Vesna Komotar, upr. pravnik
Vesna Komotar,
upr. pravnik

Više

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 615
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 15/I
Katedra/služba:
Referent za administrativne poslove katedre - viši stručni referent