Obavijesti
4. 12. 2018. u 10:59

gospođa Marija Pezelj, dipl.iur, Financijska agencija

 

Tribina će se održati u srijedu 12. prosinca 2018. u vijećnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, II. kat lijevo, s početkom u 19 sati.

Biserka Salar

Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana