izv. prof. dr. sc. Vanja Branica
izv. prof. dr. sc.
Vanja Branica

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Obiteljska medijacija i mogućnosti primjene u slučajevima međunarodne otmice djece

Branica, Vanja ; Majstorović, Irena ; Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

OBRAZOVANJE OBITELJSKIH MEDIJATORA U HRVATSKOM I MEĐUNARODNOM KONTEKSTU

Branica, V.
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Mediated settlements in- and outside the formal justice system

Branica, Vanja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
UNICEF Regional Conference on Children’s Access to Justice

Socijalni rad u zdravstvu i ostvarivanje prava djece na zdravlje

Branica, Vanja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Pravovremena zaštita prava djece na zdravlje

Socio-kulturne različitosti u supervizijskom kontekstu

Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
4. hrvatska konferencija o superviziji Supervizija za suvremene prakse

Edukativna supervizija medijatora roditeljskih sporova

Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Marina ; Urbanc, Kristina ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
4. Hrvatska konferencija o superviziji

Students’, caretakers’ and decision-makers’ perception of support in higher education for students with in-care experience

Urbanc, Kristina ; Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Resources and challenges of family mediation in Croatia Resources and challenges of family mediation in Croatia

Urbanc, Kristina ; Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
15th TiSSA TiSSA Plenum Conference

Analyses of judges' perspective in family mediation – contribution to the development of new modality of work

Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja ; Urbanc, Kristina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Book of Abstracts of ERFCON 2017 - The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences at University of Zagreb,

IZAZOVI STUDIRANJA MLADIH ODRASLIH U ALTERNATIVNOJ SKRBI U HRVATSKOJ

Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja ; Urbanc, Kristina
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Izazovi multidisciplinarne suradnje: primaljstvo i socijalni rad

Branica, Vanja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Stručno-znanstveni skup Godina primaljstva pri Fakultetu zdravstvenih studija

Iskustva s poučavanjem i provedbom obiteljske medijacije iz perspektive praktikuma poslijediplomskog studija Obiteljska medijacija

Branica, Vanja ; Sladović Franz, Branka ; Urbanc, Kristina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
SIGURNA OBITELJ – STABILNO DRUŠTVO Obitelj u fokusu socijalnog rada

Students, care takers and decision makers perception of higher education for students with in-care experience

urbanc, kristina ; sladović franz, branka ; branica, vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
5th European Conference for Social Work Research (ECSWR) Ljubljana, 22.4. – 24.4.2015.2015

Supervizijska podrška u ostvarenju ishoda učenja terenske prakse

Majdak, Marijana ; Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti

Multidimenzionalna analiza socijalne uključenosti djece s teškoćama i studenata s invaliditetom u obrazovnom procesu-kvalitativno istraživanje

Urbanc, Kristina ; Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina ; Branica, Vanja
, 2014.

Samoprocjena kompetencija i znanja o obiteljskoj medijaciji stručnjaka socijalne skrbi

Branica, V. ; Sladović Franz, B. ; Ajduković, M.
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
6. SIMPOZIJ SOCIJALNIH RADNIKA ; Profesija socijalnog rada: identitet, integritet i realitet

Teorija socijalnog rada

Knežević, Mladen ; Miljenović, Ana ; Branica Vanja
Autorske knjige, 2013.

The relevance and experience of education from the perspective of Croatian youth in-care

Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Child Welfare in Croatia: History and Current Position

Branica, Vanja ; Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2012.

Role of doctoral study in development of social work practice and competence: Croatian experience

Urbanc, Kristina ; Ajduković, Marina ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
SOCIAL ACTION IN EUROPE, SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC CHALLENGES

The role of theory and competences based approach in social care system reform and MA social work education in Croatia

Urbanc, Kristina ; Branica, Vanja ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Application of Global Standards for Education Development by IASSW i IFSW - A Ten Years After

IV. konferencija socijalnih radnika: Siromaštvo, socijalna isključenost i socijalni rad. Opatija, 04.- 06. Listopada 2010.

Branica, Vanja ; Delale Eva Anđela
, 2010.

Briga za siromašne kao ishodište profesije socijalnog rada

Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Siromaštvo, socijalna isključenost i socijalni rad

Percepcija stručnjaka o očevima u provedbi nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi

Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja
Stručni radovi, 2010.

Comparing Educational Outcomes Before and After the Bologna Reform – Competencies of Helping Professions Students

Ricijaš, Neven ; Huić, Aleksandra ; Branica, Vanja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
The European Conference on Educational Research

Kako definirati i mjeriti kompetencije studenata – validacija skale percipirane kompetentnosti za psihosocijalni rad

Huić, Aleksandra ; Ricijaš, Neven ; Branica, Vanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Some Reflections on Social Work in Croatia (1945 - 1989)

Ajduković, Marina ; Branica, Vanja
Poglavlja u knjigama, 2009.

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE – razvoj i validacija Skale percipirane kompetentnosti za psihosocijalni rad

Huić, Aleksandra ; Ricijaš, Neven ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Savremeni trendovi u psihologiju

Institucionalna skrb za siromašnu i nezbrinutu djecu u gradu Zagrebu od 1900. do 1940.

Branica, Vanja
Doktorske disertacije, 2009.

Child welfare as prime-mover of social actions and social work development

Branica, Vanja ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
1st ENSACT Joint Conference, Social action in Europe: Different legacies & common challenges?

Social work theory and its role in development of practice and competences

Urbanc, Kristina ; Ajduković, Marina ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
1st ENSACT Joint Conference, Social action in Europe: Different legacies & common challenges?

Social work in socialism – legacy of continuity or discontinuity of social work development in Croatia?

Ajduković, Marina ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
1st ENSACT Joint Conference, Social action in Europe: Different legacies & common challenges?

Kompetencije za psihosocijalni rad - percepcija studenata pomagačkih struka

Huić, Aleksandra ; Ricijaš, Neven ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Naučno-stručni skup: 1. kongres psihologa Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem

The Paths of the Social Work History Research in Croatia

Ajduković, Marina ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
34th Biennial Congress of the International Association of Schools of Social Work ; Theme: Transcending Global-Local Divides: Challenges for Social work Education and Practice

Role of Doctoral Study in the development of Social Work as a Profession: Croatian Experience

Aduković, Marina ; Urbanc, Kristina ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
34th Biennial Congress of the International Association of Schools of Social Work ; Theme: Transcending Global-Local Divides: Challenges for Social work Education and Practice

Vloga doktorskega študija pri razvoju socialnega dela - izkušnje iz Hrvaške

Ajduković, M. ; Urbanc, K. ; Branica, V.
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Stress of children in public care in Croatia: Implication for social workers

Branica, Vanja ; Rajhvajn Bulat, Linda
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
34th Biannual Congress of the International Association of Schools of Social Work (IASSW) - Transcending Global-Local Divides

Obilježja uloge očeva u socijalnoj skrbi za djecu

Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
III. Konferencija socijalnih radnika Republike Hrvatske

Children Mental Health Follow-Up in Youth Communities of the SOS-Children’ s Village

Rajhvajn Bulat, Linda ; Branica, Vanja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
8th Alps-Adria Psychology Conference

Impact of stress and daily hassles on mental health of children in public care in Croatia

Rajhvajn Bulat, Linda ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
XXIX International Congress of Psychology

Prikaz knjige - Karen Lyons i Sue Lawrence (ur.): Social Work in Europe: Education for Change

Branica, Vanja
, 2008.

Uloga doktorskog studija u razvoju socijalnog rada kao profesije u Hrvatskoj

Ajduković, Marina ; Urbanc, Kristina ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
3rd Congress of Social Work in Slovenia

Education of Social Workers: Reflections in Social Work Practice

Branica, Vanja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Contemporary Challenges in Theory and Practice of Social Work and Social Policy

Kompetencije u socijalnom radu iz perspektive studija socijalnog rada

Branica, Vanja ; Urbanc, Kristina ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Kvaliteta i profesionalna odgovornost u socijalnom radu

Prikaz Prve hrvatske konferencije o superviziji

Branica, Vanja ; Rajhvajn, Linda
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Prikaz skupa - Socijalni rad i profesionalnost u prostoru alpe-adria

Ajduković, Marina ; Branica, Vanja
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Ethnicity as a theme in the curriculum and research of the Department of Social Work

Delale, Eva Anđela ; Branica, Vanja
Poglavlja u knjigama, 2007.

The Male and/or Female Beginnings of Social Work Education in Croatia: An Analysis of Graduation Theses Topics

Ajduković, Marina ; Branica, Vanja ; Vejmelka, Lucija
Poglavlja u knjigama, 2007.

Measuring Educational Outcomes in Higher Education – General and Specific Competencies for Psychosocial Work

Huić, Aleksandra ; Ricijaš, Neven ; Branica, Vanja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
European Conference of Educational Research : Contested Qualities of Educational Research

Korištenje tehnike analize sadržaja - primjer analize web foruma studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu

Branica, Vanja ; Rajhvajn, Linda
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima (7 ; 2007)

Psihosocijalna pomoć primjerena specifičnostima roda i spola - Iskustva stručnjaka Centra za socijalnu skrb Zagreb

Rajhvajn Bulat, Linda ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Prevencija-(Re)habilitacija-Psihoedukacija - kroz interdisciplinarnost

Zadovoljstvo studijem i samoprocjena kompetentnosti studenata nekih pomagačkih profesija

Ricijaš, Neven ; Huić, Aleksandra ; Branica, Vanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

DEVELOPMENT OF SOCIAL WORK IN CROATIA - From charity activities to systematic education and profession

Branica, Vanja ; Ajduković Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
IFSW World conference 2006 ; A World Out of Balance – ; ; Working for a New Social Equilibrium

Povijest socijalne politike, socijalnog rada i obrazovanja za socijalni rad u Sloveniji

Branica, Vanja
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Razvoj društvene skrbi za djecu u prvoj polovini 20. stoljeća

Branica, Vanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Počeci socijalnog rada u Hrvatskoj između dva svjetska rata

Ajduković, Marina ; Branica, Vanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Training social work skills : a model for integrating theory and practice

Branica, Vanja ; Knežević, Mladen
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
IFSW World conference 2006

Zadovoljstvo studijem, interesi i samoprocjena studenata psihologije, socijalnog rada i socijalne pedagogije za budući rad u praksi

Huić, Aleksandra ; Ricijaš, Neven ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
Znanstvena psihologijska konferencija "Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji"

Samoprocjena kompetentnosti studenata nekih pomagačkih profesija za budući rad u praksi

Huić, Aleksandra ; Ricijaš, Neven ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
13. godinšnja konferencija hrvatskih psihologa: "Vrijednosti, odgovornosti i tolerancija u društvu koje se mijenja"

Mogući pristup rodu i spolu u socijalnom radu

Branica, Vanja
Stručni radovi, 2004.