doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić
doc. dr. sc.
Trpimir Mihael Šošić

Diplomirao je 1997. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon studija radio je kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom uredu dr. Dragutina Sikirića u Zagrebu. Pravosudni je ispit položio 2000. Godine 2001. zaposlio se kao znanstveni novak na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvene grane međunarodno pravo stekao je 2006. Potom je izabran za asistenta na Katedri za međunarodno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, te je od 2007. ovlašten za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnoga predmeta Međunarodno pravo. Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvene grane međunarodno pravo stekao je 2012., obranivši disertaciju s naslovom „Zaštita podvodne kulturne baštine u međunarodnom pravu“. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 2015. godine. Radi znanstvenog istraživanja boravio na Institutu Maxa Plancka za poredbeno javno i međunarodno pravo (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht) u Heidelbergu (Njemačka) te na Asserovom institutu (T.M.C. Asser Instituut) u Hagu (Nizozemska). Osim toga se znanstveno usavršavao na Haškoj akademiji za međunarodno pravo, na Akademiji za pravo mora (Rhodes Academy of Oceans Law and Policy) u Rodosu (Grčka) i u Inter-univerzitetskom centru za poslijediplomske studije u Dubrovniku. Bio član stručne skupine Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske za pripremu stajališta Republike Hrvatske u arbitražnom postupku s Republikom Slovenijom o državnoj granici na kopnu i na moru.

Više

EDUKACIJA

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 618
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 18
Katedra/služba:
Međunarodno pravo
Konzultacije:

utorkom, od 16 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

Association Internationale du Droit de la Mer (AssIDMer)

International Law Association (ILA) (pojedinačni član)

Hrvatsko društvo za međunarodno pravo