:
Upravno postupovno pravo

Poštovane kolegice,

 

ispit iz predmeta Upravno postupovno pravo održat će se u usmenom obliku putem Google Meet sučelja u ponedjeljak, 14. rujna 2020. prema sljedećem rasporedu:

17,30:

Ciberlin Barbara

Šokić Maja

 

Poveznicu za pristup ispitu poslat ću putem elektroničke pošte neposredno pred početak sastanka.

 

Srdačan pozdrav,

 

Marko Šikić

Popis obavijesti