izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović
izv. prof. dr. sc.
Tomislav Karlović

Tomislav Karlović (1979.) izvanredni je profesor na Katedri za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Završio je Gimnaziju Nova Gradiška 1998.g., nakon čega je upisao Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao 2002.g. s diplomom summa cum laude. Upisao je 2003.g. Poslijediplomski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji je okončan obranom doktorske disertacije „Fiducia cum creditore u rimskom pravu“ 2011.g. (znanstvena grana rimsko pravo). Od 2003.g. član je Katedre za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je sa izlaganjima na nizu znanstvenih konferencija te je pohađao nekoliko međunarodnih tečajeva iz područja rimskog prava. Autor je niza znanstvenih radova iz područja rimskog i komparativnog privatnog prava. Od 2012.g. izvršni je urednik Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Neka razmatranja o uređenju organizacije zaštite od požara u rimskom pravu

Karlović, Tomislav
Radovi u postupku objavljivanja, 2021.

Ignis, incendium, fortuitus casus – D. 19, 2, 9, 3 i opasnost štete od požara kod locatio fundi

Karlović, Tomislav
Radovi u postupku objavljivanja, 2021.

On the Role of Roman law in the Crusader States. Allocation of Risk and the Ransom of Captives

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2021.

Velike kodifikacije građanskog prava i priznanje promijenjenih okolnosti u poredbenopravnom kontekstu

Karlović, Tomislav
Stručni radovi, 2021.

O promijenjenim okolnostima u poredbenopravnom kontekstu

Karlović, Tomislav
Stručni radovi, 2021.

Reconsidering the authority to sell as the augmentation or restriction of creditor’s rights in fiducia cum creditore

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Prijenos vlasništva fiduciae causa i causa donationis

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Remissio mercedis i utjecaj promijenjenih okolnosti na obveze iz ugovora o zakupu u rimskom pravu

Karlović, Tomislav ; Balić, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Pravni sustav križarskih država i rimsko pravo – status quaestionis

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Pactum displicentiae - o pojavi i prvotnoj pravnoj zaštiti

Karlović, Tomislav ; Sukačić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

et en fist assises et usages que l’on deust tenir et maintenir et user el roiaume de Jerusalem « Decoding the Laws of the Kingdom of Jerusalem »

Karlović, Tomislav
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
ESCLH 5th Biennal Conference, Paris, 28-30 June, 2018 : Laws Across Codes and Laws Decoded

What did William of Tyre learn in School? Church, Roman Law and the Kingdom of Jerusalem

Karlović, Tomislav
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
The Church and the Law, Ecclesiastical History Society Summer Conference, Sidney Sussex College, Cambridge, 24–26 July 2018

Officium iudicis. Upravljanje postupkom u rimsko- kanonskom procesu

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Kupoprodaja uz pridržaj boljeg kupca (in diem addictio) u rimskoj pravnoj tradiciji

Karlović, Tomislav ; Rapić, Ivona
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Fiducijarni prijenos vlasništva i trust – uvodna razmatranja o mogućnosti primjene Haške konvencije o pravu mjerodavnom za trust i o njegovom priznavanju

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Neka razmatranja o actio fiduciae (Cic. De off. 3, 17, 70)

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Civil Procedural Aspects of Retroactivity – Historical and Comparative Perspectives

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2017.

Liber casuum. Priručnik za vježbe iz rimskog obveznog prava

Karlović, Tomislav
Ostalo, 2017.

Polygamy among soldiers in the shadow of monogamy in Roman Law

Karlović, Tomislav ; Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2016.

Andautonia. An example of local self-government in Pannonia

Karlović, Tomislav ; Milotić, Ivan ; Petrak, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Pignus rei immobilis kao fiducijarni posao? Shvaćanja o naravi zaloga nekretnina u Tripartitu

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

O nastanku pravnog instituta Sicherungsübereignung

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2013.

Liber amicorum Petar Klarić: zbornik radova u čast prof. dr. sc. Petru Klariću


Uredničke knjige, 2012.

“Omnia esse debent eadem, quae fuerunt, cum promittere, ut promittentis fidem teneas.” (Sen., De benef. IV, 35) – The Role of Changed Circumstances in Historical Perspective

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2012.

Propter celeritatem dirimendarum litium – Presumptions and Stipulatio in Roman Law

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2012.

Neka razmatranja o nastanku stipulacijske obveze

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Some Remarks on the Conclusion of Contracts inter absentes in Roman Law

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2012.

The controversy about condicere in D. 12, 1, 4, 1

Karlović, Tomislav ; Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
XV. Internationales Sommerseminar zur antiken Rechtsgeschichte: Leges damnatae – exegetische Übungen in der antiken Rechtsgeschichte

Fiducia cum creditore u rimskom pravu

Karlović, Tomislav
Doktorske disertacije, 2011.

The Origins of clausula rebus sic stantibus

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2011.

Stjecanje na temelju nemoralne ili nedopuštene osnove

Karlović, Tomislav ; Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Retroactivity in Preclassical Roman Law

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2009.

Military Diplomas and the Legal Integration of the Roman Empire: Two Military Diplomas from Croatia

Karlović, Tomislav ; Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2009.

Odabrane teme iz građanskog i obiteljskog prava

Ernst, Hano ; Kačer Blanka ; Karlović, Tomislav , Klasiček Dubravka
Autorske knjige, 2008.

Rimski temelji načela zabrane retroaktivnosti u građanskopravnim stvarima

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2008.

O pravnoj zaštiti fiducije u rimskom civilnom pravu

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Razvoj oblika namirenja fiducijarnog vjerovnika u rimskom pravu i u suvremenom hrvatskom pravu

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2008.

The Legal Status of Municipium Andautonia

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2006.

Profesionalni interesi i članstva

Rimsko privatno pravo

Poredbena pravna povijest

Privatno pravo

 


Izabrani projekti

sudionik na projektu Rimska pravna tradicija i europeizacija hrvatskog privatnog prava (voditelj: prof. dr. sc. Marko Petrak) (2007-2014)

 


Povijest zaposlenja

2003. - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

- 2003. - 2011. asistent; 

- 2011. viši asistent;

- 2011. docent;

- 2017. izvanredni profesor.