doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić
doc. dr. sc.
Tijana Vukojičić Tomić

Tijana Vukojičić Tomić docentica je na Katedri za upravu znanost. Diplomirala je 1999. na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, magistrirala 2005. na Poslijediplomskom specijalističkom studiju iz lokalnog razvoja na Sveučilištu u Trentu, Italija i doktorirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2016.

Od studenog 1999. do svibnja 2005. radila je kao voditeljica projekata u Hrvatskom helsinškom odboru za ljudska prava, a potom u Hrvatskom pravnom centru kao pomoćnica voditeljice projekta do studenog 2006. Sudjelovala je kao savjetnica na projektu CARDS 2003 „Jačanje sposobnosti za upravnu decentralizaciju“. Od siječnja 2007. do prosinca 2011. radila je na Društvenom veleučilištu u Zagrebu.  

Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na brojnim konferencijama i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala je u nekoliko znanstvenih i stručnih projekata. Članica je Instituta za javnu upravu i Hrvatskog pravnog centra. 

Više

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4890 211
Adresa:
Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Katedra/služba:
Upravna znanost
Konzultacije:

Utorkom od 14.30h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: https://meet.google.com/xdr-ntga-gub?hs=122&authuser=0. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Role of the Sub-Municipal Government in Croatia – Learning from a Positive Experience

Vukojičić Tomić, Tijana ; Manojlović Toman, Romea
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Dosadašnja iskustva u radu s ranjivim društvenim skupinama kao osnova pripreme javnih službenika za rad s izbjeglicama i migrantima

Vukojičić Tomić, Tijana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Prijedlozi za unaprjeđenje upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi Republike Hrvatske

Marčetić, Gordana ; Vukojičić Tomić, Tijana ; Lopižić, Iva
Drugi radovi u časopisima, 2019.

The Challenges of Diversity Management to Migrant Integration in the European Union

Vukojičić Tomić, Tijana
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2019.
Looking Beyond the Crises: Impact of Mass Migrations on the Local, Regional, National and EU Governance

Dosadašnja iskustva u radu s ranjivim društvenim skupinama kao osnova pripreme javnih službenika za rad s migrantima

Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Izazovi migracija i integracije za javnu upravu

Why and How Can Diversity Management Help Improve Local Public Service Performance?

Vukojičić Tomić, Tijana ; Manojlović Toman, Romea ; Lopižić, Iva
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Local Governance and Human Rights in the World of Wicked Problems

The role of sub-municipal government in Croatia – learning from positive experience

Vukojičić Tomić, Tijana ; Manojlović Toman, Romea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
The triad of administrative sciences- current status and perspectives

Neuspješna europeizacija hrvatske mjesne samouprave: nedovoljna atraktivnost ili loše institucionalno oblikovanje

Manojlović Toman, Romea ; Vukojičić Tomić, Tijana ; Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Introduction: Migrations, Diversity, Integration, and Public Governance in Europe and Beyond

Koprić, Ivan ; Lalić Novak, Goranka ; Vukojičić Tomić, Tijana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Usavršavanje službenika u Hrvatskoj i odabranim zemljama- novi trendovi

Vukojičić Tomić, Tijana ; Lopižić, Iva
Poglavlja u knjigama, 2019.

Načelo demokracije europske povelje o lokalnoj samoupravi i sudjelovanje građana u hrvatskoj lokalnoj samoupravi

Manojlović Toman, Romea ; Vukojičić Tomić, Tijana
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2018.
Europeizacija hrvatske lokalne samouprave

Forms of direct democracy in Croatia with focus on sub-municipal government

Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Direct Democracy in factual issues in an interdisciplinary and international context 2018/2019 - Croatia/Saxony (Germany)

The Challenges of Diversity Management to Migrant Integration in the European Union

Vukojičić Tomić, Tijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Načelo demokracije Europske povelje o lokalnoj samoupravi i sudjelovanje građana u hrvatskoj lokalnoj samoupravi

Manojlović Toman, Romea ; Vukojičić Tomić, Tijana
Poglavlja u knjigama, 2018.

Pravni položaj vjerskih i nacionalnih manjina u multi-kulturalnom društvu: primjer Hrvatske

Đulabić, Vedran ; Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Međukulturalni i međureligijski dijalog: pozitivno iskustvo Hrvatske u europskom kontekstu

The organizational performance claim of representative bureaucracy theory: Is there a link?

Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Researching, Theorizing, and Teaching Administrative Science and Public Administration: Croatia, South East Europe, and Beyond

Zastupljenost nacionalnih manjina u hrvatskoj javnoj upravi : ocjena uspješnosti posebnih mjera zapošljavanja

Vukojičić Tomić, Tijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Zastupljenost nacionalnih manjina u hrvatskoj javnoj upravi : ocjena uspješnosti posebnih mjera zapošljavanja

Vukojičić Tomić, Tijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Suvremeni pristupi i modeli zapošljavanja društvenih manjina u javnoj upravi

Vukojičić Tomić, Tijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Croatia: Elections for Weak Counties When Regionalization Is Not Finished Yet

Koprić, Ivan ; Dubajić, Daria ; Vukojičić Tomić, Tijana ; Manojlović, Romea
Poglavlja u knjigama, 2017.

Local democracy and citizen participation in the Croatian local self-government: discrepancy between legal regulation and real institutional life

Koprić, Ivan ; Manojlović Toman, Romea ; Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Society, Law and Legal Culture

European Standards for Public Service Codes of Ethics and their Application in Croatian Local Government

Marčetić, Gordana ; Vukojičić Tomić, Tijana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Zapošljavanje društvenih manjina u javnoj upravi

Vukojičić Tomić, Tijana
Doktorske disertacije, 2016.

Dobra vladavina: od konceptualizacije do realizacije

Vukojičić Tomić, Tijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Utjecaj migracija na javnu upravu - prema većoj djelotvornosti upravnih organizacija

Lalić Novak, Goranka ; Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Skup povodom 240 godišnjice postojanja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Suvremene migracije: pravni i institucionalni aspekti

Regional and National elections in Croatia

Koprić, Ivan ; Dubajić, Daria ; Vukojičić Tomić, Tijana ; Manojlović, Romea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
International Workshop “Regional and National Elections in Central and Eastern Europe”

European Standards for Ethical Infrastructure and Codes of Ethics in Croatian LRSG Units

Marčetić, Gordana ; Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Good local governance: local public services in France and Croatia in the context of the European subsidiarity principl

Pravni i financijski aspekti položaja vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj

Vukojičić Tomić, Tijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Lokalni politički sustav nakon uvođenja neposrednog izbora načelnika : stanje i prijepori

Koprić, Ivan ; Vukojičić-Tomić, Tijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj

Regional Elections in Croatia: From Third-Order County Elections to Genuine Regional Politics

Koprić, Ivan ; Dubajić, Daria ; Vukojičić Tomić, Tijana
, 2013.

The Right to Vote for Citizens Living Abroad: An Interview

Koprić, Ivan ; Vukojičić Tomić, Tijana
, 2012.

Regional Elections in Croatia: From Third-Order County Elections to Genuine Regional Politics

Koprić, Ivan ; Dubajić, Daria ; Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
XXII IPSA World Congress of Political Science