:
Osnove prava društava

Poštovane kolegice / kolege,

pismeni ispit održava se putem Merlin aplikacije.

Student se prije pristupanja ispitu mora pobrinuti da ima sve uvjete potrebne za pristupanje ispitu (npr. aktivnu internet vezu i pristup Merlinu za pismeni dio ispita).

Na takve aplikacije student pristupa putem svojeg AAI identiteta i odgovarajućih pristupnih podataka. Sve upute za pristupanje u sustav Merlin dostupne su preko stranice fakulteta: https://www.pravo.unizg.hr/koronavirus/upute_za_studente.

U slučaju problema koji se ne odnose na tehničke uvjete koje mora osigurati student koji pristupa ispitu, student može kontaktirati odgovarajuću službu fakulteta.

Svi ispiti se održavaju strogo u navedeno vrijeme bez mogućnosti odgode ili ponovnog pisanja. Za studente koji u zadano vrijeme ne pristupe ispitu smatrati će se kako su odustali od ispita. Za sve ostale izvanredne situacije, potrebno je pisati molbu Upravi fakulteta.

Studentima je strogo zabranjeno prilikom pisanja pismenog ispita komunicirati s drugim studentima.

Obavijest o vremenu i načinu održavanja pojedinih ispita koji se održavaju na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava Pravnog fakulteta u Zagrebu:

Ispit iz Osnova prava društava i Osnova trgovačkog prava održat će se u petak 8. svibnja 2020. Ispit se održava pismeno putem Merlin sustava. Ispit se sastoji od 15 pitanja na zaokruživanje, pri čemu je moguć jedan, ali i više točnih odgovora, te jednog problemskog opisnog pitanja. Ispit se piše 45 minuta od trenutka kada je ispit započeo nakon čega više nije moguće pristupiti pisanju ispita. Nema usmenog ispita. Rezultati će biti objavljeni u roku od 5 dana od održavanja ispita, a termin za uvid u rezultate ispita bit će određen nakon ispitnog roka

Točno vrijeme održavanja ispita objavit će se naknadno.

Popis obavijesti