Upisi na studijske programe Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak.god.2020/21.-jesenski rok

Poštovane maturantice i maturanti, kako bismo osigurali da se upisi odvijaju u uvjetima koji odgovaraju situaciji vezanoj uz pandemiju koronavirusa, uklanjajući u potpunosti rizik od zaraze koronavirusom zbog okupljanja velikog broja studenata u prostorima Fakulteta, upisi u prvu godinu na svim našim studijskim programima obavljati će se online, prema sljedećoj proceduri:

Dana 17. rujna nakon 16 sati bit će objavljene konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturanti koji su stekli pravo upisa na naš Fakultet dobit će odgovarajući upisni broj.

Dana 18. rujna u 8 sati aktivirat ćemo aplikaciju za online upise na naš Fakultet. Upute za pristup aplikaciji bit će objavljene na ovoj stranici 17. rujna. Budući studenti u aplikaciju će unijeti svoje osobne podatke, uključujući ime i prezime, OIB, upisni broj, adresu za dostavu dokumentacije, adresu elektroničke pošte i broj telefona. U aplikaciju će se nadalje morati priložiti:

  • fotografija u elektroničkom formatu (koristi se za Indeks, upisni list i Studentsku iskaznicu)
  • skenirani potpis studenta (koristi se za Studentsku iskaznicu)
  • skeniranu osobnu iskaznicu ili putovnicu (koristi se za provjeru identiteta)
  • Potvrda o plaćanju troškova upisa i indeksa u iznosu od 400 kn
  • Potvrda o plaćanju školarine (samo za one studente koji su obvezni platiti školarinu).

Popunjavanje podataka i predaja dokumentacije u elektroničkom obliku putem aplikacije bit će mogući 18. rujna do 20 sati.

Nakon pohrane podataka u aplikaciju, administrativne službe Fakulteta provjeriti će unesene podatke i izvršiti upis studenta. Ako se utvrde bilo kakve manjkavosti s predanim podacima i dokumentacijom kontaktirat ćemo Vas putem e-pošte ili telefonski. Za sva pitanja budući studenti mogu kontaktirati Fakultet na adresu upisi@pravo.hr.

Najkasnije do utorka, 22. rujna u16 sati elektroničkom poštom ćemo Vas obavijestiti o izvršenom upisu na studij.

Pristupne podatke za sustav AAI (koji Vam omogućava spajanje na Studomat, informacijske resurse Fakulteta i sustav e-Građani) preuzet ćete u prostorima Fakulteta o čemu ćemo Vas dodatno obavijestiti.

Fotografija

Fotografija mora biti u JPG ili PNG formatu, u formatu koji omogućuje ispis u dimezijama 4 x 6 cm ili većima. Iznimno je važno da fotografija vjerno prikazuje fotografiranu osobu. Fotografija mora prikazivati osobu s lica (en face). Fotografija bi trebala biti izrađena od za to stručnih osoba (fotografa), kako bi se postigla potrebna razina kvalitete.

Naziv datoteke mora biti ImePrezime-fotografija.

Potpis

Potpis mora biti pisan kemijskom olovkom ili flomasterom crne (eventualno plave) boje unutar površine visine 1 cm i širine 5,5 cm. Linije potpisa/parafa trebaju deblje, kako pri obradi ne bi izgubile vidljivost. Potpis se šalje skeniran, u JPG ili PNG formatu. Ako želite, možete koristiti i obrazac koji je dostupan ovdje, a koji možete predati i u PDF formatu.

Naziv datoteke mora biti ImePrezime-potpis.

Osobna iskaznica ili putovnica

Ako se koristi osobna iskaznica, ona mora biti čitljivo skenirana s obje strane, i poslana u JPG ili PNG formatu.

Ako se umjesto osobne iskaznice koristi putovnica, skeniraju se stranice na kojima se nalaze fotografija i osobni podaci, u JPG ili PNG formatu.

Naziv datoteke mora biti ImePrezime-osobna ili ImePrezime-putovnica.

Potvrda o uplati troškova upisa (400kn)

Uključuju administrativnu naknadu za upis (300 kn) i cijenu indeksa (100 kn).

Ukupan iznos od 400 kn uplaćuje se na sljedeći račun:

Pravni fakultet u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb
OIB: 38583303160

IBAN: HR9823600001101264729

Model: 00

Poziv na broj: oznaka studija - OIB studenta (primjerice: 1011-45986312367)

Opis plaćanja: Troškovi upisa - Ime i prezime 

Oznake studija:

Oznaka studija Studij
1011 Integrirani preddiplomski i diplomski pravni studij
1012 Preddiplomski stručni studij javne uprave
1013 Preddiplomski stručni porezni studi
1014 Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada

 Potvrda o uplati (skenirana uplatnica, potvrda o izvršenog nalogu preko e-bankarstva) šalje se u PDF, JPG ili PNG formatu, s nazivom ImePrezime-uplata.

 Školarina

Ako se plaća školarina, ona se obavezno uplaćuje zasebnim nalogom, uz opis "Školarina - Ime i prezime", na isti račun i uz isti poziv na broj kao i troškovi upisa.

Potvrda o uplati (skenirana uplatnica, potvrda o izvršenog nalogu preko e-bankarstva) šalje se u PDF, JPG ili PNG formatu, s nazivom ImePrezime-skolarina.

Za upis u statusu redovitog studenta koji upisuje drugi redoviti studij na istoj razini studija i  izvanrednog studenta na isti žiro račun uplaćuje se i školarina jednokratno u cjelokupnom iznosu 7.200,00 kuna.

Pitanja, nedoumice, problemi?

Slobodno nam se obratite na referada@pravo.hr


Društvene mreže

Možete nas pratiti i na Instagramu: https://www.instagram.com/pravo_1776