prof. dr. sc. Zlata Đurđević
prof. dr. sc.
Zlata Đurđević

Zlata Đurđević je redovita profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2007. predstojnica  Katedre za kazneno procesno pravo. Doktorirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2003. na temu "Kaznenopravna zaštita financijskih interesa Europske unije". Nakon vježbeničkog staža na Županijskom sudu u Zagrebu, u prosincu 1994. položila je pravosudni ispit. Posebna područja interesa su kazneno procesno pravo, kazneno pravo Europske unije, ljudska prava i psihijatrijsko pravo. Govori engleski i njemački jezik, a pasivno se služi francuskim jezikom. Dobitnica je nekoliko međunarodnih stipendija među kojima su Njemačka akademska stipendija DAAD, Austrijska stipendija ÖAD te Fulbrightova stipendija. Potpredsjednica je Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo, članica upravnog odbora Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu (www.pravo.hr/hukzp), kontakt osoba Akademskoj mreži za europsko kazneno pravo Europske unije (ECLAN, www.eclan.eu). Članica je Državnoodvjetničkog vijeća i Povjerenstva za azil Republike Hrvatske. Voditeljica pet znanstveno-istraživačkih projekata.

Od 2009. je članica izvršnog odbora Međunarodnog udruženja za kazneno pravo (AIDP, www.penal.org). U 2009/2010 je gošća predavačica na Berkeleyu, Sveučilište u Kaliforniji, SAD. Izlagala na više od trideset seminara i konferencija u zemlji i inozemstvu. Objavila je pet knjiga te preko trideset znanstvenih članka u domaćim i stranim publikacijama.

 

Bibliografije s punim tekstovima radova:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=218116

http://knjiznica.pravo.hr/cgi-bin/unilib.cgi?form=010000000199990&id=0960124074

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1992

Godina magistriranja: 1997

Godina doktoriranja: 2003

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 321
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 14, soba 38
Katedra/služba:
Kazneno procesno pravo
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Materijalnopravne i procesnopravne pretpostavke rada europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj: neispunjenje obveze implementacije Direktive i rizik sniženja standarda učinkovitog postupka Uredbom

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Dekonstitucionalizacija Vrhovnog suda RH u kaznenim predmetima i jačanje autoritarnih mehanizama za ujednčavanje sudske prakse: propuštena prilika Ustavnog suda RH

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Odluke ESLJP-a o slobodi medija – presuda Europapressholding protiv Hrvatske

Đurđević, Zlata
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Selected Case Studies: The Case Study of Croatia: Transposition of the Directive on the fight against EU fraud by means of criminal law with comments on Croatia

Đurđević, Zlata
Poglavlja u knjigama, 2020.

Arrest of the suspect and detention for questioning, pre-trial custodial detention

Đurđević, Zlata
Poglavlja u knjigama, 2020.

Odluke ESLJP-a o nedopuštenosti zahtjeva podnesenih zbog povrede slobode izražavanja u RH

Đurđević, Zlata
Drugi radovi u časopisima, 2019.

The Constitution of Croatia in the Perspective of European and Global Governance

Goldner Lang, Iris ; Đurđević, Zlata ; Matajia, Mislav
Poglavlja u knjigama, 2019.

Nedostatni i irelevantni ustavni razlozi za ukidanje kaznenih presuda po ustavnoj tužbi bivšeg predsjednika Vlade RH u predmetu "INA MOL" (Odluka Ustavnog suda RH U-III-4149/2014)

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Legislative or regulatory modifications to be introduced in participant member states to the enhanced cooperation (2018)

Đurđević, Zlata
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
International Conference on Enhanced Cooperation for the Establishment of the EPPO

Neovisnost sudstva i dezintegracija Europske Unije

Đurđević, Zlata
Drugi radovi u časopisima, 2018.

Uvod u Zbirku zakona iz kaznenog procesnog prava

Đurđević, Zlata
Poglavlja u knjigama, 2017.

Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava

Josipović, Ivo ; Đurđević, Zlata ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Bonačić, Marin ; Burić, Zoran
Autorske knjige, 2017.

Kazneno procesno pravo – Primjerovnik (VI. izmijenjeno i dopunjeno izdanje)

Bonačić, Marin ; Đurđević, Zlata ; Gluščić, Stjepan ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Josipović, Ivo ; Novoselec, Hajrija
Autorske knjige, 2017.

KRIZA VLADAVINE PRAVA U EUROPSKOJ UNIJI U 2010-IMA

Đurđević, Zlata
Drugi radovi u časopisima, 2017.

Interests: State of Play and Challenges

Đurđević, Zlata
Poglavlja u knjigama, 2016.

Legal and political limitations of the ICC enforcement system: blurring the distinctive features of the criminal court

Zlata đurđević
Poglavlja u knjigama, 2016.

Pravna priroda, pravni okvir i svrha jamstva u kaznenom postupku: mogu li preživjeti odluku Ustavnog suda RH U-III-1451/2015 o ukidanju istražnog zatvora za gradonačelnika Grada Zagreba i vraćanju jamčevine njegova branitelja?

Zlata Đurđević
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Glavna obilježja tužiteljske istrage prema hrvatskom ZKP od 2008. do 2013. godine

Zlata Đurđević
Poglavlja u knjigama, 2014.

Main Characteristics of the Prosecutorial Investigation According to the Croatian CPC from 2008 to 2013

Đurđević, Zlata
Poglavlja u knjigama, 2014.

Pravo na učinkovitu istragu u kaznenim predmetima: analiza hrvatske prakse i prava

Đurđević, Zlata
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Okrugli stol - Profili hrvatskog kaznenog zakonodavstva

9. Osvrt na rezultate rada radne skupine Ministarstva pravosuđa za usklađivanje Zakona o kaznenom postupku s Ustavom Republike Hrvatske

Zlata Đurđević
Drugi radovi u časopisima, 2013.

8. Rekonstrukcija, judicijalizacija, konstitucionalizacija, europeizacija hrvatskog kaznenog postupka V. novelom ZKP/08: prvi dio?

Zlata Đurđević
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Judicial control In pre-trial criminal procedure conducted by the European public prosecutor's office

Đurđević, Zlata
Poglavlja u knjigama, 2013.

Rekonstrukcija, Judicijalizacija, Konstitucionalizacija, Europeizacija Hrvatskog Kaznenog Postupka V. Novelom Zkp/08: Prvi Dio?

Đurđević, Zlata
Drugi radovi u časopisima, 2013.

OSVRT NA REZULTATE RADA RADNE SKUPINE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA ZA USKLAĐIVANJE ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU S USTAVOM REPUBLIKE HRVATSKE

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima

Krapac, Davor ; Đurđević, Zlata ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Bonačić, Marin ; Burić, Zoran
Autorske knjige, 2013.

Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava

Đurđević, Zlata ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Bonačić, Marin ; Burić, Zoran
, 2013.

Croatia – National Report

Đurđević, Zlata ; Goldner Lang, Iris ; Munivrana Vajda, Maja
Poglavlja u knjigama, 2012.

Doctor Honoris Causa Mirjan Damaška, Sveučilište u Zagrebu, 28. lipnja 2012

Đurđević, Zlata
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Zakonodavna odgovornost u kaznenopravnom području

Đurđević, Zlata
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Ustavna demokracija i odgovornost

Tumačenje Zakona o ništetnosti određneih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Legal report for Croatia

Đurđević, Zlata
Poglavlja u knjigama, 2012.

Odluka Ustavnog suda RH o suglasnosti Zakona o kaznenom postupku s Ustavom

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Konferencija Projekt za Ured europskog javnog tužitelja (Nacrt europskih oglednih pravila o kaznenom postupku)

Đurđević, Zlata ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Burić, Zoran
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Kazneno procesno pravo, Primjerovnik

Đurđević, Zlata ; Gluščić, Stjepan ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Josipović, Ivo ; Novoselec Hajrija
Poglavlja u knjigama, 2012.

Predlaganje dokaza

Tripalo, Dražen ; Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Uvod Zbirke zakona iz kaznenog procesnog prava

Đurđević, Zlata
, 2011.

SUVREMENI RAZVOJ HRVATSKOGA KAZNENOG PROCESNOG PRAVA S POSEBNIM OSVRTOM NA NOVELU ZKP IZ 2011.

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Sudska kontrola državnoodvjetničkog kaznenog progona i istrage: poredbenopravni i ustavni apekti

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Kaznenopravna zaštita financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj pro futuro

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Some issues on the European Public Prosecutor from the Croatian perspective

Đurđević, Zlata
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej

Procesna jamstva obrane prema suokrivljeniku kao svjedoku optužbe

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Special procedural measures and respect of human rights : National report for Croatia

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Lisabonski ugovor: prekretnica u razvoju kaznenog prava u Europi

Đurđević, Zlata
Poglavlja u knjigama, 2009.

Kaznenopravna zaštita financijskih interesa Europske unije : proračun EU, pojavni oblici kriminaliteta i PIF konvencija

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Dopuštenost uporabe dokaza pribavljenih kršenjem temeljnih ljudskih prava

Bojanić, Igor ; Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Criminal Law Protection of the EU's Financial Interests in Croatia

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Subjekti kaznenog postupka ; Nadležnost sudova

Đurđević, Zlata
Poglavlja u knjigama, 2007.

Optužnica i kontrola njezine ispravnosti ; Glavna rasprava

Đurđević, Zlata ; Kos, Damir
Poglavlja u knjigama, 2007.

Europski sud pravde i legitimitet europskog uhidbenog naloga

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Konvencija o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica : nastanak, sadržaj i implementacija

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Pregovori o pridruživanju EU za 24. poglavlje "Pravda, sloboda i sigurnost"

Đurđević, Zlata
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Floyd Feeney - Joachim Herrmann one case - two systems : A Comparative View of American and German Criminal Justice

Đurđević, Zlata
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Povijesni razvoj kaznenopravnog položaja počinitelja s duševnim smetnjama u Engleskoj

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Prijevara na štetu proračuna Europske unije: pojavni oblici, metode i uzroci

Đurđević, Zlata
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Criminal Liability of Legal Persons (Annex: The Croatian Perspective)

Đurđević, Zlata
Poglavlja u knjigama, 2006.

Trajanje pritvora u svjetlu međunarodnih standarda te domaćeg prava i prakse

Đurđević, Zlata ; Tripalo, Dražen
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

XVII. Međunarodni kongres za kazneno pravo (Međunarodno udruženje za kazneno pravo, AIDP), Peking, 12.-19. rujna 2004.

Cvjetko, Božica ; Kurtović, Anita ; Krapac, Davor ; Đurđević, Zlata
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Komentar Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

Đurđević, Zlata
Autorske knjige, 2005.

Pravna osoba kao okrivljenik: temeljna prava i predstavljanje

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Criminal Law Report for Croatia , Police and Judicial Cooperation in the European Union: Fide 2004 National Reports

Đurđević, Zlata
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2004.
XXI. kongres FIDE

Znanstveni skup: XXI. kongres FIDE

Đurđević, Zlata ; Goldner, Iris ; Petrović, Siniša
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Odluka o kazni : kaznenoprocesna pitanja

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Mehanizmi utjecaja prava Europske zajednice na kaznenopravne sustave država članica

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Proračun Europske unije

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Kaznena odgovornost i kazneni postupak prema pravnim osobama u Republici Hrvatskoj

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Kaznenopravna zaštita financijskih interesa Europske unije

Đurđević, Zlata
Doktorske disertacije, 2003.

Suvremeni pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama u Francuskoj

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Kritičko-poredbeni osvrt na pravni položaj počinitelja s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Kaznenopravni položaj počinitelja s duševnim smetnjama u starom i srednjem vijeku

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama

Đurđević, Zlata
Autorske knjige, 2002.

Suradnja Zajednice i država članica u zaštiti Europskih financija

Đurđević, Zlata
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Izvadci iz Zakona o kaznenom postupku s komentarom

Đurđević, Zlata
Poglavlja u knjigama, 2001.

Postupak prema osobama s duševnim smetnjama protiv kojih se vodi kazneni ili prekršajni postupak ili koje su osuđenici

Turković, Ksenija ; Goreta, Miroslav ; Đurđević, Zlata
Poglavlja u knjigama, 2001.

Europsko pravno područje i zemlje kandidati Predstavljanje rezultata projekta Corpus Juris (Trier, 13-15. rujna 2001)

Đurđević, Zlata
Drugi radovi u časopisima, 2001.

Kritički osvrt na pravni položaj počinitelja prijestupa i prekršaja s duševnim smetnjama de lege ferenda

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama : komentar s dodacima

Turković, Ksenija ; Dika, Mihajlo ; Goreta, Miroslav ; Đurđević, Zlata
Autorske knjige, 2001.

Kaznenopravni položaj počinitelja s duševnim smetnjama u SR Njemačkoj i kritičko-poredbeni osvrt na hrvatsko pravo

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Xi. redovno savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i prasku: Kaznenopravni sustav pred izazovom organiziranog kriminaliteta

Đurđević, Zlata
Drugi radovi u časopisima, 1999.

Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama u Engleskoj, Kanadi i Francuskoj

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Poslijediplomski studij iz kriminologije na Institutu za kriminologiju Sveučilišta u Cambridgeu

Đurđević, Zlata
Drugi radovi u časopisima, 1998.

Nove odredbe o pravnim lijekovima u kaznenom postupku

Đurđević, Zlata
Stručni radovi, 1998.

Položaj odvjetnika kao branitelja u kaznenom postupku

Đurđević, Zlata
Stručni radovi, 1998.

Novosti u kaznenom postupku prema osobama s duševnim smetnjama

Đurđević, Zlata
Poglavlja u knjigama, 1998.

Ispravljanje neprava socijalističkih država rehabilitacijom žrtava političkog kaznenog progona

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 1996.

Program Ujedinjenih naroda za sprečavanje kriminaliteta i kazneno pravosuđe

Horvatić, Željko ; Đurđević, Zlata
Poglavlja u knjigama, 1996.

Bitne povrede odredaba kaznenog postupka

Đurđević, Zlata
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.

Prikaz seminara Novo kazneno zakonodavstvo

Đurđević, Zlata ; Kokić, Ira
Drugi radovi u časopisima, 1995.

Profesionalni interesi i članstva

 

Na dodiplomskom studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu:

Kazneno procesno pravo

Kazneno pravo Europske unije

Human Rights and Criminal Justice

Pravo i psihijatrija

Simulacija suđenja iz ljudskih prava

 

Na specijalističkim i doktorskom studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu:

Europsko kazneno pravo

Kaznena odgovornost pravnih osoba

Zaštita ljudskih prava u Europi

Europski sud za ljudska prava

Kaznenopravni položaj osoba s duševnim smetnjama

 

Specijalistički studij “Medicina i pravo“ Pravni fakultet Sveučilište u Splitu

Medicina i kazneni postupak

 

Drugo

Predavačica na Ljetnoj školi ljudskih prava, Novi Vinodolski od 2008.


Izabrani projekti

 

Znanstveno-istraživački projekti

 

Voditeljica:

1. Kaznenopravni aspekti pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

    - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH odobrilo 2006. godine.

2. Defence rights during the pre-trial criminal proceedings – best practice and effective lawyer emergency services

    - u suradnji s Austrijskom udrugom branitelja, Europskom udrugom branitelja te Pravnim fakultetima Sveučilišta u Beču, Grazu i Ljubljani; projekt Europske komisije, opća uprava 'Pravda, sloboda, sigurnost'

3. Euroneeds

    - u suradnji s Max Planck Institutom za strano i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Njemačka, projekt o potrebi ustanovljavanja Europskoj javnog tužitelja; Hercul program Europske komisije

4 Bridging the Gap: Civil Society Promoting Access to Justice for People with Mental Disabilities in Croatia, CARDS 2003/2004

5. Current Issues in European Criminal Law and the Protection of EU Financial Interests: EU Fraud

    - ispred Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo u suradnji s Austrijskom udrugom; projekt Europske komisije, Ured za borbu protiv prijevare Europske komisije (OLAF);  rezultat projekta je međunarodna konferencija u Dubrovniku 2005. i zbornik radova.

Istraživačica na projektima:

1.         Short-term expert for legal issues, PHARE 2006 - PROJECT “Developing the readiness to implement SIS II” , 2009

- Report on the implementation of SIS II legal framework in Croatia in the field of criminal justice system

2.         Prethodni kazneni postupak u Republici Hrvatskoj (voditelj: prof. dr. Davor Krapac)

3.         European Arrest Warrant Project, EU projekt, The T.M.C. Asser Instituut, Istraživanje o implementaciji i primjeni okvirne odluke o europskom uhidbenom nalogu u državama EU i državama kandidatkinjama, Stvaranje mreže stručnjaka. 2005-2006

4.         Hrvatska i međunarodno kazneno sudovanje (voditelj: prof. dr. Ivo Josipović)

5.         Novi hrvatski pravni sustav koji se provodi na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

6.         Izgradnja novog kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske (voditelj: prof. dr. sc. Željko Horvatić, 1995-1997)