KATEDRA ZA UPRAVNO PRAVO:
Praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

Slikovni rezultat za ustavni sud


Sudska praksa

Slikovni rezultat za law


Poštovane kolegice i kolege,

seminarske grupe koje će zajednički rješavati postavljene zadatke su sljedeće:

1. grupa:

Mihaela Gojak

Doris Gulija

Eva Maria Ivanko

Jakov Kević

Sabina Križanić

Tea Marjanović

Viktorija Puzak

 

2. grupa:

Luka Renić

Karla Ressler

Hana Rogić

Juraj Rogić

Marko Samac

Nikola Sertić

Ana Sever

 

3. grupa: 

Leia Smiljanić

Madalena Smoljan

Lovro Širić

Nikolina Špoljarec

Marinela Štrk

Doroteja Šturm

Lorena Švaco

 

4. grupa:

Luka Švić

Katarina Topić

Ana Vidović

Borna Vlašić

Lucija Zelenković

Ana Žagar

Karolina Žalac

 

Svaka grupa mora odabrati jednoga između svojih članova koji će na seminarskom sastanku izložiti zaključke do kojih je grupa došla u rješavanju postavljenih pitanja i problema. Izlagači se moraju mijenjati, tj. nitko ne smije izlagati više od dva puta. Izlagači će izlagati usmeno te moraju imati uključenu kameru i mikrofon na računalu ili drugom uređaju.

 

Problemska pitanja moći ćete pronaći na Merlinu u rubrici Upravno pravo seminar GR1.

 

Srdačan pozdrav,

 

Marko Šikić

 

Popis obavijesti