UPRAVNO PRAVO (PREDMET):
Anketa
Ove akademske godine (2018./2019.) pohađao/la sam predavanja iz Upravnog prava i smatram:
 Tortni     Stupčasti     Složeni    Linije   |  Legenda ∇  
  • 18 [39.1%] - da su bila korisna i zbog mogućnosti izlaska na kolokvij i jer su olakšala moje razumijevanje Upravnog prava i jer su mi olakšala spremanje ispita
  • 11 [23.9%] - da su bila korisna i zbog mogućnosti izlaska na kolokvij i jar su olakšala moje razumijevanje Upravnog prava
  • 12 [26.1%] - da su bila korisna samo zbog mogućnosti izlaska na kolokvij
  • 5 [10.9%] - da nisu bila korisna

Broj glasova: 46
Anketa
Predavanja iz Upravnog prava u akademskoj godini 2017./2018. ocijenio/la bih ocjenom:
 Tortni     Stupčasti     Složeni    Linije   |  Legenda ∇  
  • 3 [27.3%] - izvrstan
  • 6 [54.5%] - vrlo dobar
  • 0 [0.0%] - dobar
  • 1 [9.1%] - dovoljan
  • 1 [9.1%] - nedovoljen

Broj glasova: 11
Obavijesti
Poštovane kolegice i kolege, ispiti iz kolegija Upravno pravo u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. održavat će se isključivo usmeno putem sučelja Google Meet.
PREDAVANJA IZ PREDMETA UPRAVNO PRAVO...
Poštovane kolegice i kolege, predavanja iz predmeta  UPRAVNO PRAVO za izvanredne studente Pravnog studija  u šk. god. 2020/2021. održavat će se putem sučelja Google Meet svaki ponedjeljak od 18:00 do 20:15 sati , sukladno akademskom kalendaru.                 Poveznica za pridruživanje predavanju -  https://meet.google.com/cvu-uyop-hez  - trajne je naravi i neće se mijenjati do kraja predavanja. Pristup poveznici moguć je samo prijavljenima na mail adresu @student.pravo.hr . Molim Vas da se prije pristupanja poveznici obavezno odjavite s privatnih gmail računa jer u protivnom nećete moći pristupiti Google Meet konzultacijama. Srdačno, Vaša profesorica Jasna Omejec  
Poštovane kolegice i kolege,   seminarski kolokvij iz predmeta Upravno pravo održat će se u četvrtak 21. siječnja 2021. prema sljedećem rasporedu:   10,00: Gojak Mihaela, Gulija Doris, Ivanko Eva Maria, Kević Jakov, Marjanović Tea, Renić Luka   11,00: Ressler Karla, Rogić Hana, Rogić Juraj, Samac Marko, Seretić Nikola, Sever Ana   15,00: Smiljanić Leia, Smoljan Madalena, Širić Lovro, Štrk Marinela, Šturm Doroteja, Švaco Lorena   16,00 Švić Luka, Topić Katarina, Vidović Ana, Vlašić Borna, Zelenković Lucija, Žagar Ana   Kolokviju možete pristupiti putem važeće poveznice za seminar iz Upravnog prava. Molio bih da se kolokviju pridružite neposredno pred zakazani termin.   Srdačan pozdrav,   Marko Šikić
Dijelovi Prekršajnog zakona koji ne čine ispitnu literaturu za ispit Upravno pravo: