TEMELJI RAČUNOVODSTVA:
Temelji računovodstva
Temelji računovodstva
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
Šifra: 166837
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Lajoš Žager
izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ
Osnovni podaci
Temelji računovodstva Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
5.0 166837
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Lajoš Žager
izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ
Literatura
Barišić, I., Brozović, M., Dečman, N., Ježovita, A., Novak, A., Pavić, I.; Računovodstvo I: priručnik za vježbe; Zagreb (2016)
Žager, K., Tušek, B., Mamić Sačer, I., Sever Mališ, S., Žager, L.; Računovodstvo I: računovodstvo za neračunovođe; Zagreb (2016)
Wild, J., Shaw, K. W., Chiappetta, B.; Fundamental Accounting Principles. 22nd Edition; New York (2015)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
- pojmovno određenje računovodstvenih informacija u kontekstu upravljanja poslovanjem poduzeća
- razumijevanje osnovnih računovodstvenih kategorija
- sagledavanje temeljnih financijskih izvještaja kao podloge za ocjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzeća
- usvajanje koncepta evidencijskog dijela računovodstvenog procesa
- savladati okvir knjigovodstvenih isprava kao ulaznih elemenata evidentiranja poslovnih događaja
- uloga poslovnih knjiga u procesu računovodstvene evidencije i financijskog izvještavanja
- utvrditi mogućnosti primjene računovodstvenih politika i procjena u kontekstu ostvarivanja uspješnosti poslovanja poduzeća
- analizirati ulogu revizije i analize financijskih izvještaja u pogledu utvrđivanja kvalitete financijskog izvještavanja

Sadržaj kolegija:
- uloga računovodstva u internoj okolini poduzeća kao instrumenta upravljanja poslovanjem
- pojmovno određenje temeljnih financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
- pregled tradicionalnog i suvremenog aspekta promatranja i uloge računovodstva
- računovodstvene pretpostavke, načela i standardi kao polazište za određivanje računovodstvenih politika i procjena
- pojam, uloga i vrste knjigovodstvenih isprava
- važnost osnovnih i pomoćnih poslovnih knjiga kao organizacijskog aspekta računovodstva
- konceptualni okvir računovodstvenog procesa
- računovodstvene predradnje financijskog izvještavanja
Ispitni rokovi
Obavijesti - Arhiva
Povratak

Rezultati 0 - 0 od 0
Stranica 1 od 0
Po stranici: 
Nema vijesti!