OBAVIJESTI:
Ustavno pravo (predmet)
Obavijesti
Za sve studente koji kolegij "Ustavno pravo" upisuju od ak.god. 2020./2021. nadalje , vrijedi promijenjena obavezna literatura:   Branko Smerdel, Ustavno uređenje europske Hrvatske, II. promijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb, 2020.