izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc.
Vedran Đulabić

Izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić, izvanredni profesor na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu na poslijediplomskom studiju upravno-političkih znanosti. Magistrirao s temom Upravni aspekti regionalne politike, a doktorirao na temi Utjecaj institucionalnog okvira regionalne politike na regionalnu samoupravu. Tijekom studija bio demonstrator na Katedri za upravnu znanost, dobitnik dekanove nagrade, kao i stipendije Sveučilišta u Zagrebu za najbolje studente Sveučilišta.

Sudjeluje u izvođenju nastave na pravnom studiju i studiju socijalnog rada, te na stručnom preddiplomskom i specijalističkom studiju javne uprave i stručnom poreznom studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje u nastavi doktorskom studiju Javno pravo i javna uprava Pravnog fakulteta u Zagrebu i na specijalističkom poslijediplomskim studijima Javna uprava i Upravljanje gradom koji se izvode u okviru Centra za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu, te preddiplomskom studiju Vojno vođenje i upravljanje. U okviru Erasmus programa za nastavno osoblje boravio je na Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW (Koeln, Njemačka). 

Koautor je nekoliko udžbenika i knjiga (Upravna znanost – javna uprava u suvremenom europskom kontekstu, 2014.; Decentralizacija, 2011.; Javna uprava – nastavni materijali, 2006.), a 2007. je objavio samostalnu knjigu Regionalizam i regionalna politika. Pored toga, objavio je petnaestak recenziranih znanstvenih radova, te oko trideset stručnih radova, prikaza, komentara i drugih stručnih tekstova. Sudjelovao je na pedesetak znanstvenih i stručnih konferencija i okruglih stolova u Hrvatskoj i inozemstvu posvećenih javnoj upravi, lokalnoj samoupravi, regionalizmu, fondovima EU, upravnom kapacitetu za pristupanje EU, modernizaciji zakonodavnog procesa, itd.

Od listopada 2005. izvršni je urednik znanstveno-stručnog časopisa za teoriju i praksu javne uprave Hrvatska javna uprava iz Zagreba, a od siječnja 2011. kad časopis unaprjeđuje konepciju i mijenja ime postaje pomoćnik glavnog urednika časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava (status A1 časopisa kod MZOS). Od listopada 2008. glavni urednik biblioteke Priručnici za stručno usavršavanje koja izlazi u okviru Instituta za javnu upravu iz Zagreba. U navedenoj biblioteci uredio je i priredio za tisak desetak priručnika jednog ili više autora.

Sudjelovao je u pregovaračkom timu Republike Hrvatske i EU u okviru poglavlja 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata te na različitim znanstvenim i policy projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, Ministarstva uprave, ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Pravnog fakulteta u Zagrebu, Grada Zagreba, Europske unije (CARDS, PHARE, IPA), OECD/Sigma inicijative, Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), Svjetske banke, programa COST EU, kao i bilateralnim projektima sa Francuskom i Slovenijom. Projekti su realizirani u Hrvatskoj i inozemstvu te su posvećeni modernizaciji i europeizaciji različitih aspekata javne uprave, poput modernizacije i pojednostavljenja upravnog postupka, jačanja upravnih kapaciteta za regionalni razvoj, funkcionalnog pregleda tijela državne uprave, poboljšanja odnosa građana s tijelima javne uprave, procjene upravnog kapaciteta zemalja potencijalnih kandidatkinja za članstvo u EU, itd.

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 2001

Godina magistriranja: 2007

Godina doktoriranja: 2011

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
+385-(0)1-48-95-629
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 29
Katedra/služba:
Upravna znanost
Konzultacije:

Petkom od 13:00-14:30h

Osobna stranica na Webu:
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

UPRAVNA ZNANOST Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu

Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Lalić Novak, Goranka
Udžbenik, 2021.

Županije i sudjelovanje građana

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2021.

Mogu li se nove izmjene propisa o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi smatrati reformom

Đulabić, Vedran
Stručni radovi, 2021.

Posebnosti obavljanja službi od općeg gospodarskog interesa i uloga javne vlast

Đulabić, Vedran ; Franić, Daniela
Poglavlja u knjigama, 2021.

Razvoj službi od općeg interesa u pravu i politici Europske unije i njihov utjecaj na Republiku Hrvatsku

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2021.

Održavanje sjednice predstavničkog tijela JLP(R)S-a korištenjem sredstava informacijsko- komunikacijske tehnologije

Đulabić, Vedran
Drugi radovi u časopisima, 2020.

LOKALNA SAMOUPRAVA I LOKALNA DEMOKRACIJA U HRVATSKOJ: KOLIKO PROSTORA ZA DEMOKRATSKE INOVACIJE?

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2020.

Kvaliteta lokalne demokracije u Hrvatskoj

Đulabić, Vedran
, 2019.

Co-production of local public services in the context of post-socialist transition in Croatia

Đulabić, Vedran ; Škarica, Mihovil
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Public administration in a democratic society: thirty years of democratic transition in Europe

UTJECAJ VANJSKOG UGOVARANJA (OUTSOURCING) NA STATUS JAVNIH ZAPOSLENIKA

Đulabić, Vedran ; Franić, Daniela
Poglavlja u knjigama, 2019.

Lokalna samouprava i decentralizacija u Hrvatskoj

Đulabić, Vedran
Autorske knjige, 2018.

Evaluation of the Decentralisation Programme in Croatia: Expectations, Problems and Results

Koprić, Ivan ; Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2018.

Pravni položaj vjerskih i nacionalnih manjina u multi-kulturalnom društvu: primjer Hrvatske

Đulabić, Vedran ; Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Međukulturalni i međureligijski dijalog: pozitivno iskustvo Hrvatske u europskom kontekstu

Regionalism and Sub-Regional Representation: A Guide to the County Transformation of Croatia

Đulabić, Vedran ; Čepo, Dario
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Removal of administratice barriers through the recent procedural simplifications in Slovenia and Croatia

Polonca, Kovač ; Đulabić, Vedran ; Čičin-Šain, Nevia
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Lokalna i regionalna samouprava i korištenje sredstava iz fondova Europske unije

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2017.

Javna uprava: poticaj ili prepreka društvenom razvoju?

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2017.

Utjecaj instrumenata javnog menadžmenta na odnose građana i uprave

Đulabić, Vedran ; Džinić, Jasmina ; Manojlović, Romea
Poglavlja u knjigama, 2017.

Prenova postopka izdaje gradbenih dovoljenj v Sloveniji in na Hrvaškem z usmerjenostjo k investitorjem

Sever, Tina ; Đulabić, Vedran ; Kovač, Polona
Poglavlja u knjigama, 2016.

Legal Remedies in Administrative Procedures in Western Balkans

Koprić, Ivan ; Kovač, Polonca ; Đulabić, Vedran ; Džinić, Jasmina
Autorske knjige, 2016.

Regional Analysis of Construction Permitting Procedures in Slovenia and Croatia

Sever, Tina ; Đulabić, Vedran ; Kovač, Polona
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Local Government and Local Public Services in Croatia

Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2016.

EUROPEAN STANDARDS FOR LOCAL PUBLIC SERVICES AND THEIR APPLICATION IN CROATIA

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2016.

Services of General Interest and Europeanization of Health Policy in Croatia

Đulabić, Vedran ; Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Međunarodni znanstveni skup - 4th Bosnian Herzegovinian, Turkish and Croatian Jurist Days

KAKO POBOLJŠATI APSORPCIJSKI KAPACITET ZA KORIŠTENJE STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2015.

Izbor i opoziv lokalnih izvršnih čelnika u svjetlu koncepta dobrog upravljanja

Đulabić, Vedran ; Škarica Mihovil ; Giljević Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Fighting corruption: From Good Governance and Prevention Measures to Law Enforecment and Internatioonal Cooperation

Hrvatska i komparativna javna uprava – statistički podaci za razdoblje 2013.–2014.

Đulabić, Vedran ; Manojlović, Romea
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Upravna znanost - javna uprava u suvremenom europskom kontekstu

Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Lalić Novak, Goranka
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Provision of Public/Social Services in Croatia

Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Jurlina-Alibegović Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
COST WG1 meeting

Regional Self-Government on the Territory of Former Yugoslavia

Đulabić, Vedran
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Trans European Dialogue 7: Conference Strong local governments - communty, strategy, integration

European principles of local public services and their application in Croatia

Đulabić, Vedran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
COGITO Hubert Curien bilateral project 2013.-2014., Final conference of the project: Good local governance: local public services in France and Croatia in the context of the European subsidiarity principle

MOGUĆNOSTI I RIZICI PRIMJENE TRŽIŠNIH INSTRUMENATA U JAVNOJ UPRAVI

Đulabić, Vedran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Od javnog prema privatnom? Privatizacija i outsourcing javnih usluga

Kohezijska politika Europske unije kao instrument razvoja Hrvatske

Đulabić, Vedran
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

New Wine in Old Wineskins: General Administrative Procedure and Public Administration Reform in Croatia

Đulabić, Vedran
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu

Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Lalić Novak Goranka
Autorske knjige, 2014.

U kojem smjeru razvijati lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Hrvatskoj?

Đulabić, Vedran
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Kakvu Hrvatsku hoćemo?

Lokalna samouprava i lokalni izbori


Uredničke knjige, 2013.

34. godišnja konferencija Europske grupe za javnu upravu (European Group for Public Administration – EGPA), Bergen, 5.-8. rujna 2012.

Đulabić, Vedran
, 2013.

SERVICES OF GENERAL INTEREST IN THE LAW OF THE EUROPEAN UNION AND UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION

Đulabić, Vedran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
20th Days of Slovenian Public Administration

Europeizacija javnih službi i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Đulabić, Vedran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Jesu li Hrvatskoj potrebne agencije?

Agencije u Hrvatskoj: Regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini


Uredničke knjige, 2013.

Županije u statističkoj i političkoj regionanlizaciji Hrvatske

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2013.

Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj


Uredničke knjige, 2013.

Dvije godine Hrvatske i komparativne javne uprave – statistički podaci za 2011. i 2012.

Đulabić, Vedran ; Manojlović, Romea
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Konferencija Regional Development in South East Europe: Challenges – Opportunities – Solutions

Đulabić, Vedran
, 2012.

Konferencija Democracy as Idea and Practice

Đulabić, Vedran
, 2012.

Prikaz knjige: Verhoest, Koen, Van Thiel Sandra, Bouckaert Geert, Laegreid Per (eds) (2012) Government Agencies: Practice and Lessons from 30 Countires

Đulabić, Vedran
, 2012.

Regionalism and Regional Policy in Croatia: Connection or Disconnection

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2012.

Apsorpcijski kapacitet i korištenje sredstava fondova Europske unije: izazovi i prilike za Hrvatsku

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2012.

Regional Policy and the Various Statuses of Local Units in Croatia

Đulabić, Vedran ; Škarica, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Strengthening policy capacity for regional policy: Croatian experiences from national and subnational government

Đulabić, Vedran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Conference of the International Political Science Association

EU COHESION POLICY IN NATIONAL CONTEXT: TOWARDS MULTI-LEVEL GOVERNANCE OR NOT?

Đulabić, Vedran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
European Administrative Space – Balkan Realities

Regionalismo y desarrollo regional en Croatia: conexion o desconection?

Đulabić, Vedran
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Razvoj i modernizacija regionalne samouprave u Hrvatskoj

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2011.

Novine u regionalnom razvoju i regionalnoj politici

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2011.

Utjecaj institucionalnog okvira regionalne politike na regionalnu samoupravu

Đulabić, Vedran
Doktorske disertacije, 2011.

Regionalism and Regional Policy in Croatia

Koprić, Ivan ; Đulabić, Vedran
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
OLA Conference: Regions, Regionalization and Regionalism in Europe

Administrative Aspects of Regional and Cohesion Policy in Croatia: In Search for a Better Coordination of Parallel Processes

Đulabić, Vedran ; Manojlović, Romea
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Decentralizacija

Kregar, Josip ; Đulabić, Vedran ; Gardašević, Đorđe ; Musa, Anamarija ; Ravlić, Slaven ; Rogić Lugarić, Tereza
Autorske knjige, 2011.

Administrative Aspects of Regional and Cohesion Policy in Croatia: In Search for a Better Coordination of Parallel Processes

Đulabić, Vedran ; Manojlović, Romea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
On the way to EU membership : Present and future challenges for candidate and potential candidate countries

Trendovi razvoja regionalne samouprave u Europi i pouke za Hrvatsku

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2010.

The Various Statuses of Local Units in Croatia: Case of Lagging and Geographically Specific Areas

Đulabić, Vedran ; Škarica, Mihovil
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
The Various Possible Statuses of Capital Cities and Local Authorities/Les différents statuts possibles des autorités municipales/ Konsolidacija ili fragmentacija lokalnih vlasti u Europi

Zakon o općem upravnom postupku, s poveznicama i kazalom

Đulabić, Vedran ; Rajko, Alen
, 2009.

Pogovor: Modernizacija općeg upravnog postupka u Hrvatskoj 2009. godine

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2009.

Zakon o općem upravnom postupku s poveznicama i kazalom


Uredničke knjige, 2009.

Strategija razvoja lokalne samouprave u RH - prilog raspravi

Đulabić, Vedran
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Ustrojstvo i vođenje društva - Kakvu Hrvatsku hoćemo?

Novi zakon o općem upravnom postupku kao poluga modernizacije hrvatske javne uprave

Đulabić, Vedran
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Primjena upravnih ugovora u lokalnoj i regionalnoj samoupravi

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2009.

Javne službe (službe od općeg interesa) i nova regulacija općeg upravnog postupka

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2009.

Europeizacija hrvatskog upravnog postupovnog prava

Koprić, Ivan ; Đulabić, Vedran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Novi Zakon o općem upravnom postupku

Europeizacija hrvatskog upravnog postupovnog prava

Koprić, Ivan ; Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2009.

Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj


Uredničke knjige, 2009.

Novi zakon o općem upravnom posptupku kao poluga modernizacije hrvatske javne uprave

Đulabić, Vedran
Radovi u postupku objavljivanja, 2009.

Javne službe (službe od općeg interesa) i nova regulacija općeg upravnog postupka

Đulabić, Vedran
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Savjetovanje „ Novi Zakon o općem upravnom postupku i modernizacija hrvatske uprave“

Novi Zakon o općem upravnom postupku

Đulabić, Vedran
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Tribina Instituta za javnu upravu (sekcija prvostupnika javne uprave) "Novi Zakon o općem upravnom postupku"

Zaštita okoliša – izazov regionalnoj politici EU

Đulabić, Vedran
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Izazovi zaštite okoliša – europske politike, financiranje, praksa

Novo službeničko zakonodavstvo u lokalnoj samoupravi


Uredničke knjige, 2009.

Civil Service Training Systems in the Western Balkan Region(Analysis and Overview of Civil Service Training Systems in Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Serbia, Macedonia, and Montenegro)

Đulabić, Vedran ; Vukojičić Tomić Tijana
, 2008.

Država i uprava : Zbornik radova posvećen akademiku Eugenu Pusiću u povodu 90. rođendana

Kregar, Josip ; Prpić, Ivan ; Koprić, Ivan ; Pavić, Željko ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Marčetić, Gordana ; Pičuljan, Zoran ; Posavec, Zvonko ; Šimonović, Ivan.
Autorske knjige, 2008.

Nova europska pravna regulacija službi od općeg interesa

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2008.

Europski standardi regulacije službi od općeg interesa : (kvazi)nezavisna regulacijska tijela u izgradnji modernog kapitalizma

Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Nova europska regulacija službi od općeg interesa

Đulabić, Vedran
, 2008.

Moderna regionalna politika u Hrvatskoj: stanje i šanse

Đulabić, Vedran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Hrvatska država i uprava – stanje i perspektive (znanstveni skup HAZU)

Građani i javna uprava na primjeru Grada Zagreba: sudionici u demokratskom procesu ili korisnici usluga

Đulabić, Vedran
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Inspekcijski nadzor u zakonodavstvu Republike Hrvatske /položaj inspekcija u sklopu izvršne vlasti/

Berlengi Feliner, Ana ; Benenfeld, Josip ; Bogdanović, Tamara ; Đerđa, Dario ; Đulabić, Vedran ; Jelić, Jadranka ; Karlovčan Đurović, Ljiljana ; Kriletić, Marija ; Koharić, Zdenka ; Kolakušić, Mislav ; Komadina, Borislav ; Kujundžić, Ivica ; Mahović, Robert ; Nađ, Vesna ; Omejec, Jasna ; Pičuljan, Zoran ; Pipunić, Sanda ; Stipić, Milan ; Škember, Ante ; Vezmar Barlek, Inga
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Upravno pravo - Aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse

Nacrt novog Zakona o općem upravnom postupku - dinamika izrade, važnija rješenja i dvojbe

Pičuljan, Zoran ; Đulabić, Vedran ; Mahović, Robert
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2007.
Upravno pravo - aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse

Znanstveni projekt Europeizacija hrvatske javne uprave: utjecaj na razvoj i nacionalni identitet

Đulabić, Vedran
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Statistika, popis članaka i popis recenzenata za časopis Hrvatska javna uprava za 2007.

Đulabić, Vedran
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Upravni aspekti regionalne politike

Đulabić, Vedran
Magistarski radovi, 2007.

Regionalna politika Republike Hrvaške: Analiza ključnih elementov uresničevanja regionalne politike

Đulabić, Vedran
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Europski standardi i budućnost znanstveno-stručnih časopisa - ograničenja i izazovi

Đulabić, Vedran
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Socijalne službe u konceptu službi od općeg interesa

Đulabić, Vedran
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Obrazovanje za javnu upravu: pregled diplomskih programa javne uprave u tranzicijskim zemljama

Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Vukojičić, Tijana ; Škarica, Mihovil ;
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Obrazovanje za javnu upravu: pregled diplomskih programa javne uprave u zapadnoeuropskim zemljama

Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Vukojičić, Tijana ; Škarica, Mihovil ;
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Regionalizam i regionalna politika

Đulabić, Vedran
Autorske knjige, 2007.

Javna uprava - nastavni materijali

Pusić, Eugen ; Ivanišević, Stjepan ; Pavić, Željko ; Ramljak, Milan ; Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran
Autorske knjige, 2006.

Javna uprava : nastavni materijali

Pusić, Eugen ; Ivanišević, Stjepan ; Pavić, Željko ; Ramljak, Milan ; Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran
Ostalo, 2006.

Profesionalni interesi i članstva

Javna uprava i javni menadžment

Lokalna i regionalna samouprava, regionalizam

Kohezijska politika i fondovi Europske unije

Javne službe (službe od općeg interesa)