KATEDRA ZA UPRAVNO PRAVO:
Praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

Slikovni rezultat za ustavni sud


Sudska praksa

Slikovni rezultat za law


Poštovane kolegice i kolege,

usmeni ispiti iz svih kolegija održavaju se uživo u kabinetima nastavnika ili manjim dvoranama uz poštovanje svih propisanih protuepidemijskih mjera, tj. održavanjem međusobne fizičke udaljenosti studenata i nošenjem zaštitnih maski. U mjeri u kojoj je to moguće osigurat će se javnost ispita.    

Iznimno, student/ica može polagati usmeni ispit online ako to zahtijevaju zdravstveni razlozi. Odluku o tome u svakom pojedinom slučaju na zahtjev studenta/ice donosi prodekanica/prodekan uz predočenje odgovarajuće liječničke dokumentacije. Zahtjev za polaganjem usmenog ispita online podnosi se najkasnije 48 sati prije održavanja ispita.

Popis obavijesti