izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
izv. prof. dr. sc.
Tereza Rogić Lugarić

Tereza Rogić Lugarić diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju „Razvojne tendencije financiranja velikih hrvatskih gradova“ obranila je 2010. godine (mentor prof. dr. sc. Jure Šimović). Zaposlena je na Pravnom fakultetu, Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost, u zvanju izvanrednog profesora. Razdoblje od svibnja do studenog 2016. godine, provela je na Australskom nacionalnom sveučilištu (Crawford School of Public Policy, Tax and Transfer Policy Institute) kao gostujući istraživač i dobitnik stipendije Australske vlade (The Australia Awards - Endeavour Fellowship and Scholarship). Područja od užeg profesionalnog interesa uključuju javne financije, proračunsko pravo, porezno pravo, fiskalni federalizam. Nastavnik je i nositelj kolegija na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju, Stručnom poreznom studiju, Stručnom i specijalističkom diplomskom studiju javne uprave te poslijediplomskim (doktorskim) studijima „Fiskalni sustav i fiskalna politika“, „Javno pravo i javna uprava“ i „Socijalna politika“. Do sada je bila istraživač na više znanstvenih i stručnih međunarodnih i domaćih projekata. Član je udruženja Australia Global Alumni, Instituta za javnu upravu (član Tajništva), Akademije pravnih znanosti. Recenzirala je radove za niz znanstvenih časopisa i član je uredništva časopisa „Hrvatska i komparativna javna uprava“. Zamjenik je predsjednika ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za poreznog savjetnika. Izlagala je radove na više domaćih i stranih znanstvenih i stručnih skupova te sudjelovala u organizaciji dviju međunarodnih konferencija. Objavila je, samostalno i u koautorstvu, niz znanstvenih i stručnih radova, tri knjige i dva udžbenika od kojih jedan ima status sveučilišnog udžbenika. Od stranih jezika dobro vlada engleskim i francuskim jezikom, služi se njemačkim i talijanskim.

 

Više

EDUKACIJA

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895-608
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 6
Katedra/služba:
Financijsko pravo i financijska znanost
Konzultacije:

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Effectiveness of Blending Alternative Procurement Models and EU Funding Mechanisms Based on Energy Efficiency Case Study Simulation

Rogić Lugarić, Tereza ; Dodig Domagoj ; Bogovac, Jasna
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Energies

The Cooperative Compliance Model in Taxation : What is the Future?

Rogić Lugarić, Tereza
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
International journal of public law and policy

Tax secrecy and its limitations: is there a balance?

Rogić Lugarić, Tereza ; Klemenčić, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Central European public administration review = Srednjeevropska revija za javno upravo

Spomenica profesoru dr.sc. Juri Šimoviću


Uredničke knjige, 2017.

Osnove poreznog prava

Arbutina, Hrvoje ; Rogić Lugarić, Tereza ; Filković, Marjan
Autorske knjige, 2017.

Porezna tijela i porezni obveznici: od policajca i lopova do suradnika

Rogić Lugarić, Tereza
Poglavlja u knjigama, 2017.

O alternativnom rješavanju sporova u poreznom pravu

Rogić Lugarić, Tereza ; Yasin, Alma
Stručni radovi, 2016.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Primerjalni vidik postopkov pridobitve gradbenog dovoljenja v Sloveniji in na Hrvaškem

Jovanović, Tatjana ; Aristovnik, Aleksandar ; Rogić Lugarić, Tereza
Poglavlja u knjigama, 2016.

Financing Communal Services in View of Good Governance: The Case of Zagreb Holding

Rogić Lugarić, Tereza ; Čičin-Šain, Nevia
Poglavlja u knjigama, 2016.

Tax advisors: blurred identity, great expectations

Rogić Lugarić, Tereza
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja

A comparative analysis of building permits procedures in Slovenia and Croatia: development of a simplification model

Jovanović, Tatjana ; Aristovnik, Aleksander ; Rogić Lugarić, Tereza
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Theoretical and Empirical Research in Urban Management

Relationship between Tax Administration and Tax Advisors: Some Empirical Evidence from Croatia

Rogić Lugarić, Tereza
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
5th European Business Research Conference

Large cities in Croatia:before and during the times of crisis

Rogić Lugarić, Tereza ; Giljević, Teo ; Škarica Mihovil
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Contemporary urban issues

Hrvatska - Mogućnosti za implementaciju fiskalne medijacije u nacionalno zakonodavstvo

Rogić-Lugarić, Tereza, Čičin-Šain, Nevia
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
6. Međunarodna konferencija o alternativnom rješavanju sporova, Hrvatska obrtnička komora

Porezni nadzor u Republici Hrvatskoj

Rogić Lugarić, Tereza
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Porezni postupak u Hrvatskoj i Francuskoj

Povelja o suradnji Porezne uprave i poreznih obveznika

Rogić Lugarić, Tereza ; Sejdinović, Arijana
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Large cities in Croatia before and during the times of crisis

Rogić Lugarić, Tereza ; Giljević, Teo ; Škarica Mihovil
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
CUI '15 / 3rd International Contemporary Urban Issues Conference

Decentralizacija u malim lokalnim jedinicima: pogled izbliza

Rogić Lugarić, Tereza
Poglavlja u knjigama, 2015.

Porezna tajna: sigurnost prošlosti, sjena budućnosti

Rogić Lugarić, Tereza
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave

Relationship between Taxpayers and Revenue Authorities: Quo vadis, Croatia?

Rogić Lugarić, Tereza
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Tax Reforms: Experiences and Perspectives

Finanancijske (ne)mogućnosti hrvatskih lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica za preuzimanje razvojne uloge

Rogić Lugarić, Tereza
Poglavlja u knjigama, 2014.

Alternativno rješavanje sporova u poreznom pravu: utopija ili rješenje?

Rogić Lugarić, Tereza ; Čičin Šain, Nevia
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Poreznopravni aspekti poreznih izdataka

Rogić Lugarić, Tereza ; Bogovac, Jasna
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Hrvatska i komparativna javna uprava

Financing communal services and local public utillites: Main issues

Rogić-Lugarić, Tezera ; Čičin-Šain, Nevia
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
10. Međunarodni znanstveni skup International Workshop „Good local governance: local public services in France and Croatia in the context of European subsidiarity principle“, u sklopu projekta Cogito Hubert Curien, Sveučilište u Valenciennesu

Komunalno gospodarstvo i instrumenti njegova financiranja

Šimović, Jure ; Rogić Lugarić, Tereza
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Hrvatska i komparativna javna uprava

Pravni status poreznih izdataka: stanje i perspektive

Rogić Lugarić, Tereza ; Bogovac, Jasna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Skrivena javna potrošnja: Sadašnjost i budućnost poreznih izdataka

Odnos između poreznih tijela i poreznih obveznika: hrvatska i usporedna iskustva

Rogić Lugarić, Tereza
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Razvoj javne uprave

Financiranje velikih gradova

Rogić Lugarić, Tereza
Autorske knjige, 2012.

Strateški pristup planiranja financija

Rogić Lugarić, Tereza
, 2011.

Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Rogić Lugarić Tereza
Poglavlja u knjigama, 2011.

Decentralizacija

Kregar, Josip ; Đulabić, Vedran ; Gardašević, Đorđe ; Musa, Anamarija ; Ravlić, Slaven ; Rogić Lugarić, Tereza
Autorske knjige, 2011.

Samooporezivanje kao izvor financiranja lokalnih jedinica ; hrvatska i makedonska iskustva

Rogić Lugarić, Tereza ; Maksimovska Veljanovski, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Neka obilježja cijene komunalnih usluga kao instrumenta financiranja komunalnih djelatnosti

Šimović, Jure ; Rogić Lugarić, Tereza
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Uloga države u socio-ekonomskom razvoju nacionalnog gospodarstva

Pojmovnik

Rogić Lugarić Tereza
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave

The Capital Cities in Europe: Zagreb

Musa, Anamarija ; Rogić Lugarić, Tereza
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Observatory on Local Autonomy (OLA) Conference Local Authoritiesand Their Different Statuses

Osnove poreznog prava

Arbutina, Hrvoje ; Rogić Lugarić, Tereza
Autorske knjige, 2010.

Hrvatski fiskalni sustav

Šimović, Jure ; Arbutina, Hrvoje ; Mijatović, Nikola ; Rogić Lugarić, Tereza ; Cindori, Sonja
Ostalo, 2010.

The Capital Cities in Europe: Zagreb

Musa, Anamarija ; Rogić-Lugarić, Tereza
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Observatory of Local Autonomy (OLA) Conference Local Authorities and Their Different Stauses

What to do when Fiscal Decentralization Fails?

Rogić Lugarić, Tereza ; Škarica, Mihovil
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Regional Policy and Decentralisation in South East Europe

Financijski aspekti položaja velikih gradova

Rogić Lugarić, Tereza
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Hrvatska javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave

Razvojne tendencije financiranja velikih hrvatskih gradova

Rogić Lugarić, Tereza
Doktorske disertacije, 2010.

Financijska održivost lokalnih jedinica - stanje i moguće inovacije

Šimović, Jure ; Čulo, Ivica ; Rogić Lugarić, Tereza
Poglavlja u knjigama, 2010.

Financing Capital Governments in Transition Countries: Case Study - The City of Zagreb

Koprić, Ivan ; Rogić Lugarić, Tereza ; Musa, Anamarija ; Vukojičić, Tijana
Radovi u postupku objavljivanja, 2008.
TBC

Osnove međunarodnog poreznog prava

Rogić Lugarić, Tereza
, 2007.

The City of Zagreb ; Position and Development in the Croatian Governance and Public Finance System

Koprić, Ivan ; Rogić Lugarić, Tereza ; Musa, Anamarija ; Vukojičić Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Financing Metropolitan Governments in Transitional Countries

The City of Zagreb ; Position and Development in the Croatian Governance and Public Finance System

Koprić, Ivan ; Rogić Lugarić, Tereza ; Musa, Anamarija ; Vukojičić Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Financing Metropolitan Governance in Transitional Countries

Utaja poreza u Republici Hrvatskoj i mjere za njezino sprečavanje

Šimović, Jure ; Rogić Lugarić, Tereza ; Cindori Sonja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
XX. Savjetovanje Udruženja za kaznene znanosti i praksu: Gospodarski kriminalitet: Izazov i kaznenopravni odgovor u Republici Hrvatskoj

Javno-privatno partnerstvo kao nefiskalni instrument financiranja javnih interesa

Šimović, Jure ; Rogić-Lugarić, Tereza ; Šimović, Hrvoje ; Vuletić-Antić, Božo
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Hrvatska javna uprava

Hrvatska pred vratima Europske unije: fiskalni aspekt

Rogić Lugarić, Tereza
, 2006.

Fiskalni sustav i fiskalna politika Europske unije

Rogić Lugarić, Tereza
, 2006.

Financiranje javnih potreba u velikim gradovima: iskustva Grada Zagreba

Šimović, Jure ; Rogić Lugarić, Tereza
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Oporezivanje prometa

Rogić Lugarić, Tereza
, 2005.

Normativna decentralizacija u Hrvatskoj i njezine granice

Rogić Lugarić, Tereza
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Društvena istraživanja

Privatni kapital kao izvor financiranja lokalnih i regionalnih jedinica

Mijatović, Nikola ; Rogić Lugarić, Tereza
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku