti-Corruption Modules ; Security, Peace and Corruption // .
(znanstveni).

3. Getoš Kalac, Anna-Maria; Roksandić Vidlička, Sunčana; Burić, Zoran.
Victimology and Victim Protection in Croatia // Scientific Programme of the 18th Annual Conference of the European Society of Criminology, Crimes Against Humans and Crimes Against Humanity, Implications for Modern Criminology (online).
1-1 (predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Bioethical and Legal Challenges of Harari's Future Homo Deus - the Need to Prepare // Book od Abstracts, International Conference, Human Rights in the 21st Century.
2018. 36-44 (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Medical experiments as crimes against humanity - corporations and secret service agencies // Book of Abstracts, 17th Annual Conference of the European Society of Criminology.
109-109 (predavanje,sažetak,znanstveni).

6. Getoš Kalac, Anna Maria; Roksandić Vidlička, Sunčana.
White collar crime in Croatia and its impact on economic competitiveness // BOOK OF ABSTRACTS, Sixth Bosnian Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days THE LEGAL FRAMEWORK FOR ECONOMIC COMPETITIVENESS.
8-9 (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Bezić, Reana; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar.
Balkan homicide study in Croatia: sampling, access, and field work experiences // Book on Abstracts: 17th Annual Conference of the European Society of Criminology, 13-16 September 2017. Cardiff, UK.
2017. 93-93 (predavanje,sažetak,znanstveni).

8. Roksandić Vidlička, Sunčana.
"Failing to disclose” and climate change: environmental or economic crime (case of ExxonMobil) // 17th Annual Conference of the European Society of Criminology, 13-16 September 2017. Cardiff, UK.
2017. 53-54 (predavanje,sažetak,znanstveni).

9. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Transitional economic crimes and unique Croatian policies // Comparative Study on Social Governance in Transitional Countries: Historical experience and Ongoing challenges.
(predavanje,sažetak,znanstveni).

10. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Recruitment and ISIS: EU Challanges // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Roksandić Vidlička, Sunčana; Galiot, Vinko.
Medical experiments on human being as crimes against humanity // Program & Book of Abstracts, UNESCO Chair in Bioethics 11th World Conference, Bioethics, Medical Ethics and Health Law.
104 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Paramonova, Svetlana; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Bioethics and criminal law: The role of the European court of human rights in setting standardsfor the protection of human rights // Program & Book of Abstracts, UNESCO Chair in Bioethics 11th World Conference, Bioethics, Medical Ethics and Health Law.
2015. 93 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Economic Crimes: Challenges of the International Criminal Law // Book of Abstracts, 15th Annual Conference of the European Society of Criminology: Criminology as unitas multiplex: Theoretical, epistemological and methodological developments.
European Society of Criminology, 2015. 186-186 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

14. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Transitional economic crimes and international criminal justice // Book of Abstracts, 15th Annual Conference of the European Society of Criminology, Criminology as unitas multiplex: Theoretical, epistemological and methodological developments.
European Society of Criminology, 2015. 292-293 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

15. Roksandić Vidlička, Sunčana; Munivrana Vajda, Maja.
Codifying rights of victims of war related sexual violence // Book of Abstracts: 15th Annual Conference of the European Society of Criminology, Criminology as unitas multiplex: Theoretical, epistemological and methodological developments.
European Society of Criminology, 2015. 292-293 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

16. Munivrana Vajda, Maja; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Victims of wartime related sexual violence and the right to remedy and reparation (from EU and Croatian perspective) // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

17. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Regulacija provođenja istraživanja nad osobama s duševnim smetnjama u nacrtu novog Zakona o zaštit osoba s duševnim smetnjama - usklađenost s međunarodnim i regionalnim dokumentima // Simpozij Novi Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.
Zagreb, Klinika za Psihijatriju Vrapče, 2014. 15-17 (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

18. Roksandić Vidlička, Sunčana.
International criminal responsibility for severe economic crimes committed in transitional period (PhD project presentation) // Book of Abstracts: Criminology of Europe: Inspiration by Diversity ; EUROCRIM 2014, 14th Annual Conference of the European Society of Criminology.
2014. 90-91 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

19. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Transitional justice cases and European Court of Human Rights: evidence of international custom // Book of Abstracts: Criminology of Europe: Inspiration by Diversity ; EUROCRIM 2014, 14th Annual Conference of the European Society of Criminology.
2014. 480-481 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

20. Derencinovic, Davor; Munivrana Vajda, Maja; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Securing Justice and Reparations to Victims of Wartime Sexual Violence in Croatia // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

21. Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar.
DNA and privacy protection through criminal law // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

22. Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Huntingtonova bolest- pravni i etički aspekti // .
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

23. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Slučajevi iz prakse - informirani pristanak i nesavjesno liječenje? // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

24. Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Hrstić, Dijana; Kirin, Zrinka.
Bioetički i pravni izazovi regulacije zamjenskog majčinstva u Republici Hrvatskoj // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

25. Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar.
Ethical Dilemmas of Criminal Policy Regarding the End-of-Life Decisions // .
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

26. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Staleško pravo liječnika // 9. Bioetički okrugli stol Dani bioetike na Medicinskom fakultetu u Rijeci : knjiga sažetaka.
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

27. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Code of ethics and deontology of physicians and its implementation in Croatia // Book of apstracts, 9th World congress in bioethics.
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

28. Roksandić Vidlička, Sunčana; Barišin, Andrea.
Zakonske obveze bolničkog sustava u rukovanju i tretiranju mediciskog otpada - prijenos informacija profesionalcima // Motovunski glasnik, Hrvatske mreže zdravsih gradova, br, 56.
Zagreb : Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Medicinski fakultet u Zagrebu, 2006. (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Pravna zaštita liječnika // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

2. Roksandić Vidlička, Sunčana; Dragičević Prtenjača, Marta.
Uvod u Europsku mrežu nedužnosti- Hrvatska perspektiva // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

3. Roksandić Vidlička, Sunčana; Dragičević Prtenjača, Marta.
DOES THE CRIME PAY OFF – (Un)efficiency of confiscation in Croatia - new proposals for its 60th birthday // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

4. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Teaching on Corruption, Peace and Security (UNCAC) // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Corruption as an International Offence // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Procesuiranje poduzetnika pred Međunarodnim kaznenim sudom // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Kaznenopravna zastita osobnih podataka // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

8. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Odgovornost za kršenja ljudskih prava od strane poduzetnika u Kambodži - širi li Međunarodni kazneni sud svoju nadležnost ratione materiae // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Preparing to teach E4J Module 2 // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

10. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Transitional Justice and Economic Crimes // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

11. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Gdje završava dopušteno poslovanje, a počinje kaznena odgovornost članova nadzornog odbora i uprave trgovačkog društva u pretežito državnom vlasništvu // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

12. Roksandić Vidlička, Sunčana; Dragičević Prtenjača, Marta.
DNA and Innocence Projects in Croatia // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

13. Roksandić Vidlička, Sunčana; Perica Matea.
Pravo i pravda: kako pobijediti u sporovima pred najvišim međunarodnim sudovima? // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

14. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Where medicine meets the law // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

15. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Kako je kazneno djelo nesavjesnog liječenja zaživjelo u praksi? // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

16. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Role of digital evidence in prevention of terrorism // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

17. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Zaštita povjerljivosti podataka (ESLJP i hrvatski pravni okvir) // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).

18. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Between the EU Agenda on Security and Migration and EU Directive on Combating Terrorism // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

19. Roksandić Vidlička, Sunčana.
The role of digital evidence in the European Agenda on Security // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

20. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Transitional economic crimes and corruption // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

21. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Migracija i terorizam: EU unutarnja sigurnosna politika // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

22. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Bioetika i pravo // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

23. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Medical experiments on human beings as crimes against humanity // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

24. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Ciljana ubojstva kroz prizmu terorizma i zaštite ljudskih prava // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

25. Roksandić Vidlička, Sunčana; Munivrana Vajda, Maja.
Establishing ICC jurisdiction over ISIS - theoretical and practical challenges // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

26. Lisičar Hrvoje; Roksandić Vidlička, Sunčana.
The Role of Information Technology in Human Trafficking and Terrorism and their Prevention // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

27. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Gospodarska kaznena djela počinjena u tranzicijskom periodu // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

28. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Eutanazija - diskrepancija između propisa i realnosti // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

29. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Discourse of women and security - between terrorism and organized crime - the example of ISIS // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

30. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Serious economic crimes as crimes under international law // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

31. Ivičević Karas, Elizabeta; Roksandić Vidlička, Sunčana.
The relevance of asset recovery policies in transitional societies: the Croatian persepctive // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

32. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Sporna pitanja medicinskog kaznenog prava // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

33. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Zaštita prava pacijenata u palijativnoj skrbi // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

34. Bogush, Gleb; Roksandić Vidlička, Sunčana.
New Challenges of the international Criminal Justice and the role of the ICC // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

35. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Sloboda govora i novi hrvatski Kazneni zakon // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

36. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Pravo na povjerljivost podataka // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

37. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Kazneno djelo pranja novca // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

38. Roksandić Vidlička; Sunčana.
Reparation for Wartime Sexual Violence in Croatia // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

39. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Transitional Economic Crimes as Crimes under International Law, PhD project presentation // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

40. Derenčinović, Davor; Munivrana Vajda, Maja; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Securing Justice and Reparations of Wartime Sexual Violence, Zagreb i Dubrovnik, Hrvatska, 02-05.04.2014. // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

41. Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar.
Nacrt prijedloga Zakona o naknadi štete žrtvama silovanja u Domovinskom ratu // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

42. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Establishing (transitional) economic offence as the crime under international law - utopia or reality? // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

43. Roksandić Vidlička, Sunčana.
European Court of Human Rights and Transitional Jurisprudence // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

44. Roksandić Vidlička, Sunčana.
National Risk Assessment of money Laundering and its Importance in Combating Human Trafficking // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

45. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Croatian legal approach toward defining and prosecuting transitional economic crimes: No statute of limitation and retroactive prosecution // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

46. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Criminal Responsibility in Croatia: privatization and war period // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

47. Roksandić Vidlička, Sunčana.
No status of limitation for criminal offences against war profiteering and crimes committed in the process of ownership transformation and privatization in Croatia - Does it achieve goals of transitional justice? // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

48. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Informirani pristanak osoba s duševnim smetnjama // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

49. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Primjena kaznenog zakona na doktora stomatologije // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

50. Roksandić Vidlička, Sunčana.
HIV - zaštita ljudskih prava ; tajnost podataka i čuvanje profesionalne tajne // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

51. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Pravo i medicina pred izazovima bioetike // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

52. Sorta-Bilajac Iva; Roksandić Vidlička Sunčana; Turković Ksenija.
Historical development, current place and role, and need for a re-definiton of activities of ethics committees in croatian hospitals // UNESCO Committees in Hospitals, UNESCO Chair in bioethics, International conference, Book of abstracts, Zafat Academic College, School of law, Israel.
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

53. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Zakonska regulativa u Republici Hrvatskoj HIV/AIDS, Naknada štete zbog liječničke pogreške, klasifikacija liječničkih grešaka // .
(predavanje,ppt prezentacija,stručni).

54. Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička Sunčana.
Integrative Bioethics in Legal Perspective (workshop) // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

55. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Zakonska regulativa u području HIV/AIDS-a - informirani pristanak, mandatorno testiranje u RH, povjerljivost podataka, HIV/AIDS i ljudska prava // Handout (PP prezntacije).
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).

56. Ćepulić, Egidio; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Health policy in Republic of Croatia, Health Care 21 – Present and future health organisation systems // Health care 21 -current and future health care systems.
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

57. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Osnovna načela ugovoranja u Republici Hrvatskoj - da li ugovor s HZZO-om sadrži sve potrebe sastavnice? // 1. Simpozij Liječnici privatne prakse u zdravstvu Republike Hrvatske.
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

58. Budić, Nikolina; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Prava i obveze liječnika // Motovunski glasnik - Glasilo Motovunske škole unapređenja zdravlja, br. 42 / Harapin, Mario ; Brborović, Ognjen (ur.).
Zagreb : Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Medicinski fakultet u Zagrebu, 2004. (pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Criminal responsibility for severe economic crimes committed in the transitional period / doktorska disertacija.
Zagreb ; Freiburg : Pravni fakutet ; Albrert-Ludwig University Freiburg, 22.01. 2015, 451 ; 527 str. Voditelj: Turković, Ksenija ; Albrecht, Hans-Joerg.
 
  Magistarski radovi
 

1. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Odgovornost pružatelja zdravstvenih usuga za kaznena djela protiv zdravlja ljudi u Republici Hrvatskoj / magistarski rad.
Zagreb, Hrvatska : Pravni fakultet, 23.03. 2011., 194. str. Voditelj: Petrović, Siniša.
 
  Druge vrste radova
 

1. Roksandić Vidlička, Sunčana.
A legal response to today’s reality: economic crimes as crimes against humanity, 2018. (ekspertiza).

2. Munivrana Vajda, Maja; Roksandić Vidlička, Sunčana.
National Report – Croatia: Individual Liability for Business Involvement in International Crimes (For section I of the XX AIDP Congress (“Corporate Business and Criminal Justice”) on “Individual Liability for Business Involvement in International Crimes (Argentina, March 2017), 2017. (izvješće).

3. Roksandić Vidlička, Sunčana; Dragičević Prtenjača, Marta.
NATIONAL REPORT: CROATIA DEVELOPMENT OF ECONOMIC CRIMES AND ANTI- CORRUPTION POLICIES IN TRANSITIONAL PERIOD AND ITS CURRENT DOGMATIC BASE AND PROVISIONS, 2017. (izvješće).

4. Roksandić Vidlička, Sunčana; Grđan, Kristijan; Šikoronja, Stjepan.
Starenje s HIV-om (nacionalno izvješće: Hrvatska), 2016. (izvješće).

5. Georgiev, Mitre; Špadina, Helga; Roksandić Vidlička, Sunčana.
MIPEX HEALTH STRAND 2015: MIGRANT INTEGRATION POLICY INDEX COUNTRY REPORT CROATIA HEALTH STRAND, 2015. (ekspertiza).

6. Roksandić Vidlička, Sunčana.
The Croatian Constitutional Court – Transition without Social Justice?, 2015. (osvrt).

7. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Second Volume of the Research Series of the MPPG for Balkan Criminology: Sunčana Roksandić Vidlička "Serious (Transitional) Economic Crimes as Crimes Against Humanity - Development of International Criminal Law", 2015. (prikaz knjige).

8. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Hrvatska tranzicija prošla je bez pravde: Slučaj Sanader: Što je Hrvatska propustila, a još može napraviti, 2015. (osvrt).

9. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Preventing and Combatting Crime in Public Procurement within EU member states: Report Croatia (The Warning on Crime project, EC DG Home, ISEC), 2015. (izvješće).
 
  Prevodilaštvo
 

1. Podučavanje etike u presađivanju organa i darivanju tkiva / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. (priručnik).

2. Predavanja etike u psihijatriji: Skice slučajeva / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveucilista u Zagrebu, 2012 (priručnik).

3. Reproduktivno zdravlje - Analiza slučajeva s etičkim komentarom / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Pravni fakutet Sveučilište u Zagrebu, 2011 (priručnik).

4. Liber Amicorum Zvonimir Šeparović / Turković, Ksenija; Maršavelski, Aleksandar; Roksandić Vidlička, Sunčana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009 (monografija).