:
Upravno pravo II.

Poštovane kolegice i kolege, 

 

ispit će se održati prema sljedećem rasporedu;

 

Utorak 9. lipnja u 7.30h;

Lovreković Luka

Horvatić Dora

Majsec Nikolina

Radović Marko

Cingara Sara

Erceg Petra

Vujčić Giovanna

 

 

 

Utorak 9. lipnja u 18h;

 

Mihalinec Katarina

Pušelja Katarina

Radovan Tea

Trtoman Ivona

Rakijar Petra

Srzentić Anđela

Volarić Brigita

Tomasović Ante

Popis obavijesti