KATEDRA ZA UPRAVNO PRAVO:
Praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

Slikovni rezultat za ustavni sud


Sudska praksa

Slikovni rezultat za law


Poštovane kolegice i kolege,

na ispitnom roku iz Upravnog prava koji će se održati 9. prosinca 2022. ispit će se održat će putem Merlina (e-kolegij Upravno pravo Turnus A) te preko komunikacijske platforme Google Meet.

Ako niste upisani u e-kolegij Upravno pravo (Turnus A) molimo Vas da se hitno javite gospodinu Krunoslavu Fučkoru na mail: krunoslav.fuckor@pravo.hr radi upisa u Merlin za akademsku godinu 2022/2023 - https://moodle.srce.hr/2022-2023/

Popis obavijesti