UPRAVNO PRAVO - SEMINAR:
Anketa
Posjet Upravnom sudu:
 Tortni     Stupčasti     Složeni    Linije   |  Legenda ∇  
  • 7 [11.9%] - nije imao utjecaja na moje razumijevanje Upravnog prava
  • 2 [3.4%] - nije opravdao moja očekivanja
  • 14 [23.7%] - bio je zadovoljavajući, ali mislim da je jedan posjet premalo
  • 12 [20.3%] - opravdao je moja očekivanja
  • 24 [40.7%] - opravdao je moja očekivanja i poboljšao moje razumijevanje Upravnog prava

Broj glasova: 59
Anketa
Koliko zaostalih ispita imate s niže godine?
 Tortni     Stupčasti     Složeni    Linije   |  Legenda ∇  
  • 4 [3.1%] - Nemam zaostalih ispita s niže godine
  • 19 [14.5%] - Imam jedan zaostali ispit s niže godine
  • 36 [27.5%] - Imam dva zaostala ispita s niže godine
  • 45 [34.4%] - Imam tri zaostala ispita s niže godine
  • 27 [20.6%] - Imam više od tri zaostala ispita s niže godine

Broj glasova: 131

Poštovane kolegice i kolege,

raspored seminarskih grupa sastavljen je na način da su seminaristi ravnomjerno raspoređeni u četiri grupe prema rasporedu koji je objavljen u nastavku ove obavijesti.

Molimo Vas da provjerite u koju ste seminarsku grupu raspoređeni. U slučaju da Vam se tri ili više termina preklapaju s drugim, već započetim, nastavnim obavezama, molimo Vas da pošaljete mail izv. prof. dr. sc. Lani Ofak (lana.ofak@pravo.hr) najkasnije do utorka 26. listopada do 12h (podne). U svom mailu navedite s kojim kolegijem postoji kolizija te u kojim terminima. Također navedite koja seminarska grupa bi Vam više odgovarala.

Nastojat ćemo, u mjeri u kojom nam je to moguće zbog ograničenih mjesta u dvorani, formirati konačne grupe na način da seminaristi imaju što manje preklapanja s nastavom iz drugih kolegija. Nakon finaliziranja konačnog rasporeda seminarskih grupa, provest će se ispravak upisa seminarskih grupa u Merlinu tijekom idućeg tjedna.

S poštovanjem,

Katedra za upravno pravo

Grupa 1, voditelj: prof. dr. sc. Marko Šikić

Termini:

27.10. GR1, 13 - 16, ĆM dv. 3

29.10. GR1, 13 - 16, ĆM dv. 3

3.11. GR1, 13 - 16, ĆM dv. 3

5.11. GR1, 13 - 16, ĆM dv. 3

10.11. GR1, 13 - 16, ĆM dv. 3

12.11. GR1, 13 - 16, ĆM dv. 3

17.11. GR1, 13 - 16, ĆM dv. 3

19.11. GR1, 13 - 16, ĆM dv. 3

Grupa 1

Antonija

Balija

Ena

Barić

Elizabeta Ana

Batarelo

Magdalena

Bednjanec

Lara

Belančić

Stela

Beluhan

Teodora

Beraković

Pavica

Bilić

Lovro

Boch

Adrian

Božić

Anđela

Brekalo

Sebastijan

Brica

Lucija

Bubrić

Lana

Burazin

Paola

Buškulić

Mirta

Crmarić

Nikola-Luka

Čuljak

Lucija

Dajčić

Dragan

Dankić

Kala

Delač

Grupa 2, voditeljica: doc. dr. sc. Mateja Held

Termini:

28.10. GR2, 13 -16, ĆM dv. 3

4.11. Dan fakulteta - nema nastave

8.11. GR2, 13 -16, ĆM dv. 3

11.11. GR2, 13 -16, ĆM dv. 3

15.11. GR2, 13 -16, ĆM dv. 3

18.11. Blagdan - nema nastave

22.11. GR2, 13 -16, ĆM dv. 3

24.11. GR2, 13 -16, ĆM dv. 3

25.11. GR2, 13 -16, ĆM dv. 3

Grupa 2

Iva Stanka

Bačić

Petra

Dijaković

Stjepan

Dodlek

Maris

Drobac

Marta

Ergotić

Petra

Fiket

Sara

Gerić

Patricija

Granđa-Kovač

Lara

Gregurović

Lorena

Harapin

Lucija

Herceg

Lucija

Hrustić

Valentina

Hubak

Lucija

Iličić

Igor

Janić

Antica

Jelušić

Josipa

Jerabek

Marina

Katić

Dora

Kekez

Katarina

Kliček

Grupa 3, voditelj: izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

27.10. GR3, 13 -16, ĆM dv. 2

3.11. GR3, 13 -16, ĆM dv. 2

8.11. GR3, 13 -16, ĆM dv. 2

10.11. GR3, 13 -16, ĆM dv. 2

15.11. GR3, 13 -16, ĆM dv. 2

17.11. GR3, 13 -16, ĆM dv. 2

22.11. GR3, 13 -16, ĆM dv. 2

24.11. GR3, 13 -16, ĆM dv. 2

Grupa 3

Marinela

Kovačević

Ružica

Kozić

Dorotea

Krcivoj

Ella

Krstačić

Klara

Ladan

Mia

Lozica

Đana

Lučić

Ana-Marija

Lukenda

Paula

Ljevar

Vedran

Ljubičić

Dino

Makarović

Paula

Maljković

Ivona

Mamić

Jakov

Maričić

Matea

Marušić

Lucija

Medved

Doris

Mihelec

Sunčana

Milić

Filip

Mravičić

Nina Paula

Mrčić

Ivana

Palijaš

Grupa 4, voditeljica: izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

29.10. GR4, 13 - 16, ĆM dv. 2

2.11. GR4, 13 - 16, ĆM dv. 3

5.11. GR4, 13 - 16, ĆM dv. 2

9.11. GR4, 13 - 16, ĆM dv. 3

12.11. GR4, 13 -16, ĆM dv. 2

16.11. GR4, 13 -16, ĆM dv. 3

19.11. GR4, 13 -16, ĆM dv. 2

23.11. GR4, 13 -16, ĆM dv. 3

Grupa 4

Paula

Pečenković

Marko

Peričić

Tina

Perić

Patricija

Perić

Nika

Perković

Lucija

Peroš

Petra

Poje

Josip

Pokorny

Paula

Pralas

Franka

Pušić

Anita

Radovac

Emma

Radović

Katarina

Rašić

Valentina

Rehak

Ana Slavica

Repić

Ema

Rožić

Lucija

Rumora

Marija

Stepić

Nives

Supić

Veronika

Vlahović

Marta

Vuković

Popis obavijesti