UPRAVNO PRAVO (PREDMET):
Anketa
Ove akademske godine (2018./2019.) pohađao/la sam predavanja iz Upravnog prava i smatram:
 Tortni     Stupčasti     Složeni    Linije   |  Legenda ∇  
  • 18 [39.1%] - da su bila korisna i zbog mogućnosti izlaska na kolokvij i jer su olakšala moje razumijevanje Upravnog prava i jer su mi olakšala spremanje ispita
  • 11 [23.9%] - da su bila korisna i zbog mogućnosti izlaska na kolokvij i jar su olakšala moje razumijevanje Upravnog prava
  • 12 [26.1%] - da su bila korisna samo zbog mogućnosti izlaska na kolokvij
  • 5 [10.9%] - da nisu bila korisna

Broj glasova: 46
Anketa
Predavanja iz Upravnog prava u akademskoj godini 2017./2018. ocijenio/la bih ocjenom:
 Tortni     Stupčasti     Složeni    Linije   |  Legenda ∇  
  • 3 [27.3%] - izvrstan
  • 6 [54.5%] - vrlo dobar
  • 0 [0.0%] - dobar
  • 1 [9.1%] - dovoljan
  • 1 [9.1%] - nedovoljen

Broj glasova: 11
Obavijesti
Poštovane kolegice i kolege, na ispitnom roku iz Upravnog prava koji će se održati 9. prosinca 2022. ispit će se održat će putem Merlina (e-kolegij Upravno pravo Turnus A) te preko komunikacijske platforme Google Meet. Ako niste upisani u e-kolegij Upravno pravo (Turnus A) molimo Vas da se hitno javite gospodinu Krunoslavu Fučkoru na mail: krunoslav.fuckor@pravo.hr radi upisa u Merlin za akademsku godinu 2022/2023 - https://moodle.srce.hr/2022-2023/
Dijelovi Prekršajnog zakona koji ne čine ispitnu literaturu za ispit Upravno pravo: