doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić
doc. dr. sc.
Trpimir Mihael Šošić

Diplomirao je 1997. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon studija radio je kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom uredu dr. Dragutina Sikirića u Zagrebu. Pravosudni je ispit položio 2000. Godine 2001. zaposlio se kao znanstveni novak na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvene grane međunarodno pravo stekao je 2006. Potom je izabran za asistenta na Katedri za međunarodno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, te je od 2007. ovlašten za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnoga predmeta Međunarodno pravo. Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvene grane međunarodno pravo stekao je 2012., obranivši disertaciju s naslovom „Zaštita podvodne kulturne baštine u međunarodnom pravu“. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 2015. godine. Radi znanstvenog istraživanja boravio na Institutu Maxa Plancka za poredbeno javno i međunarodno pravo (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht) u Heidelbergu (Njemačka) te na Asserovom institutu (T.M.C. Asser Instituut) u Hagu (Nizozemska). Osim toga se znanstveno usavršavao na Haškoj akademiji za međunarodno pravo, na Akademiji za pravo mora (Rhodes Academy of Oceans Law and Policy) u Rodosu (Grčka) i u Inter-univerzitetskom centru za poslijediplomske studije u Dubrovniku. Bio član stručne skupine Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske za pripremu stajališta Republike Hrvatske u arbitražnom postupku s Republikom Slovenijom o državnoj granici na kopnu i na moru.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Uredničke knjige
 

1. Contemporary Developments in International Law : Essays in Honour of Budislav Vukas / Wolfrum, Rüdiger; Seršić, Maja; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Brill-Nijhoff, 2016 (zbornik).

2. International Law: New Actors, New Concepts - Continuing Dilemmas. Liber Amicorum Božidar Bakotić / Vukas, Budislav; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2010 (zbornik).

3. Međunarodno javno pravo - izbor dokumenata / Lapaš, Davorin; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2005 (zbirka dokumenata).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Šošić, Trpimir Mihael.
The 24-Mile Archaeological Zone : Abandoned or Confirmed? // Contemporary Developments in International Law : Essays in Honour of Budislav Vukas / Wolfrum, Rüdiger ; Seršić, Maja ; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Brill-Nijhoff, 2016. Str. 305-327.

2. Šošić, Trpimir Mihael.
The Common Heritage of Mankind and the Protection of the Underwater Cultural Heritage // International Law: New Actors, New Concepts - Continuing Dilemmas. Liber Amicorum Božidar Bakotić / Vukas, Budislav ; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2010. Str. 319-350.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Šošić, Trpimir Mihael.
Izbjeglice na moru: jurisdikcijski prijepori u svjetlu Konvencije o pravu mora i Konvencije o pravnom položaju izbjeglica. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 67 (2017) , 3-4; 627-654 (članak, znanstveni).

2. Šošić, Trpimir Mihael.
Interpretativne izjave uz međunarodne ugovore. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014) , 4; 641-665 (članak, znanstveni).

3. Šošić, Trpimir Mihael.
Pojam kulturne baštine – međunarodnopravni pogled. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 51 (2014) , 4; 833-860 (članak, znanstveni).

4. Šošić, Trpimir Mihael.
Sukcesija država i članstvo u Ujedinjenim narodima. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 54 (2004) , 3-4; 571-606 (članak, znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Šošić, Trpimir Mihael.
The 2001 UNESCO Convention and the Protection of Underwater Cultural Heritage in the Adriatic and Ionian Seas // Governance of the Adriatic and Ionian Marine Space / Caligiuri, Andrea (ur.).
Napoli : Editoriale Scientifica, 2016. 119-136 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Šošić, Trpimir Mihael.
Konvencija UNESCO-a o zaštiti podvodne kulturne baštine i jurisdikcija država u Jadranskome moru // Poredbeno pomorsko pravo 49(164).
Zagreb : HAZU, 2010. 101-138 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Šošić, Trpimir Mihael.
Međunarodnopravni aspekti suradnje država u borbi protiv krijumčarenja migranata morem // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske/ 9(1).
2018. 87-110 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Šošić, Trpimir Mihael.
Jurisdikcija države prema izbjeglicama na moru: odnos međunarodnog izbjegličkog prava i međunarodnog prava mora // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Šošić, Trpimir Mihael.
Navigational Rights under the UN Convention on the Law of the Sea in the Context of the 'Maritime Silk Road' // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,stručni).

3. Šošić, Trpimir Mihael.
Can the co-operation mechanism of the 2001 UNESCO Convention facilitate the effective protection of the underwater cultural heritage on the continental shelf and in the exclusive economic zone? // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

4. Šošić, Trpimir Mihael.
Jurisdikcija obalnih država i zaštita podvodne kulturne baštine Jadrana // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

5. Šošić, Trpimir Mihael.
Zaštita podvodne kulturne baštine // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Šošić, Trpimir Mihael.
Zaštita podvodne kulturne baštine u međunarodnom pravu / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 23.04. 2012., 528 str. Voditelj: Seršić, Maja.
 
  Magistarski radovi
 

1. Šošić, Trpimir Mihael.
Rezerve i interpretativne izjave uz međunarodne ugovore / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 28.03. 2006., 149 str. Voditelj: Vukas, Budislav.
 
  Druge vrste radova
 

1. Seršić, Maja; Šošić, Trpimir Mihael.
Granice Republike Hrvatske na moru, 2016. (transkript izlaganja).
 

Profesionalni interesi i članstva

Association Internationale du Droit de la Mer (AssIDMer)

International Law Association (ILA) (pojedinačni član)

Hrvatsko društvo za međunarodno pravo