Obavijesti
Prof.dr.sc. Robert Podolnjak autor je poglavlja o pravnom uređenju referenduma u Republici Hrvatskoj (str. 155.-175.) kao dio izdanja  "The Legal Limits of Direct Democracy: A Comparative Analysis of Referendums and Initiatives across Europe " (Daniel Moeckli, Anna Forgács, Henri Ibi (ur.), Edward Elgar Publishing, srpanj 2021.). Knjiga istražuje odnos između narodnog suvereniteta i načela vladavine prava u kontekstu pojačanog korištenja instrumenata neposredne demokracije. Definirajući taj odnosn kao jedno od najvažnijih političkih pitanja našeg vremena, ova važna i pravodobna knjiga pruža dubinsku analizu ograničenja referenduma i građanskih inicijativa, kao i sustava nadzora njihovog poštovnja u jedanaest europskih država. Deseto poglavlje posvećeno je pravnom okviru Republike Hrvatske kao predstavnika "mladih demokracija", koji omogućava korištenje niza instrumenata neposredne demokracije na državnoj, ali i lokalnoj/regionalnoj razini. To Hrvatsku čini zemljom značajnih mogućnosti za neposredno odlučivanje građana. Ipak, prof.dr.sc. Podolnjak ocjenjuje da su ovi instrumenti u nekim važnim aspektima nedosljedni i (u slučaju referenduma narodne inicijative) suočeni sa značajnim proceduralnim preprekama koje otežavaju njihovu praktičnu primjenu. Kao najznačajniji ustavni problem vezan za funkcioniranje neposredne demokracije prof.dr.sc. Podolnjak identificira manjkavost ustavnog i zakonskog uređenja referenduma narodne inicijative. Kao drugi važan problem ističe izostanak ustavnih granica glede pitanja koja (ne) mogu biti iznesena na referendum. Posljedično, na nacionalnoj su razini u tri desetljeća hrvatskog Ustava održana tek tri referenduma (tek jedan od kojih na zahtjev građana) i ne mnogo više njih na lokalnoj/regionalnoj razini. 
Doc.dr.sc. Ana Horvat Vuković jedna je od tri finalistice za dodjelu nagrade Justitia Awards 2021. (kategorija "Academia"). Ceremonija dodjele održati će se 10. rujna 2021. u sklopu Međunarodne konferencije žena u pravu koju organizira inicijativa Women in Law, kao dio European Women Lawyers Association. Dvanaest finalistica odabrano je između više od 80 kandidatkinja iz 19 zemalja.
  izv.prof.dr.sc. Đorđe Gardašević autor je poglavlja pod nazivom "P opular Initiatives, Populism and the Croatian Constitutional Court ", kao dio izdanja " Populist Challenges to Constitutional Interpretation in Europe and Beyond " (Fruzsina Gárdos-Orosz i Zoltán Szente (ur.), Routledge, svibanj 2021.). Knjiga istražuje međuodnos između populizma/populističkih režima te metoda ustavnog tumačenja koje ti režimi primjenjuju, te nudi odgovore na pitanje jesu li suvremene populističke vlade i pokreti razvili tj. potakli nove, specifične ustavne teorije, doktrine i metode tumačenja ili su njihovi ustavni i drugi najviši sudovi pak ostali vjerni starim, tradicionalnim interpretativnim sredstvima u rješavanju ustavnih sporova. Poglavlje II. posvećeno je istraživanju ove teme iz komparativne perspektive, prikazujući stanje u onim europskim državama gdje je populizam najviše razvijen, a među kojima su Austrija, Češka, Grčka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo.  
U izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava), u uredništvu akademika Arsena Bačića objavljena je 60. knjiga nakladničke cjeline "Modernizacija prava" pod nazivom ' Ustavne promjene i političke nagodbe - Republika Hrvatska između ustavne demokracije i populizma ', s radovima članova Katedre za ustavno pravo.
S obzirom na kontinuirano lošu epidemiološku situaciju i dužnost Fakulteta da primarno zaštiti sigurnost i zdravlje svojih studentica/studenata i zaposlenih, ispiti u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021. provodit će se u  online  okruženju.