doc. dr. sc. Tomislav Jakšić
doc. dr. sc.
Tomislav Jakšić

Tomislav Jakšić diplomirao je početkom 2009. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon toga zapošljava se kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom društvu Babić i partneri, a od sredine 2009. radi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava. Četiri je mjeseca boravio na das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht u Hamburgu provodeći znanstveno istraživanje. Doktorirao 2015. godine na temu "Ugovor o jamstvu". 2018. godine položio je pravosudni ispit.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Smjernice za uređenje kriptovrijednosnih papira u hrvatskom pravu - de lege ferenda

Jakšić, Tomislav ;
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
59. susret pravnika - Zagreb ’21

The temporary manager in the limited liability company under the Croatian Companies Act

Jakšić, Tomislav ;
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
Interdisciplinary Management Research Conference XVII

Osvrt na odluku Suda Europske unije u predmetu C-19/20 I.W., R.W. protiv Bank BPH S.A. i mogući učinci na odluku Suda Europske unije u predmetima C-474/20 i C-567/20 (u tzv. slučaju Franak)

Jakšić, Tomislav ; Petrović, Siniša ;
, 2021.

Ispitivanje prezentiranih dokumenata u akreditivnom poslovanju (UCP 600)

Jakšić, Tomislav ; Vraneš, Petra
Stručni radovi, 2021.

Prijedlog izmjene odredaba Zakona o tržištu električne energije o dijeljenju poslovnih prostora, IT opreme te IT sustava kao i korištenju istih pružatelja IT usluga i isporučitelja IT opreme između neovisnog operatora prijenosa i ostalih subjekata vertikalno integrirane strukture

Jakšić, Tomislav ; Vrzić, Daša
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Safeguarding Croatian Strategic Industries Within the Scope of the EU Foreign Direct Investment Regime

Poljanec, Kristijan ; Jakšić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Payment of the capital contribution of a company limited by shares in a cryptocurrency

Siffert, Rino ; Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Učinci revizijskih odluka Vrhovnog suda iz veljače i rujna 2019. godine na konverziju kredita u CHF (‘slučaj franak’)

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
Stručni radovi, 2019.

Učinci revizijskih odluka Vrhovnog suda iz veljače i rujna 2019. na konverziju kredita u CHF (slučaj "franak")

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
, 2019.

Regulation and Competition of Taxi Services

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2019.

Državno jamstvo kao državna potpora, materijalna i formalna povreda pravila Unije o državnim potporama te pravni učinci dodjele nedopuštenog državnog jamstva na ugovor o jamstvu sklopljen između davatelja državne potpore i banke

Jakšić, Tomislav
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
57. susret pravnika - Opatija ’19

Zahtjev za uobičajenom naknadom prema Zakonu o žigu i novom prijedlogu Zakona o žigu

Jakšić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Ključna aktualna pitanja odnosa iz ugovora o kreditu u švicarskim francima i analiza stajališta sudske prakse

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
Stručni radovi, 2019.

Country Report: Croatia

Babić, Davor Adrian ; Jakšić, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2019.

Čvrste pokroviteljske izjave - pravna narav ugovora, predmet i povreda obveze pokrovitelja, stečajni postupak i postupak izvanredne uprave

Jakšić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Oslobođenje dužnika od odgovornosti za neispunjenje obveze prema Konvenciji o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe

Jakšić, Tomislav ; Nogolica, Toni
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

International Conference 35 Years of CISG: Present Experiences and Future Challenges


Uredničke knjige, 2017.

Pravo društava de lege ferenda

Jakšić, Tomislav ; Petrović, Siniša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
XXII. Savjetovanje pravnika Petar Simonetti

Development of Corporate Law: New Corporate Law Structures

Jakšić, Tomislav ; Petrović, Siniša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
ENER-MAR-CORP-COMM Conference: Bridging the Gap

Mogući pravci izmjena i dopuna hrvatskog prava društava

Jakšić, Tomislav ; Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Suretyship Contract and Arbitration Agreement

Jakšić, Tomislav ; Tepeš, Nina
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Ugovor o jamstvu

Jakšić, Tomislav
Doktorske disertacije, 2015.

Osobna odgovornost članova uprave za objavu neurednih ad hoc priopćenja o poslovanju društva kojega su dionice uvrštene na tržište kapitala (čl. 459. ZTK)

Jakšić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Croatian Capital Market Law

Miladin, Petar ; Jakšić, Tomislav
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
2nd CROATIA – TURKEY JURIST DAYS

Competition Law

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2014.

Predmet jamstva – za koje se obveze može jamčiti?

Jakšić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala


Uredničke knjige, 2013.

Posebna privatnopravna odgovornost za prospekt uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište prema Zakonu o tržištu kapitala

Jakšić, Tomislav
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala

Uvjeti uvrštenja dionica na uređeno tržište

Jakšić, Tomislav
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala

Right of Establishment and Corporate Mobility - An Outline of Issues

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Pojam javne ponude vrijednosnih papira prema Zakonu o tržištu kapitala

Jakšić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

The ECJ Ruling in Cartesio and Its Consequences on the Right of Establishment and Corporate Mobility in the European Union

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Ništavost odluke kojom nadzorni odbor odbija tužiti članove uprave za naknadu štete nastale društvu

Jakšić, Tomislav
Stručni radovi, 2009.

Građanskopravna odgovornost za krađu elektroničke bankovne kartice (EC-kartica) i zlouporaba PIN-a

Jakšić, Tomislav
Stručni radovi, 2009.

Izabrani projekti

Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu

Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala


Povijest zaposlenja

2009. zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu