Natječaj za upis u akademskoj 2017/18. godini

Sveučilište u Zagrebu

PRAVNI FAKULTET

Trg maršala Tita 14, Zagreb

www.pravo.unizg.hr

Studijski programi

 1. Pravo, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
 2. Socijalni rad, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
 3. Javna uprava, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine
 4. Porezni studij, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. i 2. sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 300 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

 • Hrvatski jezik (viša razina) do 200 bodova
 • Matematika do 150 bodova
 • Strani (ili klasični) jezik (viša razina) do 200 bodova
 • Izborni predmet do 100 bodova

(za integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni studij Pravo: povijest, filozofija, logika,

sociologija;

za preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad:

psihologija, filozofija, logika, sociologija)

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

 • osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju za učenike srednjih škola (u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske) iz bilo kojeg društvenog, humanističkog ili prirodoslovnog predmeta

do 50 bodova

Pristupnici, da bi stekli pravo na upis na studijske programe 1. i 2., trebaju položiti sve ispite obveznog dijela državne mature.

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 3. i 4. sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 450 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

 • Hrvatski jezik (viša razina) do 250 bodova
 • Matematika do 100 bodova
 • Strani (ili klasični) jezik (viša razina) do 200 bodova

Pristupnici, da bi stekli pravo na upis na studijske programe 3. i 4., trebaju položiti sve ispite obveznog dijela državne mature.

Upisi

Upisi prema listi redoslijeda u srpanjskom upisnom roku obavljat će se prema posebnom rasporedu koji će najkasnije do 15. srpnja 2017. biti objavljen na web stranici www.pravo.unizg.hr. Rujanski razredbeni i upisni rokovi provode se samo ako ostane slobodnih mjesta nakon srpanjskog roka.

Plaćanja participacije pri upisu u prvu godinu studija ovoga Fakulteta u statusu redovitog studenta oslobođeni su samo oni pristupnici koji se prvi puta upisuju u prvu godinu studija u statusu redovitog studenta na istoj razini studija.

Sve relevantne informacije u vezi razredbenog postupka i upisa objavljivat će se na web stranici www.pravo.unizg.hr

 


Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana