:
Upravno postupovno pravo

Poštovane kolegice i kolege,

od izvanrednog jesenskog ispitnog roka koji će se održati 15. studenoga 2021. ispiti iz Upravnog postupovnog prava održavat će se i pisanim i usmenim putem.

Važne informacije o načinu provedbe pisanog dijela ispita nalaze se u nastavku ove obavijesti.

Pisani dio ispita održat će se u ponedjeljak 15. studenoga 2021. putem Merlina te preko komunikacijske platforme Google Meet. Točan termin ispita te poveznica na Google Meet bit će objavljeni u petak 12. studenoga 2021. na Merlinu nakon što stručna služba dostavi Katedri popis prijavljenih studenata.

15 minuta prije početka pisanog ispita potrebno je da se pridružite na Google Meet s uključenim kamerama kako bi se mogao provjeriti Vaš identitet.

Kamere na Vašim računalima moraju biti uključene tokom cijelog trajanja ispita. Više nastavnika pratit će način na koji rješavate test, a cijeli postupak pisanog dijela ispita će se snimati. Stoga je bitno da sami, samostalno i bez ikakvih pomagala, rješavate test. Molimo, pazite da uvijek budete unutar dosega kamere.  

Ako niste upisani u e-kolegij iz Upravnog postupovnog prava u Merlinu 21/22 (https://moodle.srce.hr/2021-2022/), molimo Vas da se hitno javite gospodinu Krunoslavu Fučkoru na mail: krunoslav.fuckor@pravo.hr radi upisa u Merlin 21/22 uz napomenu da je riječ o e-kolegiju 111407.

Pisani ispit sadržavat će 20 pitanja, a trajat će 16 minuta. Pitanja na ispitu bit će sljedeće strukture: odgovori točno/netočno ili višestruki odabir pri čemu će se prikazati informacija "odaberite jedan odgovor" ili će u samom pitanju biti naznačeno da morate odabrati više točnih odgovora. Stoga, pažljivo pročitajte pitanje jer kod pitanja s više točnih odgovora moguće je dobiti bodove isključivo ako se označe svi ispravni odgovori. Neće biti mogućnosti vraćanja na prethodna pitanja.

Za ispit pokušajte osigurati što stabilniju internetsku vezu, a najsigurnije je povezivanje putem žice kako ne bi bilo prekida veze i time prekida provođenja ispita.

Za pristup usmenom dijelu ispita bit će potrebno ostvariti najmanje 50% točnih odgovora na testu. Neposredno nakon provedbe testa Katedra će objaviti raspored usmenih ispita na Merlinu.

S poštovanjem,

Katedra za upravno pravo

Popis obavijesti