:
Organizacija porezne službe

Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela.

 

Pisani ispit

Pisani dio ispita održat će se putem Merlin sustava, sukladno prethodno objavljenom rasporedu (u pravilu, u 10 sati). Studentima se preporučuje da ranije pristupe sustavu kako bi mogli započeti s rješavanjem testa na vrijeme.

Pisani dio ispita sastoji se od tri problemska zadatka pri čemu je naglasak stavljen na provjeru znanja, razumijevanja i povezivanja, a ne reprodukciju gradiva. U tom smislu, pitanja će sadržavati kratak opis problemske situacije i pitanje na temelju kojeg se provjerava povezivanje te situacije sa gradivom iz ispitne literature (udžbenika i propisa) (v. primjer niže).

Vrijeme predviđeno za pisanje testa je 30 minuta.

Odgovori se ocjenjuju na skali od 0 do 4 boda. Negativnih bodova nema. Ukupan broj bodova koji se može postići na testu je 12. Za pozitivan test potrebno je ostvariti 6 bodova. 

Obavijest o vremenu i načinu objave rezultata pisanog dijela ispita bit će postavljena na dan održavanja ispita.

Primjer problemskog zadatka s odgovorom za 4 boda

  • Objasnite koja je razlika između Porezne uprave i Državne geodetske uprave, s organizacijskog aspekta.
  • Odgovor: Unatoč visokom stupnju samostalnosti Porezne uprave, riječ je o upravnoj organizaciji u sastavu Ministarstva financija, dok je Državna geodetska uprava samostalno tijelo državne uprave osnovano posebnim zakonom. Porezna uprava, kao upravna organizacija u sastavu ministarstva, osnovana je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija.

 

Usmeni ispit

Studenti koji polože pisani dio ispita, pristupaju usmenom dijelu ispita putem poveznice na Google Meet sastanak koju će im ispitivač poslati po objavi rezultata pisanog dijela ispita.

Popis obavijesti