TRIBINE U 2020. GODINI:

237. tribina, 27. veljače 2020.

Novi Zakon o sustavu državne uprave

uvodničari: doc. dr. sc. Jasmina Džinić, doc. dr. sc. Teo Giljević

 

236. tribina, 15. siječnja 2020.

Knjižnice i e-učenje u digitalnom okružju

uvodničarka: izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković