:
Regulacijski menadžment
Repozitorij
Repozitorij je prazan

Online nastava na predmetu Regulacijski menadžment započinje 25. ožujka 2020.

Više informacija u nastavku!

 

 

 

 

Online nastava na predmetu Regulacijski menadžment započinje 25. ožujka 2020. i provodi se do kraja semestra zajednički za redovite i izvanredne studente. 

Nastava se odvija putem e-kolegija na Merlinu. Svi studenti trebaju u srijedu u 14 sati biti prisutni na kolegiju. Pročitajte obavijest s uputama o kolegiju. 

Ovaj tjedan nastava se odvija u srijedu 14-16.30 i u petak 14-15.30.

Prisutnost se evidentira Redoviti studenti dužni su nazočiti najmanje 8 od 12 tema, a izvanredni najmanje 4 od 12 tema. 

Popis obavijesti