doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić
doc. dr. sc.
Trpimir Mihael Šošić

Diplomirao je 1997. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon studija radio je kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom uredu dr. Dragutina Sikirića u Zagrebu. Pravosudni je ispit položio 2000. Godine 2001. zaposlio se kao znanstveni novak na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvene grane međunarodno pravo stekao je 2006. Potom je izabran za asistenta na Katedri za međunarodno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, te je od 2007. ovlašten za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnoga predmeta Međunarodno pravo. Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvene grane međunarodno pravo stekao je 2012., obranivši disertaciju s naslovom „Zaštita podvodne kulturne baštine u međunarodnom pravu“. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 2015. godine. Radi znanstvenog istraživanja boravio na Institutu Maxa Plancka za poredbeno javno i međunarodno pravo (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht) u Heidelbergu (Njemačka) te na Asserovom institutu (T.M.C. Asser Instituut) u Hagu (Nizozemska). Osim toga se znanstveno usavršavao na Haškoj akademiji za međunarodno pravo, na Akademiji za pravo mora (Rhodes Academy of Oceans Law and Policy) u Rodosu (Grčka) i u Inter-univerzitetskom centru za poslijediplomske studije u Dubrovniku. Bio član stručne skupine Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske za pripremu stajališta Republike Hrvatske u arbitražnom postupku s Republikom Slovenijom o državnoj granici na kopnu i na moru.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Uredničke knjige
 

1. Contemporary Developments in International Law : Essays in Honour of Budislav Vukas / Wolfrum, Rüdiger; Seršić, Maja; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Brill-Nijhoff, 2016 (zbornik).

2. International Law: New Actors, New Concepts - Continuing Dilemmas. Liber Amicorum Božidar Bakotić / Vukas, Budislav; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2010 (zbornik).

3. Međunarodno javno pravo - izbor dokumenata / Lapaš, Davorin; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2005 (zbirka dokumenata).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Šošić, Trpimir Mihael.
The 24-Mile Archaeological Zone : Abandoned or Confirmed? // Contemporary Developments in International Law : Essays in Honour of Budislav Vukas / Wolfrum, Rüdiger ; Seršić, Maja ; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Brill-Nijhoff, 2016. Str. 305-327.

2. Šošić, Trpimir Mihael.
The Common Heritage of Mankind and the Protection of the Underwater Cultural Heritage // International Law: New Actors, New Concepts - Continuing Dilemmas. Liber Amicorum Božidar Bakotić / Vukas, Budislav ; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2010. Str. 319-350.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Šošić, Trpimir Mihael.
Izbjeglice na moru: jurisdikcijski prijepori u svjetlu Konvencije o pravu mora i Konvencije o pravnom položaju izbjeglica. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 67 (2017) , 3-4; 627-654 (članak, znanstveni).

2. Šošić, Trpimir Mihael.
Interpretativne izjave uz međunarodne ugovore. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014) , 4; 641-665 (članak, znanstveni).

3. Šošić, Trpimir Mihael.
Pojam kulturne baštine – međunarodnopravni pogled. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 51 (2014) , 4; 833-860 (članak, znanstveni).

4. Šošić, Trpimir Mihael.
Sukcesija država i članstvo u Ujedinjenim narodima. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 54 (2004) , 3-4; 571-606 (članak, znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Šošić, Trpimir Mihael.
Navigational Rights under the UN Convention on the Law of the Sea in the Context of the 'Maritime Silk Road' // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

2. Šošić, Trpimir Mihael.
The 2001 UNESCO Convention and the Protection of Underwater Cultural Heritage in the Adriatic and Ionian Seas // Governance of the Adriatic and Ionian Marine Space / Caligiuri, Andrea (ur.).
Napoli : Editoriale Scientifica, 2016. 119-136 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Šošić, Trpimir Mihael.
Konvencija UNESCO-a o zaštiti podvodne kulturne baštine i jurisdikcija država u Jadranskome moru // Poredbeno pomorsko pravo 49(164).
Zagreb : HAZU, 2010. 101-138 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Šošić, Trpimir Mihael.
Međunarodnopravni aspekti suradnje država u borbi protiv krijumčarenja migranata morem // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske/ 9(1).
2018. 87-110 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Šošić, Trpimir Mihael.
Jurisdikcija države prema izbjeglicama na moru: odnos međunarodnog izbjegličkog prava i međunarodnog prava mora // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Šošić, Trpimir Mihael.
Can the co-operation mechanism of the 2001 UNESCO Convention facilitate the effective protection of the underwater cultural heritage on the continental shelf and in the exclusive economic zone? // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

3. Šošić, Trpimir Mihael.
Jurisdikcija obalnih država i zaštita podvodne kulturne baštine Jadrana // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

4. Šošić, Trpimir Mihael.
Zaštita podvodne kulturne baštine // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Šošić, Trpimir Mihael.
Zaštita podvodne kulturne baštine u međunarodnom pravu / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 23.04. 2012., 528 str. Voditelj: Seršić, Maja.
 
  Magistarski radovi
 

1. Šošić, Trpimir Mihael.
Rezerve i interpretativne izjave uz međunarodne ugovore / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 28.03. 2006., 149 str. Voditelj: Vukas, Budislav.
 
  Druge vrste radova
 

1. Seršić, Maja; Šošić, Trpimir Mihael.
Granice Republike Hrvatske na moru, 2016. (transkript izlaganja).
 

Profesionalni interesi i članstva

Association Internationale du Droit de la Mer (AssIDMer)

International Law Association (ILA) (pojedinačni član)

Hrvatsko društvo za međunarodno pravo