prof. dr. sc. Tomislav Karlović
prof. dr. sc.
Tomislav Karlović

Tomislav Karlović (1979.) profesor je na Katedri za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Završio je Gimnaziju Nova Gradiška 1998.g., nakon čega je upisao Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao 2002.g. s diplomom summa cum laude. Upisao je 2003.g. Poslijediplomski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji je okončan obranom doktorske disertacije „Fiducia cum creditore u rimskom pravu“ 2011.g. (znanstvena grana rimsko pravo). Od 2003.g. član je Katedre za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je sa izlaganjima na nizu znanstvenih konferencija te je pohađao nekoliko međunarodnih tečajeva iz područja rimskog prava. Autor je niza znanstvenih radova iz područja rimskog i komparativnog privatnog prava. Od 2012.g. izvršni je urednik Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu, a od ožujka 2022. glavni urednik Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Clausula rebus sic se habentibus - nastanak koncepta

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2022.

Ius Latii and the Municipia in Pannonia

Karlović, Tomislav
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Seventh International Conference of the Balkan Association of Roman Law and Roman Legal Tradition “Societas pro Iure Romano" - Provinciae

Remissio mercedis – is there a need for a special provision of the Croatian Obligations Act?

Karlović, Tomislav
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2022.
2nd Zagreb International Conference on the Law of Obligations

Proving the Consent in Marriage – Postclassical Changes and Medieval Canon Law

Karlović, Tomislav
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Ius et Religio. Droit, religions anciennes et christianisme dans l'Antiquité

William of Tyre and the Case of Ralph of Domfront (Historia Ierosolymitana XV, 11–17) – Communicating Legal Knowledge and the Romano- Canonical Procedure

Karlović, Tomislav
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Society for the Study of the Crusades and the Latin East 10th International Conference: Crusading Encounters

On the Contract of Sale in the Kingdom of Jerusalem

Karlović, Tomislav
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
International doctoral seminar - European Legal History: Comparative and Cultural Perspectives

Očitovanje volje među odsutnima kod konsenzualnih ugovora u rimskom pravu (Prilog povijesnopravnoj analizi sklapanja ugovora inter absentes)

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2022.

O pojmu i elementima "trusta"

Karlović, Tomislav
Stručni radovi, 2022.

O namirenju iz predmeta zaloga u rimskom pravu – pitanje izvornog ovlaštenja s obzirom na izvore iz prakse

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2022.

O pravnoj naravi i konstrukciji formule actio fiduciae

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Presumpcije u rimsko-kanonskoj pravnoj tradiciji. Poseban osvrt na njihovu ulogu u postupcima proglašenja ništavosti ženidbe

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2021.

O promijenjenim okolnostima u poredbenopravnom kontekstu

Karlović, Tomislav
Stručni radovi, 2021.

Velike kodifikacije građanskog prava i priznanje promijenjenih okolnosti u poredbenopravnom kontekstu

Karlović, Tomislav
Stručni radovi, 2021.

On the Role of Roman law in the Crusader States. Allocation of Risk and the Ransom of Captives

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2021.

Ignis, incendium, fortuitus casus – D. 19, 2, 9, 3 i opasnost štete od požara kod locatio fundi

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Neka razmatranja o uređenju organizacije zaštite od požara u rimskom pravu

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Pactum displicentiae - o pojavi i prvotnoj pravnoj zaštiti

Karlović, Tomislav ; Sukačić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Pravni sustav križarskih država i rimsko pravo – status quaestionis

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Remissio mercedis i utjecaj promijenjenih okolnosti na obveze iz ugovora o zakupu u rimskom pravu

Karlović, Tomislav ; Balić, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Prijenos vlasništva fiduciae causa i causa donationis

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Reconsidering the authority to sell as the augmentation or restriction of creditor’s rights in fiducia cum creditore

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Presumptions Between Civil and Canon Law

Karlović, Tomislav
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
LXIII Session de la Société international Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité "Le droit et sa place dans le monde antique"

„…et res periculosa est sub judice offenso litigare“ – Some Aspects of officium iudicis in Romano-Canonical Procedure

Karlović, Tomislav
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
LXII Session de la Société international Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité "Plus ratio quam vis"

Fiducijarni prijenos vlasništva i trust – uvodna razmatranja o mogućnosti primjene Haške konvencije o pravu mjerodavnom za trust i o njegovom priznavanju

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Kupoprodaja uz pridržaj boljeg kupca (in diem addictio) u rimskoj pravnoj tradiciji

Karlović, Tomislav ; Rapić, Ivona
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Officium iudicis. Upravljanje postupkom u rimsko- kanonskom procesu

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

What did William of Tyre learn in School? Church, Roman Law and the Kingdom of Jerusalem

Karlović, Tomislav
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
The Church and the Law, Ecclesiastical History Society Summer Conference, Sidney Sussex College, Cambridge, 24–26 July 2018

et en fist assises et usages que l’on deust tenir et maintenir et user el roiaume de Jerusalem « Decoding the Laws of the Kingdom of Jerusalem »

Karlović, Tomislav
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
ESCLH 5th Biennal Conference, Paris, 28-30 June, 2018 : Laws Across Codes and Laws Decoded

…et sine fraudatione – imposing limitations in fiducia

Karlović, Tomislav
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
LXXI Session de la Société international Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité "Liberté et interdictions dans les droits de l’Antiquité"

Liber casuum. Priručnik za vježbe iz rimskog obveznog prava

Karlović, Tomislav
Priručnik, 2017.

Civil Procedural Aspects of Retroactivity – Historical and Comparative Perspectives

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2017.

Neka razmatranja o actio fiduciae (Cic. De off. 3, 17, 70)

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Periculum est emptoris in Crusader Accre around 1150 AD?

Karlović, Tomislav
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
LXXe Session de la Société Internationale Fernand De Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité “Ius et Periculum - Law as confronted to risk in the Antiquity period”

Polygamy among soldiers in the shadow of monogamy in Roman Law

Karlović, Tomislav ; Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2016.

Ukrasne karakteristike i stavovi o primjeni aromatičnih vrsta u vrtovima Drniša i okolice

Karlo, Tomislav
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2015.

Andautonia. An example of local self-government in Pannonia

Karlović, Tomislav ; Milotić, Ivan ; Petrak, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

O nastanku pravnog instituta Sicherungsübereignung

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2013.

Pignus rei immobilis kao fiducijarni posao? Shvaćanja o naravi zaloga nekretnina u Tripartitu

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Some Remarks on the Conclusion of Contracts inter absentes in Roman Law

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2012.

Neka razmatranja o nastanku stipulacijske obveze

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Propter celeritatem dirimendarum litium – Presumptions and Stipulatio in Roman Law

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2012.

“Omnia esse debent eadem, quae fuerunt, cum promittere, ut promittentis fidem teneas.” (Sen., De benef. IV, 35) – The Role of Changed Circumstances in Historical Perspective

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2012.

Liber amicorum Petar Klarić: zbornik radova u čast prof. dr. sc. Petru Klariću


Uredničke knjige, 2012.

Stjecanje na temelju nemoralne ili nedopuštene osnove

Karlović, Tomislav ; Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

The Origins of clausula rebus sic stantibus

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2011.

Fiducia cum creditore u rimskom pravu

Karlović, Tomislav
Doktorske disertacije, 2011.

The controversy about condicere in D. 12, 1, 4, 1

Karlović, Tomislav ; Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
XV. Internationales Sommerseminar zur antiken Rechtsgeschichte: Leges damnatae – exegetische Übungen in der antiken Rechtsgeschichte

Retroactivity in Preclassical Roman Law

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2009.

Military Diplomas and the Legal Integration of the Roman Empire: Two Military Diplomas from Croatia

Karlović, Tomislav ; Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2009.

Razvoj oblika namirenja fiducijarnog vjerovnika u rimskom pravu i u suvremenom hrvatskom pravu

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2008.

O pravnoj zaštiti fiducije u rimskom civilnom pravu

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Rimski temelji načela zabrane retroaktivnosti u građanskopravnim stvarima

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2008.

Odabrane teme iz građanskog i obiteljskog prava

Ernst, Hano ; Kačer Blanka ; Karlović, Tomislav , Klasiček Dubravka
Autorske knjige, 2008.

The Legal Status of Municipium Andautonia

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2006.

Profesionalni interesi i članstva

Rimsko privatno pravo

Poredbena pravna povijest

Privatno pravo

 


Izabrani projekti

sudionik na projektu Rimska pravna tradicija i europeizacija hrvatskog privatnog prava (voditelj: prof. dr. sc. Marko Petrak) (2007-2014)

 


Povijest zaposlenja

2003. - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

- 2003. - 2011. asistent; 

- 2011. viši asistent;

- 2011. docent;

- 2017. izvanredni profesor;

- 2022. redoviti profesor.