prof. dr. sc. Zdravka Leutar
prof. dr. sc.
Zdravka Leutar

Prof. dr. sc. Zdravka Leutar je redoviti profesor na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rođena je u Tomislavgradu, BiH, i završila osnovnu školu u Tomislavgradu. Maturirala je 1985. u Zagrebu. Studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 1994., a sociologiju je diplomirala 1998. na Institutu za sociologiju na Fakultetu socijalnih i ekonomskih znanosti na Karls Franzens Sveučilištu u Grazu. Doktorsku disertaciju iz Sociologije obitelji je obranila 2000. godine na Karls Franzens Sveučilištu u Grazu pod mentorstvom prof. dr. sc. Maxa Hallera na temu  Familiäre Wertorientierungen in Kroatien im vergleich zu Österreich und Polen. Zaposlena na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1995. kao suradnica na projektu Socijalni rad i socijalna politika u Republici Hrvatskoj, zatim znanstvena novakinja na istoimenom projektu. Od samih početaka rada na fakultetu samostalno vodi seminare, vježbe i praktičnu nastavu na kolegijima: Socijalni rad s obitelji, Savjetovanje, Obiteljska terapija. Od 2001. preuzima kolegij Socijalni rad s osobama s invaliditetom za koji samostalno kreira predavanja, seminare, vježbe i terensku nastavu. Znanstveno nastavno zvanje docentice postiže 2002., izvanredne profesorice 2008. i redovite profesorice 2013., a redovita profesorica u trajnom zvanju od 2018. godine. Katedru Područja socijalnog rada vodi od 2009. godine. Predaje na preddiplomskom, diplomskom Studiju socijalnog rada te postdiplomskom studiju Teorije i metodologije socijalnog rada i vodi više kolegija: Socijalni rad s osobama s invaliditetom, Duhovnost i socijalni rad, Socijalni rad i djeca s teškoćama u razvoju, Socijalni rad i ljudska prava, Odabrana područja socijalnog rada. Područje znanstveno istraživačkog interesa prof. dr. sc. Leutar odnosi se na socijalni rad s osobama s invaliditetom, duhovnost i socijalno djelovanje te socijalni rad i ljudska prava. Do sada je objavila šest autorskih knjiga, jednu uredničku knjigu, sedamdeset sedam znanstvenih i stručnih radova u časopisima, zbornicima radova i poglavlja u knjigama. Voditeljica je znanstveno istraživačkog projekta „Socijalni položaj starijih i osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i zemljama EU“ MZOS-a. Vodila je znanstveni projekt „Socijalni položaj osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“ Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te prvo istraživanje o obiteljima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj „Kvaliteta života obitelji osoba s invaliditetom u Hrvatskoj“. Surađivala je na više znanstveno istraživačkih projekata MZOS-a, poput „Funkcioniranje i osnaživanje obitelji u rizičnim uvjetima u Republici Hrvatskoj“, „Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja u socijalnom radu“, „Socijalna politika i socijalni rad u Republici Hrvatskoj“ i „Jednoroditeljske obitelji u Hrvatskoj“. Rezultate istraživanja je prezentirala na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima. Osmislila je i izvodila nastavu na različitim kolegijima na preddiplomskom studiju na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, diplomskom studiju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i postdiplomskom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Nositeljica je nekoliko kolegija na Studiju socijalnog rada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Prof. dr. sc. Leutar je mentorirala brojne završne i diplomske radove te pet magistarskih radova i dvije doktorske disertacije. Prof. dr. sc. Zdravka Leutar pripada internacionalnoj Družbi Klanjateljica Krvi Kristove. Članica je Vladinog povjerenstva Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom.

Više

Osobna stranica na Webu:
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

ˈYou Don’t Have to Tell Me in Person I’m Not to Your Likingˈ: Experiences of Discrimination of People with Intellectual Disabilities

Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Osobe s invaliditetom u društvu

Leutar, Zdravka : Buljevac, Marko
Autorske knjige, 2020.

Bibliodrama kao pastoralni izazov

Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

KOLIKO SU OSOBE S INVALIDITETOM ZAPRAVO DRUGAČIJE? RAD NA OSVJEŠTAVANJU VLASTITIH STAVOVA, PREDRASUDA I DISKRIMINATORNIH PONAŠANJA

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
X. KONFERENCIJA SOCIJALNIH RADNIKA Drugi i drugačiji

Bibliodrama kao pastorlani izazov

Leutar, Zdravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Znanstveni skup za svećenike Đakovačko – osječke nadbiskupije „Sveto pismo u životu Crkve“.

What about Users' Perspective of Human Rights Violations in Foster Care and Family Homes?

Milić Babić, Marina ; Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
The Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development (SWSD) - ‘Environmental and Community Sustainability: Human Solutions in Evolving Societies’

Being a Mother of a Child with Prader-Willi Syndrome : Experiences of Accessing and Using Formal Support in Croatia

Čagalj, Daria ; Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Podizanje razine svijesti o osobama s duševnim smetnjama kao preventivno djelovanje na stigmu i predrasude u društvu Važnost individualnog pristupa i suradnog odnosa u pristupu i rehabilitaciji osoba s duševnim smetnjama Obitelj kao važan čimbenik podrške i suradnik u interdisciplinarnom pristupu rehabilitacije osobe s duševnim smetnjama Zapošljavanje i radno okupacijske aktivnosti u integraciji osoba s duševnim smetnjama u zajednici

Leutar, Zdravka ; Buljevac, Marko ; Majdak, Marijana ; Stefanović, Mia
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Rehabilitacija osoba s mentalnim teškoćama

Women with disabilities and their lived experiences of physical, psychological and sexual abuse in Croatia

Milić Babić, Marina ; Leutar, Zdravka ; Dowling, Monica
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Bibliodrama u kurikulumu studija socijalnog rada

Leutar, Zdravka ; Leutar, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

„Nekad su mi znali reći da nisam bolja od svog sina“ - stigma obitelji temeljem intelektualnih teškoća člana obitelji

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

BIBLIODRAMA IN SOCIAL WORK

Leutar, Zdravka
, 2017.

BIBLIODRAMA IN SOCIAL WORK

Leutar, Zdravka
, 2017.

Case study: the functioning of paranoid personality with formal and inforomal support and pharmacotherapy

Leutar, Zdravka ; Haupert, Mladen ; Stojanović Babić, Ada ; Sakić, Maristela
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
WPA XVII WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY BERLIN 2017 Psychiatry of the 21. Century: Context, Controversies and Commitment

Attitudes of students towards the inclusion of people with mental disorders in the community

Leutar, Zdravka ; Nižić, Maja ; Budimir Anita ; Bandić, Ivan ; Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
WPA XVII WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY BERLIN 2017 Psychiatry of the 21. Century: Context, Controversies and Commitment

Neki aspekti neovisnog življenja osoba s invaliditetom

Tarandek, Tatjana ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

WHAT DO WE KNOW ABOUT HUMAN RIGHTS OF ADULTS WITH DISABILITIES IN FOSTER CARE? PERSPECTIVES OF PERSONS WITH DISABILITIES AND PROFESSIONALS

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka ; Milić Babić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
20th Biennial International Symposium of INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR SOCIAL DEVELOPMENT

Involvement of blind persons in the community

Leutar, Zdravka ; Klišanin, Ana ; Bandić, Ivan ; Oreč, Anđelka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb

Religious Coping and Stressful Life Situations

Leutar ; Zdravka ; Šesto, Kristina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb

Discrimination against people with mild intellectual disabilities: their experiences in everyday life

Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb

Wheelchair Tennis and Its Impact on People with Physical Disabilities

Leutar, Ivan ; Vrdoljak, Jure ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Duhovnost kao resurs snage i otpornosti obitelji u rizičnim okolnostima

Leutar, Ivan ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Podrška mladima s intelektualnim teškoćama u zajednici zajednica Vjera i svjetlo

Leutar, Zdravka ; Radoš, Marta ; Leutar, Ivan.
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
VII Međunarodna naučno - stručna konferencija "Unapređenje kvalitete života djece i mladih"

Intenzitet stresa kod učitelja u osnovnim školama

Tomašević, Suzana ; Horvat, Gordana ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Sindrom sagorijevanja na poslu djelatnika bankarskog sektora koji su u direktnom kontaktu s korisnicima

Horvat, Gordana ; Tomašević, Suzana ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Poštivanje prava osoba s invaliditetom smještenih u udomiteljskim obiteljima i obiteljskim domovima

Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina ; Leutar, Zdravka
Autorske knjige, 2016.

POČINITELJI SEKSUALNOG NASILJA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA

Buljevac, Marko ; Luketić, Marija ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Diskriminacijska praksa u formalnoj podršci obiteljima osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj i uloga socijalnog rada

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka ; Milić Babić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
Sigurna obitelj - stabilno društvo Obitelj u fokusu socijalnog rada

Percepcija očinstva kod djece koji imaju dijete s teškoćama u razvoju

Bandić, Ivan ; Nižić, Maja ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
VII. konferencija socijalnih radnika

Duhovnost kao resurs snage i otpornosti obitelji u rizičnim okolnostima

Leutar, Ivan ; Penava Tanja ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
VII. konferencija socijalnih radnika, Opatija 12.-14. 10. 2016.

Podrška mladima s intelektualnim teškoćama u zajednici zajednica Vjera i svjetlo

Leutar, Zdravka ; Radoš, Marta ; Leutar, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2016.

Some aspects of parenting adult persons with disability

Penava, Vlatka ; Leutar, Zdravka ; Buljevac Marko, Milić Babić, Marina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Reflective social work practices in contemporary societies: crossed dialogues and new pathways between praxis and research

Invaliditet i neka obilježja osoba s invaliditetom

Leutar, Zdravka
Poglavlja u knjigama, 2015.

Povezanost socijalne podrške i nekih aspekata roditeljstva u obiteljima s djecom s teškoćama u razvoju

Leutar, Zdravka ; Oršulić, Violeta
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Poštivanje prava osoba s invaliditetom smještenih u udomiteljskim obiteljima i obiteljskim domovima – prikaz preliminarnih rezultata projekta

Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina ; Leutar, Zdravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Pravo osoba s invaliditetom na život u zajednici - gdje, s kim i kako?

Metode socijalnog rada s osobama s invaliditetom

Leutar, Zdravka ; Hlupić, Suzana, Vladić, Josipa ; Čaljkušić, Marina.
Ostalo, 2015.

Duhovnost kao resurs osnaživanja u praksi socijalnog rada

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Hlupić, Suzana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
VII. simpozij socijalnih radnika "Praksa socijalnog rada iz perspektive korisnika i stručnjaka" Zadar, 14-16. listopada 2015.

Applying Bibliodrama in the curriculum of Social Work

Leutar, Ivan ; Leutar, Zdravka ; Štambuk Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
SOCIAL WORK EDUACTION IN EUROPE: TOWARDS 2025 ; MILAN, ITALY 29TH JUNE – 2ND JULY 2025

Duhovnost kao resurs osnaživanja u palijativnoj skrbi

Leutar, Zdravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Simpozij o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem Slavonski Brod će se održati od 17. do 18. travnja 2015.

Povezanost socijalne podrške i nekih aspekata roditeljstva u obiteljima s djecom s teškoćama u ravzoju

Leutar, Zdravka ; Oršulić, Violeta
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

ISKUSTVA STRUČNJAKA O NASILJU NAD OSOBAMA S INVALIDITETOM

Šesto, Kristina : Buljevac, Marko : Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Ethical Issues in the Croatian Qualitative Social Work Research with People with Intellectual Disabilities

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
5th EUROPEAN CONFERENCE FOR SOCIAL WORK RESEARCH – ECSWR 2015: RE-VISIONING SOCIAL WORK WITH INDIVIDUALS, COLLECTIVES AND COMMUNITIES: SOCIAL WORK RESEARCH

Zadovoljstvo studijem i samoprocjena kompetentnosti u struci studenata socijalnog rada u Mostaru i Zagrebu

Leutar, Zdravka ; Marija, Žilić
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Socijalna uključenost u zajednicu starijih osoba s invaliditetom

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Marina Mijatović
Stručni radovi, 2014.

Bibliodrama: Osvješćivanje vlastite profesionalne uloge u socijalnoj i ekonomskoj krizi društva

Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
VI. konferencija socijlih radnika Socijalni rad u vrieme socijalne i ekonomske krize

Primjena bibliodrame u socijalnom radu sa starijim ljudima

Leutar, Zdravka ; Kreller, Helmut
Stručni radovi, 2014.

Personal experience and perception of abuse in people with intellectual disabilities

Leutar, Zdravka ; Vitlov, Josipa ; Leutar, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Obrazovanje za aktivno starenje.

Štambuk, Ana ; Leutar, Zdravka ; Krušelj, Nataša
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
2. Međunarodna znanstvena konferencija Pedagogija, obrazovanje i nastava

Iskustva s ranom intervencijom roditelja djece s teškoćama u razvoju

Milić Babić, Marina ; Franc, Iva ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Iskustvo socijalnih radnika o primjeni duhovnosti u socijalnom radu

Leutar, Zdravka ; Leutar, Ivan ; Turčinović, Jelena
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Iskustva roditelja djece s teškoćama u razvoju sa socijalnim radnicima u procesu rane intervencije

Franc, Iva ; Milić Babić, Marina ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Profesija socijalnog rada: identitet, integritet, realitet

Uloga obitelji u integraciji djece s teškoćama u razvoju

Leutar, Zdravka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Znanstveno- stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Modeli rada s osobama s invaliditetom

Dignity and war disabled veterans

Leutar, Zdravka ; Jašarević, Tihana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Problemi u ponašanju djece i potrebe nastavnika u osnovnim školama

Majdak, Marijana ; Kudek-Mirošević Jasna ; Leutar, Zdravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
2. Međunarodna znanstvena konferencija Pedagogija, obrazovanje i nastava

Experiences of social workers on the application of spirituality in social work.

Leutar, Ivan ; Štambuk, Ana ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
2nd European Conference for Social Work Research: Social work research in local, national and international contexts: the challenges of comparison and generalisation

Primjena bibliodrame u socijalnom radu sa starijim ljudima

Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
5. međunarodna konferencija soicjalnih radnika "Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad

Važnost tjelesne aktivnosti u starijoj životnoj dobi

Lepan, Željka ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Uključenost osoba s intelektualnim teškoćama u život lokalne zajednice

Vrh, Suzana ; Leutar Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Primjena Bibliodrame u socijalnom radu sa starijim osobama

Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
5. međunarodna konferencija socijalnih radnika "Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad"

Socijalni rizici starijih osoba s invaliditetom

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
5. međunarodna konferencija socijalnih radnika "Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad"

Stavovi građana prema osobama s invaliditetom u Bosni i Hercegovini u usporedbi s Europskom unijom i Hrvatskom

Leutar, Ivan ; Penava, Tanja ; Nižić, Maja , Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
8.međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima

Kvaliteta života osoba s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
8.međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima

Dignified aging: differences and similarities between attitudes of citizens of Croatia and Bosnia and Herzegovina

Leutar, Ivan ; Penava, Tanja ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Joint World Cinference on Social Work and Social Development: Action and Impact

Economic disadvantages of people with disabilities in Croatia: can we talk about inclusion?

Buljevac, Marko ; Nižić, Maja ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact

Zaposlenost osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i zemljama Europske unije

Leutar, Zdravka ; Buljevac, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

The stigma of disability : Croatian experiences

Buljevac, Marko ; Majdak, Marijana ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Znakovitost i spunjenje redovničkog života kroz socijalnu zauzetost

Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Socijalni položaj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj

Leutar, Zdravka ; Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina
Autorske knjige, 2011.

Stavovi graðana prema starijim osobama

Štambuk, Ana ; Leutar, Zdravka ; Žitnik, Marijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodna znanstvena konferencija »Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti : profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava«

Socijalni položaj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj u usporedbi s Europskom unijom i Bosnom i Hercegovinom (obrazovanje, zapošljavanje, materijalna situacija i stanovanje)

Leutar, Zdravka ; Nižić, Maja ; Penava, Tanja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodna znanstvena konferencija »Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava«

Zbornik radova Međunarodne znanstvene konferencije »Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava«


Uredničke knjige, 2011.

Uloga obitelji u integraciji djece s teškoćama u razvoju

Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Znanstveno stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Modeli rada s osobama s invaliditetom

Iskustvo roditeljstva osoba s tjelesnim invaliditetom

Levačić, Monika ; Zdravka Leutar
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Social work with people with disability in Croatia: A qualitative study

Zdravka Leutar ; Eva Marković,
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Stavovi građana prema starijim osobama

Leutar, Zdravka ; Žitnik, Marijana ; Štambuk, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Social Work and Fight Against Poverty and Social Exclusion - Professional Dedication to the Protection and Promotion of Human Rights"

Kvaliteta života osoba u domovima za starije i nemoćne osobe u Zagrebu

Lovreković, Marija ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Siromaštvo i socijalna isključenost osoba s invaliditetom

Zdravka Leutar ; Maja Nižić ; Tanja Penava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Međunarodna znanstvena konferencija „Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava“

Socijalni rad s osobama s invaliditetom u neprofitnom sektoru

Sivrić, Maja ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Položaj osoba s invaliditetom na tržištu rada Republike Hrvatske.

Babić, Zdenko ; Leutar, Zdravka
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Duhovnost, religioznost u socijalnom radu

Leutar, Zdravka ; Leutar, Ivan
Stručni radovi, 2010.

NEKI ASPEKTI KVALITETE ŽIVOTA KORISNIKA DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U ZAGREBU

Lovreković, Marija ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

THE ANALYSIS OF THE CONCEPTS OF DIGNITY OF THE CROATIAN HOMELAND WAR DISABLED VETERANS

Leutar, Zdravka ; Jašarević, Tihana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Iskustva korisnika usluga osobnog asistenta

Biškup, Iva ; Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Samopercepcija društvenog položaja invalida domovinskog rata

Jašarević, Tihana ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Invaliditet kao element različitosti u jačanju socijalne mreže

Leutar, Zdravka ; Marko, Buljevac ; Milić Babić, Marina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
IV SIMPOZIJ SOCIJALNIH RADNIKA "SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI"

Konferencija "Pravo djeteta na zdravlje i razvoj"

Milić Babić, Marina ; Leutar, Zdravka
, 2009.

Familiäre Wertorientierungen im Vergleich

Leutar, Zdravka
Autorske knjige, 2009.

Socijalni rad i dijete s teškoćama u razvoju

Leutar, Zdravka ; Milić Babić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Pravo djeteta na zdravlje i razvoj

The influence of some socio-demographic characteristics of young people on their attitudes towards people with physical disabilities

Leutar, Zdravka ; Raič, Natalija
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Nasilje nad osobama s intelektualnim teškoćama

Josipović, Ana Marija ; Najman, Hižman, Elizabeta ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Neke dimenzije religioznosti mladih

Leutar, Zdravka ; Josipović, Ana Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Značenje koncepta civilnog društva u tranziciji od welfare state prema workfare state

Visinksi, Silvija ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
III. KONFERENCIJA SOCIJALNIH RADNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Uloga socijalnog radnika u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom

Leutar, Zdravka ; Marković, Eva
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
III. konferencija socijalnih radnika Republike Hrvatske

Pravo na rad i osobe s invaliditetom u Hvatskoj

Leutar, Zdravka ; Milić Babić, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Obitelji osoba s invaliditetom i mreže podrške

Leutar, Zdravka ; Ogresta, Jelena ; Milić Babić, Marina
Autorske knjige, 2008.

Komparativna analiza pristupanja darovitoj djeci u Hrvatskoj i zemljama Europske unije

Bićanić, Josipa ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Stavovi građana prema osobama s invaliditetom u Hrvatskoj u usporedbi s Europskom Unijom

Najman Hižman, Elizabeta ; Leutar, Zdravka ; Kancijan, Silvija
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Invaliditet u obitelji i izvori podrške

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Nestaje li tradicionalna slika obitelji i naziru li se njezini novi profili?

Leutar, Zdravka
Poglavlja u knjigama, 2007.

Umiruće osobe i njihovo pravo na prikaldnu skrb

Štambuk, Ana ; Leutar, Zdravka ; Rusac, Silvia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
ISTRAŽIVANJA U EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKIM ZNANOSTIMA

Alternativna religioznost u suvremenom društvu

Leutar, Zdravka ; Miketić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Invaliditet u obitelji i izvori podrške

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Kompetencije u socijalnom radu iz perspektive studija socijalnog rada

Branica, Vanja ; Urbanc, Kristina ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Kvaliteta i profesionalna odgovornost u socijalnom radu

Socijalni rad u rehabilitaciji osoba s invaliditetom

Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Međunarodni stručni simpozij "Različiti po sposobnostima, jednaki u pravima"

Socijalna politika i kvaliteta života starijih osoba s tjelesnim invaliditetom

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Pravo na rad i osobe s invaliditetom

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Milić, Marina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
ISTRAŽIVANJA U EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKIM ZNANOSTIMA

Formalna i neformalna podrška roditeljima djece s intelektualnim teškoćama

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Rusac Silvija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
ISTRAŽIVANJA U EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKIM ZNANOSTIMA

Partnerski odnosi i dijete s poteškoćama u razvoju

Leutar, Zdravka ; Starčić, Tanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Religioznost studenata i njezin utjecaj na svakodnevni život

Leutar, Zdravka ; Leutar, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Obilježja hodočasnika u Međugorju : motivi i značenje hodočašća

Leutar, Ivan ; Neuholt, Leopold ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Level of Knowledge about Sexuality of People with Mental Disabilities

Leutar, Zdravka ; Marija, Mihoković
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Nestaje li tradicionalna slika obitelji i naziru li se njezini novi profili?

Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Simpozij "Obitelj utočište suvremenog čovjeka i budućnost Europe"

Uloga socijalne mreže u razvoju duhovnosti djece : kršćanska perspektiva

Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Osobe s invaliditetom i siromaštvo

Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Stavovi nastavnika prema integraciji djece s posebnim potrebama u redovne škole

Leutar, Zdravka ; Frantal, Martina
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Duhovnost i nasilje u obitelji

Leutar, Ivan ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
Nasilje u društvu - izazov suvremenom socijalnom radu

Nasilje nad osobama s invaliditetom

Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
Nasilje u obitelji

Stavovi mladih prema osobama s tjelesnim invaliditetom

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana
Stručni radovi, 2006.

Behinderung und Armut in Kroateine

Leutar, Zdravka ; Milić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
International Federation of social Workers 2006

Osobe s invaliditetom i siromaštvo

Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
Međunarodna znanstvena konferencija "Siromaštvo i solidarnost": Hrvatska u proširenoj Europi Organizacija: Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatski Caritas, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Revija za socijalnu politiku.

Izvaninstiucija danas

Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
Izvaninstitucijski oblici skrbi, II simpozij socijalnih radnika

Izvaninstitucija danas

Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
Izvaninstitucijski oblici skrbi

Employing people with disabilities in Croatia

Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

The position of woman between the worlds of labour and family

Leutar, Zdravka ; Leutar, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Neki pokazatelji moralnog prosuđivanja pripadnika pokreta fokolara

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Tadić, Stipe
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Kvaliteta života osoba s cerebralnom paralizom u Varaždinu

Leutar, Zdravka ; Mikac, Jasminka, Štambuk, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
MEĐUNARODNI KONGRES O CEREBRALNOJ PARALIZI - Planiranje boljeg života za odrasle osobe s cerebralnom paralizom, 30. rujna - 02. listopada 2004., Pula, Hrvatska u organizaciji Hrvatskog saveza udruga dječje i cerebralne paralize.

Dani zajedništva u Družbi klanjateljica krvi Isusove

Leutar, Zdravka
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine

Leutar, Zdravka
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Žena između svijeta rada i obitelji

Leutar, Zdravka
Stručni radovi, 2004.

Odnos vršnjaka prema djeci s invaliditetom

Leutar, Zdravka
Stručni radovi, 2003.

Slobodno vrijeme i socijalna integracija osoba s invaliditetom

Leutar, Zdravka
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Stručno znanstveni simpozij "Znanjem do izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom"

Dijete s mentalnom retardacijom u obitelji

Leutar, Zdravka ; Raić, Ivanka
Stručni radovi, 2002.

Značenje socijalnog rada za osobe s invaliditetom

Leutar, Zdravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2001.
Osobe s invaliditetom - danas i sutra

Akcijski programi i inicijative za osobe s invaliditetom u Europskoj uniji

Leutar, Zdravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2001.
Osobe s invaliditetom: danas i sutra

Socijalna integracija osoba s posebnim potrebama - interakcije s okolinom

Leutar, Zdravka
Poglavlja u knjigama, 2001.

Kvaliteta života osoba s invaliditetom u domu umirovljenika

Leutar, Zdravka
Poglavlja u knjigama, 2001.

Religioznost obitelji u Hrvatskoj, Austriji i Poljskoj

Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Familiäre Wertorientierungen in Kroatien im Vergleich zu Österreich und Polen

Leutar, Zdravka
Doktorske disertacije, 2000.

Familienbeziehungen und - werte im Kontext der Wanderungen

Leutar, Zdravka
Magistarski radovi, 1998.

Kućna zadruga i suvremeno društvo

Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Prevencija društveno neprihvatljivog ponašanja djece i maloljetnika

Leutar, Zdravka
Stručni radovi, 1996.

Individualna podrška prognanoj djeci

Janković, Josip ; Leutar, Zdravka ; Majdak, Marijana
Drugi radovi u časopisima, 1995.

Izabrani projekti

1995.-2002. „Socijalna politika i socijalni rad“ voditelj: prof. dr. sc. Vlado Puljiz. 

 

1998.- 2001. „Obitelj u Hrvatskoj nakon rata“– projekt katedre Područja socijalnog rada 

 

2002.Jednoroditeljske obitelji u Hrvatskoj“ koje je provodilo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

 

2002.- 2006. „Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja u socijalnom radu“ voditeljica: prof. dr. sc. Marina Ajduković

 

„Funkcioniranje i osnaživanje obitelji u rizičnim uvjetima“ voditelj: prof. dr. sc. Josip Janković

 

2008.-.. „Socijalni položaj starijih i osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i zemljama EU“ voditeljica projekta

 

2009.-2010. „Socijalni položaj osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“ Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te prvo istraživanje o obiteljima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj- voditeljica projekta