izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović
izv. prof. dr. sc.
Tomislav Karlović

Tomislav Karlović (1979.) izvanredni je profesor na Katedri za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Završio je Gimnaziju Nova Gradiška 1998.g., nakon čega je upisao Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao 2002.g. s diplomom summa cum laude. Upisao je 2003.g. Poslijediplomski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji je okončan obranom doktorske disertacije „Fiducia cum creditore u rimskom pravu“ 2011.g. (znanstvena grana rimsko pravo). Od 2003.g. član je Katedre za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je sa izlaganjima na nizu znanstvenih konferencija te je pohađao nekoliko međunarodnih tečajeva iz područja rimskog prava. Autor je niza znanstvenih radova iz područja rimskog i komparativnog privatnog prava. Od 2012.g. izvršni je urednik Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Pactum displicentiae - o pojavi i prvotnoj pravnoj zaštiti

Karlović, Tomislav ; Sukačić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Pravni vjesnik

Officium iudicis. Upravljanje postupkom u rimsko- kanonskom procesu

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Kupoprodaja uz pridržaj boljeg kupca (in diem addictio) u rimskoj pravnoj tradiciji

Karlović, Tomislav ; Rapić, Ivona
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Pravni vjesnik

Fiducijarni prijenos vlasništva i trust – uvodna razmatranja o mogućnosti primjene Haške konvencije o pravu mjerodavnom za trust i o njegovom priznavanju

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

Neka razmatranja o actio fiduciae (Cic. De off. 3, 17, 70)

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Civil Procedural Aspects of Retroactivity – Historical and Comparative Perspectives

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2017.

Liber casuum. Priručnik za vježbe iz rimskog obveznog prava

Karlović, Tomislav
Ostalo, 2017.

Polygamy among soldiers in the shadow of monogamy in Roman Law

Karlović, Tomislav ; Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2016.

Andautonia. An example of local self-government in Pannonia

Karlović, Tomislav ; Milotić, Ivan ; Petrak, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Lex localis

Pignus rei immobilis kao fiducijarni posao? Shvaćanja o naravi zaloga nekretnina u Tripartitu

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

O nastanku pravnog instituta Sicherungsübereignung

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2013.

Liber amicorum Petar Klarić: zbornik radova u čast prof. dr. sc. Petru Klariću


Uredničke knjige, 2012.

“Omnia esse debent eadem, quae fuerunt, cum promittere, ut promittentis fidem teneas.” (Sen., De benef. IV, 35) – The Role of Changed Circumstances in Historical Perspective

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2012.

Propter celeritatem dirimendarum litium – Presumptions and Stipulatio in Roman Law

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2012.

Neka razmatranja o nastanku stipulacijske obveze

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Some Remarks on the Conclusion of Contracts inter absentes in Roman Law

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2012.

The controversy about condicere in D. 12, 1, 4, 1

Karlović, Tomislav ; Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
XV. Internationales Sommerseminar zur antiken Rechtsgeschichte: Leges damnatae – exegetische Übungen in der antiken Rechtsgeschichte

Fiducia cum creditore u rimskom pravu

Karlović, Tomislav
Doktorske disertacije, 2011.

The Origins of clausula rebus sic stantibus

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2011.

Stjecanje na temelju nemoralne ili nedopuštene osnove

Karlović, Tomislav ; Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Retroactivity in Preclassical Roman Law

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2009.

Military Diplomas and the Legal Integration of the Roman Empire: Two Military Diplomas from Croatia

Karlović, Tomislav ; Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2009.

Odabrane teme iz građanskog i obiteljskog prava

Ernst, Hano ; Kačer Blanka ; Karlović, Tomislav , Klasiček Dubravka
Autorske knjige, 2008.

Rimski temelji načela zabrane retroaktivnosti u građanskopravnim stvarima

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2008.

O pravnoj zaštiti fiducije u rimskom civilnom pravu

Karlović, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

Razvoj oblika namirenja fiducijarnog vjerovnika u rimskom pravu i u suvremenom hrvatskom pravu

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2008.

The Legal Status of Municipium Andautonia

Karlović, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2006.

Profesionalni interesi i članstva

Rimsko privatno pravo

Poredbena pravna povijest

Privatno pravo

 


Izabrani projekti

sudionik na projektu Rimska pravna tradicija i europeizacija hrvatskog privatnog prava (voditelj: prof. dr. sc. Marko Petrak) (2007-2014)

 


Povijest zaposlenja

2003. - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

- 2003. - 2011. asistent; 

- 2011. viši asistent;

- 2011. docent;

- 2017. izvanredni profesor.