KATEDRA ZA UPRAVNO PRAVO:
Praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

Slikovni rezultat za ustavni sud


Sudska praksa

Slikovni rezultat za law


Poštovane kolegice i kolege,

s obzirom da se prošli put niste uspjeli priključiti sastanku za vježbe iz predmeta Osnove upravnog prava šaljemo novu poveznicu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGNlMzUwMmQtM2U2YS00OGE2LTk2ODgtY2Y5ZTdmZTk2ODI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227348fde5-2afc-4e4c-870f-f174344da12a%22%2c%22Oid%22%3a%22afad17ef-0e42-4299-8b76-cff4492f4a8b%22%7d

Termin vježbi i dalje je četvrtkom od 16h.

 

Srdačan pozdrav.

 

 

 

Popis obavijesti