Ukratko o studiju prava

Pravni studij traje 5 godina te se izvodi kao integrirani preddiplomski i diplomski studij (5+0). Sastoji se od obveznih predmeta, predmeta modula i izbornih predmeta. Studenti praktična znanja i vještine stječu i radom u Pravnoj klinici, na simuliranim suđenjima te kroz stručnu praksu. Na petoj godini studenti biraju jedan od pet medula:

  • Građanskopravni modul
  • Kaznenopravni modul
  • Ustavno-upravni modul
  • Trgovačkopravni modul
  • Međunarodnopravni modul
  • Modul prava Europske unije

Nastava na stranim jezicima

S ciljem da naše studente pripremimo za rad u međunarodnom okruženju, omogućavamo da se više od 100 predmeta sluša i polaže na engleskom jeziku. Pored toga, nudimo i edukaciju iz njemačkog i francuskog jezika pravne i upravne struke. Domaći studenti imaju mogućnost slušati predmete na stranim jezicima zajedno s kolegama iz drugih europskih država. Našim studentima omogućavamo stjecanje vrhunskih znanja i vještina potrebnih za rad u međunarodnom okruženju putem programa simuliranih suđenja.

Studentska razmjena u inozemstvu

Imamo sklopljene ugovore o suradnji s više od 80 stranih sveučilišta. U ak.god. 2016./2017. više od 100 naših studenata  iskoristilo je mogućnost da jedan ili dva semestra provedu na studijskoj razmjeni u inozemstvu, pri čemu se predmeti položeni na stranom fakultetu priznaju na matičnoj instituciji. Isto tako, naš Fakultet je tražena destinacija i među stranim studentima, kojih smo prošle akademske godine također primili više od 100. 

Praktična nastava

Studenti Pravnog fakulteta u okviru Pravne klinike pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima. Na predmetima studenti rade samostalno, pod vodstvom akademskih mentora (nastavnika Pravnog fakulteta). U okviru Klinike, svake godine obradimo više od 2,000 stvarnih slučajeva. Od utemeljenja Klinike, naši studenti obradili su više od 10,000 predmeta. Pružamo pomoć građanima i izvan Zagreba, putem vanjskih klinika. U ak.god. 2016./2017. posjetili smo 14 drugih gradova i u njima obradili 295 predmeta. Studenti članovi Klinike vode časopis Pro Bono i blog.

Simulirana suđenja (moot courts) jedna su od najkvalitetnijih metoda izobrazbe budućih pravnika. Naš Fakultet snažno podupire ovaj oblik učenja te omogućava svojim studentima sudjelovanje na više od 10 natjecanja u simuliranom suđenju u inozemstvu. U okviru moot court natjecanja studenti prolaze višemjesečne pripreme koje vode nastavnici Fakulteta i stručnjaci iz prakse, tijekom kojih usavršavaju vještine pravnog istraživanja, pisanja i usmene argumentacije. Studenti našeg Fakulteta iznimno su uspješni u ovim natjecanjima te se ravnopravno natječu (na engleskom jeziku) s kolegama s najprestižnijih svjetskih sveučilišta. U pravnoj praksi su vještine stečene na simuliranim suđenjima prepoznate kao jedan od ključnih faktora pri zapošljavanju mladih pravnika.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu usko surađuje s dionicima iz pravne prakse. Naši studenti mogu obaviti stručnu praksu u nekoliko stotina odvjetničkih i javnobilježničkih ureda, brojnim sudovima, ministarstvima i državnim agencijama. Razmjena informacija između Fakulteta, studenata i tijela gdje student obavlja praksu vrši se u potpunosti elektroničkim putem. U nastavi na našem Fakultetu (seminarima i vježbama) sudjeluju vrhunski odvjetnici, suci i pravnici iz gospodarstva.


Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana