COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW AND POLITICAL INSTITUTIONS II:
Katedra za ustavno pravo English
Comparative Constitutional Law and Political Institutions II
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
News - Archive
Return

Results 0 - 0 of 0
Page 1 of 0
Results per page: 
No news!
Frequently asked questions
Comparative Constitutional Law and Political Institutions II
Study: Public Law and Public Administration - 2. semester
Code: 166967
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
prof. dr. sc. Robert Podolnjak
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković
Basic data
Comparative Constitutional Law and Political Institutions II Public Law and Public Administration - 2. semester
3.0 166967
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov Trg Republike Hrvatske 3, room 13
prof. dr. sc. Robert Podolnjak Trg Republike Hrvatske 3, room 14
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević Gundulićeva 10, room 20
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković Trg Republike Hrvatske 3, room 10
Literature
REQUIRED: Smerdel, Branko; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013)
REQUIRED: Besselink, L; Bovend Eert, P; Broeksteeg, H; De Lange, R; Voermans, W. (ur.); Constitutional Law of the EU Member States; Deventer Kluwer (2014)
REQUIRED: Basta Fleiner, Lidija i Marinković, Tanasije (ur.); Key Developments in Constitutionalism and Constitutional Law; Eleven International Publishing (2014)
REQUIRED: Basta Fleiner, Lidija i Marinković, Tanasije (ur.); Key Developments in Constitutionalism and Constitutional Law; Eleven International Publishing (2014)
REQUIRED: Smerdel, Branko; Gardašević, Đorđe (ur.); Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi (odabrana poglavlja); Hrvatska udruga za ustavno pravo (2011)
REQUIRED: Smerdel, Branko; Temeljne značajke ustavnog poretka Republike Hrvatske na dvadesetu obljetnicu "božićnog Ustava", Ustav Republike Hrvatske, Foretić, Davorka (ur.); Novi informator d.o.o. (2010), str. 85-155
REQUIRED: Smerdel, Branko; Kako odgovoriti na prijeteću krizu ustavnog sudstva?, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 64 (2016.) 6406; (2016), str. 1-3
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Evolucija predsjedničke vlade u SAD: Kongresni veto; Pravni fakultet u Zagrebu (1986)
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Načela Opće deklaracije o ljudskim pravima i Hrvatski ustav, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 48 (1998.)6; (1998), str. 733-739
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Hrvatski pravni sustav i ustavno načelo vladavine prava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 6/2001; (2001), str. 1149.-1162
RECOMMENDED: Smerdel, Branko i Gardašević, Đorđe; The notion of Security and Free Access to Information Creation and Development, Politics in Central Europe - The Journal of the Central European Political Science Association 2 (2006/2007) 2; (2006), str. 24-37
RECOMMENDED: Radna skupina predsjednika RH; Radna skupina predsjednika RH: Izrada stručne podloge mogućeg prijedloga ustavnih promjena, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 50, 3/2000; (2000), str. 373-450
RECOMMENDED: Barić, Sanja; Kostadinov, Biljana; Sudski nadzor referendumskih odluka u saveznim državama SAD-a, Hrvatska javna uprava, Časopis za teoriju i praksu javne uprave, 6 (2006.) 3; (2006), str. 57-84
RECOMMENDED: Kostadinov, Biljana; Ustavni identitet i materijalna kontrola ustavnosti ustavnih promjena - Austrija, Češka, Indija, Italija i Republika Hrvatska, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 5946; (2011)
RECOMMENDED: Gardašević, Đorđe; Pravo na javno okupljanje u hrvatskom i komparativnom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 48 (2011.) 3; (2011), str. 487-519
RECOMMENDED: Gardašević, Đorđe; Pojam temeljnih prava i Ustav Republike Hrvatske, u: Ustavi i demokracija: strani utjecaji i domaći odgovori (urednici: Jakša Barbić i Arsen Bačić); Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2012), str. 285-310
RECOMMENDED: Horvat Vuković, Ana; Nacionalne manjine: ustavna jamstva i izgledi provedbe, u: Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske, Bačić, Arsen (ur.); Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2011), str. 457-472
Description
Exam dates
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply