doc. dr. sc. Teo Giljević
doc. dr. sc.
Teo Giljević

Teo Giljević docent je na Katedri za upravnu znanost. Doktorat znanosti stekao je 2014. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši disertaciju pod nazivom Utjecaj organizacijskih varijabli na upravnu koordinaciju pod mentorstvom prof. dr. sc. Koprića.

Sudjeluje u izvođenju nastave na studijima Studijskog centra za javnu upravu i javne financije, integriranom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju i preddiplomskom studiju socijalnog rada. 

Autor je više znanstvenih radova. Suradnik je na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata iz područja javne uprave. Dobitnik je godišnje nagrade "Eugen Pusić" za najbolji rad mladih znanstvenika za 2015. godinu.

Član je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Član je Akademije pravnih znanosti Hrvatske i Instituta za javnu upravu.

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 2007

Godina doktoriranja: 2014

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4890 213
Adresa:
Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Katedra/služba:
Upravna znanost
Konzultacije:

Četvrtak od 11:30-13:00h

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Koordinacija javnih usluga namijenjenih migrantimma kao preduvjet njihove uspješne integracije

Giljević, Teo
Poglavlja u knjigama, 2020.

Development of asylum legislation in Croatia: evidence-based policy making or EU top-down pressure

Lalić Novak , Goranka ; Giljević , Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Migration Policymaking in the EU: Towards an Evidence-Based Approach

Novi Zakon o sustavu državne uprave

Džinić, Jasmina ; Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Tribina Pravnog fakulteta i Kluba pravnika Grada Zagreba

Pružanje socijalnih usluga za izbjeglice na lokalnoj razini u Hrvatskoj

Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Koordinaciji za azil Hrvatskog pravnog centra - Pružanje socijalnih usluga osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici u Hrvatskoj

Integration of migrants through a prism of specific sustainable development goals: A perspective of public administration

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka
Radovi u postupku objavljivanja, 2020.
Sustainable development

Integracija izbjeglica na lokalnoj razini u Hrvatskoj

Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Koordinaciji za azil Hrvatskog pravnog centra „Integracija osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita na lokalnoj razini"

Model atenskog polisa – korijen suvremenog merit- sustava i službeničke etike?

Erent-Sunko, Zrinka ; Manojlović Toman, Romea ; Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
6. Znanstveno-stručni skup / savjetovanje Instituta za javnu upravu Normalizacija statusa javnih službnika – rješenje ili zamka

Koordinacija javnih usluga migrantima kao preduvjet njihove uspješne integracije

Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Okrugli stol Izazovi migracija za javnu upravu,

Zapošljavanje u hrvatskoj javnoj službi : što (ni)smo naučili iz europskih iskustava?

Giljević, Teo ; Lopižić Iva
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
6. Znanstveno-stručni skup / savjetovanje Instituta za javnu upravu Normalizacija statusa javnih službnika – rješenje ili zamka

Towards the achieving SDGs: Administrative capacities for integration of migrants on local level

Giljević, Teo ; Goranka Lalić Novak
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
International conference Public Administration’s Missions and Goals for the Achievement of the SDGs

The Janus-Faced Character of Migration Governance in CEE Countries

Lalić Novak, Goranka ; Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
3. Međunarodni znanstveni skup Public Administration in a Democratic Society: Thirty Years of Democratic Transition in Europe, Dubrovnik, 4.-6.10.2019., Institut za javnu upravu, IPSA i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Odgovornost policijskih službenika u pogledu zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

Giljević, Teo ; Nikolić, Krešimir
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Akademija pravnih znanosti Hrvatska, Godišnji znanstveni skup 2019. godine Suradnja pravne znanosti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini: aktualne teme

Sažetak Foruma za javnu upravu “Upravljanje javnim dobrima“

Giljević, Teo
, 2019.

Sažetak Foruma za javnu upravu “Lokalna demokracija u Hrvatskoj: trebaju li nam promjene“

Giljević, Teo
, 2019.

Serendipity in governing wicked issues: The local integration of refugees in Croatia

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka ; Župarić-Iljić, Drago
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Local Governance and Human Rights in the World of Wicked Problems

Odgovornost policijskih službenika za (ne)zakonito postupanje prema migrantima PREMA MIGRANTIMA

Giljević, Teo
, 2019.

Pravno i institucionalno uređenje integracije migranata u Republici Hrvatskoj – prema europskom modelu

Lalić Novak, Goranka ; Giljević, Teo
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske = Croatian Academy of legal sciences yearboo

Model atenskog polisa – korijen suvremenog merit-sustava i službeničke etike?

Erent Sunko, Zrinka ; Manojlović Toman, Romea ; Giljević, Teo
Poglavlja u knjigama, 2019.

Zapošljavanje u hrvatskoj javnoj službi : što (ni)smo naučili iz europskih iskustava?

Giljević, Teo ; Lopižić, Iva
Poglavlja u knjigama, 2019.

Integration of ‘new’ refugees in the non- immigrant countries along the Balkan route of migration - overview of legal framework and practices

Lalić, Novak, Goranka ; Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
International conference Migration in the context of Central and Southeastern Europe, ,

Muddling through or System Approach: Building a Croatian Model of Integration of Refgees

Giljević, Teo ; Lalić Novak Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
International conference ESPAnet Poland Demographic change, public finance, social services: Bermuda Triangle of social policy?

Pravno i institucionalno uređenje integracije migranata u Republici Hrvatskoj – prema europskom modelu

Lalić Novak, Goranka ; Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
9. Godišnja znanstvena konferencija Akademije pravnih znanosti Hrvatska u Europskoj uniji- 5 godina poslije

Pravno uređenje statusa državnih službenika

Giljević, Teo ; Manojlović Toman, Romea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Analiza uređenja policijskih službenika, socijalnog dijaloga i organizacijske strukture

Sažetak Foruma za javnu upravu “Upravljanje učinkovitošću u javnoj upravi“

Giljević, Teo
, 2018.

Integration of ‘new’ refugees in the non- immigrant countries along the Balkan route of migration - overview of legal framework and practices

Lalić Novak, Goranka ; Giljević, Teo
Poglavlja u knjigama, 2018.

Coordination Instruments in Croatian Integration Policy: Classification, Evaluation, and Proposals for Improvements

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Hrvatska i komparativna javna uprava = Croatian and comparative public administration

Udruge kao element civilnog društva: adekvatnost pozitivnopravne regulacije i međunarodni primjeri aktivizma s naglaskom na lokalnu razinu

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Znanstveno-stručni skup / savjetovanje Instituta za javnu upravu Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora?

Coordination of integration policies in Croatia

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
International Conference Looking beyond the crisis: impact of mass migrations on the local, regional, national and EU governance, Institute for Public Administration, International Political Science Association – IPSA Research Committee 05 Comparative Studies on Local Government and Politics and Research Committee 32 Public Policy & Administration

Impact of the Organizational Environment on Administrative Coordination: The Case of Two Croatian Ministries

Giljević, Teo
Poglavlja u knjigama, 2017.

Udruge kao element civilnog društva: adekvatnost pozitivnopravne regulacije i međunarodni primjeri aktivizma s naglaskom na lokalnu razinu

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka
Poglavlja u knjigama, 2017.

Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora


Uredničke knjige, 2017.

Koordinativni kapacitet Vlade Republike Hrvatske: aktualno stanje i preporuke za poboljšanje

Giljević, Teo
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Fondacija Centar za javno pravo/Stiftung Kompetenzzentrum für Öffentliches Recht

Impact of the Organizational Environment on Administrative Coordination: The Case of Two Croatian Ministries

Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
24th NISPAcee Annual Conference Spreading Standards, Building Capacities: European Administrative Space in Progress

Inter-Municipal Cooperation in Local Service Provision: Comparative Trends and Regulatory Frameworks

Škarica, Mihovil ; Giljević, Teo
Poglavlja u knjigama, 2016.

Pojmovnik (Giljević, Teo)

Giljević, Teo
Drugi radovi u časopisima, 2016.
Hrvatska i komparativna javna uprava

Large cities in Croatia:before and during the times of crisis

Rogić Lugarić, Tereza ; Giljević, Teo ; Škarica Mihovil
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Contemporary urban issues

Utjecaj okoline organizacije na upravnu koordinaciju: Ministarstvo uprave kao studija slučaja

Giljević, Teo
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Hrvatska i komparativna javna uprava

Large cities in Croatia before and during the times of crisis

Rogić Lugarić, Tereza ; Giljević, Teo ; Škarica Mihovil
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
CUI '15 / 3rd International Contemporary Urban Issues Conference

Europska politika pametne regulacije: stanje i perspektive u Hrvatskoj

Lalić Novak, Goranka ; Jasmina Džinić ; Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Znanstveni skup Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Izazovi djelovanja hrvatskog javnog sektora u Europskoj uniji

Okolina upravne organizacije

Giljević, Teo
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Pravni vjesnik

Upravni kapacitet hrvatskih ministarstva: između profesionalizacije i politizacije

Giljević, Teo
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Zagrebačka pravna revija = Zagreb law review

Izbor i opoziv lokalnih izvršnih čelnika u svjetlu koncepta dobrog upravljanja

Đulabić, Vedran ; Škarica Mihovil ; Giljević Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Fighting corruption: From Good Governance and Prevention Measures to Law Enforecment and Internatioonal Cooperation

Inter-municipal cooperation in local service provision: comparative trends and regulatory frameworks

Škarica, Mihovil ; Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Final conference of the Cogito Hubert Curien bilateral project 2013-2014 Good local governance: local public services in France and Croatia in the context of the European subsidiarity principle

Utjecaj organizacijskih varijabli na upravnu koordinaciju

Giljević, Teo
Doktorske disertacije, 2014.

Kategorijalni aparat za proučavanje koordinacije u upravnom sustavu

Teo Giljević
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Hrvatska i komparativna javna uprava

Impact of Autonomy of Administrative Organization on the Level of Interorganizational Coordination

Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
IPSA (RC 32) 2013 Conference

Znanstveni skup Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum

Giljević, Teo ; Španić, Sven
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave

Konferencija Public Administration of the Future

Giljević, Teo
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave

In search of the coordination in Croatian public administration system?

Gordana Marčetić, Goranka Lalić Novak, Teo Giljević
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
19th NISPAcee Annual Conference, Public Administration of the Future, Working group on PA Reform

Decentralisation in France: An Ongoing Process of Incremental Change

Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Developing policy in different cultural contexts: learning from study, learning from experience

Proces decentralizacije u Francuskoj

Teo Giljević
Poglavlja u knjigama, 2011.

Tribina Racionalizacija lokalne samouprave

Giljević, Teo
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave

Reforma lokalne samouprave u Hrvatskoj i Makedoniji

Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Zagrebačko-skopski kolokvij

Norbert Wimmer: Dynamische Verwaltungslehre

Dubajić, Daria ; Giljević, Teo ; Manojlović, Romea
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave

Okrugli stol: Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava

Giljević, Teo ; Škarica, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave

Lokalna samouprava u Njemačkoj i Francuskoj

Marčetić, Gordana ; Giljević, Teo
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave

Gordana Marčetić: Javni službenici i tranzicija

Giljević, Teo ; Margareta Habazin
Drugi radovi u časopisima, 2006.
Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave